İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar 2019

İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar 2019 İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

Önemli sayıda matematik problemleribilgi boşluğunda eşit olmayan şekilde dağıtılmış bir bulguyla bağlantılıdır. Coğrafi olarak bilgi sistemleri hakkında konuşuyoruz çünkü içlerinde gerekli miktarları belirli noktalarda ölçmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu problemleri çözmek için sıklıkla bir veya daha fazla enterpolasyon yöntemi kullanılır.

tanım

enterpolasyon yöntemi

İnterpolasyon bir hesaplama yöntemidirMevcut ayrık değerler grubuyla değerlerin ara değerleri. En yaygın enterpolasyon yöntemleri şunlardır: ters ağırlıklı uzaklıklar, eğilimin yüzeyi ve kriging.

Temel enterpolasyon yöntemleri

Yani, ilk yönteme, özüne daha yakından bakalımTahmin edilen noktalara göre daha yakın olan noktalara göre etkilerin etkisinden kaynaklanır. Kullanıldığında, bu enterpolasyon yöntemi, belirli bir mahallede belirli bir topoğrafyayı, üzerinde en büyük etkiye sahip olan belirli bir noktadan seçmeyi gerektirir. Böylece, maksimum arama yarıçapını veya belirli bir noktaya yakın bulunan noktaların sayısını seçersiniz. Daha sonra, verilen noktadan uzaklığa bağlı olarak hesaplanan her bir belirli noktadaki ağırlık verilir. Sadece bu yolla, en yakın noktaların enterpolasyonlu yüksekliğe olan katkısı, belirli bir noktadan daha uzak noktalarla karşılaştırılarak elde edilebilir.

ikinci dereceden enterpolasyon yöntemiİkinci enterpolasyon yöntemi y olduğunda kullanılırAraştırmacılar genel yüzey eğilimlerine ilgi duyarlar. Bir trend için ilk yönteme benzer şekilde, belirli bir yüzey içindeki noktalar da kullanılabilir. Burada, matematiksel denklemlere (spline veya polinomlar) dayanarak çok sayıda en iyi yaklaşım inşa edilir. Genel olarak, doğrusal olmayan bağımlılıklara sahip denklemlere dayanan en küçük kareler yöntemi kullanılır. Metot, basit tiplerle eğrilerin ve sayısal tipteki diğer sekansların değiştirilmesine dayanır. Bir trend oluşturma amacıyla, belirli bir yüzeydeki her bir değer denklemin içine konmalıdır. Sonuç, enterpolasyonlu çözüme (noktaya) atanan tek değerdir. Diğer tüm noktalar için süreç devam eder.

enterpolasyon yöntemleriYukarıda bahsedilen bir başka enterpolasyon metodu, kriging, interpolasyon prosedürünün optimizasyonunu sağlar, yüzeyin istatistiksel niteliğini temel alır.

İkinci dereceden enterpolasyon kullanımı

Belirlemek için başka bir araç varBelirli noktalar - belirli bir aralık kare parabol belli bir işlev yerine oluşur özü olan karesel enterpolasyon yöntem. Aynı zamanda, ekstremum analitik olarak tahmin edilmektedir. Onun yaklaşık bir konuma sonra (minimum veya maksimum) belirli bir değerler aralığı ayarlamak gerekir ve daha sonra devam etmek için bir çözüm bulunması için arama. Yine bu işlemin yapılması ile, bu formülasyon içinde, önceden belirlenmiş bir doğruluk ile sonuca bu denklemin değerini düzeltmek için yinelemeli bir prosedür kullanılarak mümkündür.

İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar 2019

İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar 2019

Related news

 • Buğday Ruşeymi Nasıl Elde Edilir
 • Sivilceler için bal, süt ve limon
 • Dairedeki bireysel ısıtma, ağır donda bile size sıcaklık kazandıracaktır
 • Filtre Kahve French Press Videosu
 • Tasarımcının kendi mukavvası

 • İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar


  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar

  İnterpolasyon yöntemi: temel tipler ve hesaplamalı algoritmalar