İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri 2019

İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri 2019 İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

Yerkürenin organik ve mineral oluşumlarıkabuk - bu mineraller. Çoğu durumda, kimyasal bileşim ve fiziksel özellikler, üretimde kullanılmasına izin verir. Minerallerin birikiminin farklı şekillere sahip olabileceği unutulmamalıdır: damar, su akışı, tabaka vs.

Birinde önemli miktarda malzeme konsantrasyonuBir yere depozito (havza) denir. Şimdi inşaat minerallerinin neler olduğunu, madenlerin nasıl işletileceğini ve nerelerde kullanıldığını daha yakından inceleyelim.inşaat mineralleri

Genel bilgi ve kavramlar

İnşaat mineralleri (veya metalik olmayan,Metalik olmayan) endüstride kullanılır. Hem doğal hem de hammadde olarak kullanılabilmesi ilginçtir. Bunlar, daha sonra biraz konuşacağımız mineraller ve kayalar.

Metalik olmayan minerallerin listesinden dışlamak gerekiryeraltı suları, petrol, gaz, kömür ve diğer yanıcı malzemeler. Aynı zamanda kum, çakıl, çakıl vb. metalik olmayan olarak sınıflandırılabilir. İstatistikler, son 7-10 yılda inşaatta kullanılan fosillerin üretim hacmi açısından cevher minerallerini aştığını gösteriyor.

Metalik olmayan grup farklıdır.metal bileşimi, mevduata ve diğer parametrelere bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, madencilikten önce belirli bir alanda belirli bir malzemenin kullanılmasının fizibilitesini değerlendirmek her zaman gereklidir.

kaya

Bu kökenli bir madde,Sert, yumuşak veya gevşek haldedir. Aslında kayalar, yerkabuğunun oluştuğu gevşek veya yoğun malzemelerdir. Bunlar, homojen veya birkaç çeşit mineral, diğer kaya parçaları ve benzerlerinden oluşabilir. Fosilin bileşimi, yer kabuğunda meydana gelen süreçlere bağlıdır. İnşaatta kullanılan kayaların en çarpıcı örneklerini verirseniz, kum, kil, granit, bazalt, tuz, kömür ve diğer malzemelerdir. Üç grup kayadan hangisinin en çok endüstride kullanıldığını söylemek zordur. Eğer tortul kayaçları göz önüne alırsak, o zaman kum ve kireç taşıdır. Metamorfik kayaçlar şeyl ve kil bakımından zengindir.minerallerin isimleri

Mineraller hakkında daha fazlası

Mineral, homojen bir vücut,kural, sağlam. Aslında, bu bileşen kayaların temel bileşeni olarak düşünülebilir. Elbette, bugün bir sürü mineralin olduğunu anlamak değerlidir. Örneğin, bir kuvars grubu birçok elementten oluşur: ametist, kristal, sitrin ve benzerleri. Suyun minerallere ait olmadığı dikkati çekmektedir. Bunun nedeni, buz denilen bir maddenin sıvı hali olarak sınıflandırılmasıdır.

Hepimiz yararlı olduğunu biliyoruzFosiller bir dizi zorunluluğu karşılamalıdır, başlıcaları şunlardır: sertlik, süneklik, kırılganlık, vb. Çoğu durumda, optik özelliklere sahiptir. Örneğin, parlaklık ve renk gibi, ihmal edilir, ancak sadece fosilin kristal yapısı üzerinde önemli bir etkisi olmadığında. Ve şimdi en çok kullanılan kayaların nerede olduğunu düşünün.mineral sınıfları

uygulama

Metalik olmayan mineraller nerede kullanılabilirşey. Çiftlik hakkında konuşursak, genellikle yapı malzemeleri rolünü oynarlar. Bunun için granit, mermer, kireç taşı en uygunudur. Hammadde olarak fosfor, apatit ve potasyum tuzları gibi çeşitli mineral gübreler kullanılır.

Kimyasal üretim için, metalik olmayan yararlıfosiller de büyük önem taşıyor, çünkü burada kükürt, apatit vb. Kaya metalürji sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Kireçtaşı ve kuvarsit akı olarak kullanılır ve ateşe dayanıklı yapılar oluşturmak için dolomit, manyezit ve ateşe dayanıklı kil kullanılabilir. Çeşitli özelliklerin çeşitli endüstrilerde aynı bileşenin kullanımına izin vermesi dikkat çekicidir. Örneğin, grafit metalurji, elektrik mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği ve kimya endüstrisindeki uygulamalarını bulmuştur.

Madencilik yöntemleri

Yüzlerce yıldır insanlık daha fazla yeni madencilik metodu icat etti. Bu süre zarfında çeşitli yollar oluşturuldu:

 • açık;
 • kapalı;
 • Kombine.madencilik yolları

Ama sadece zor, yararlı olabilirsinizkaynaklar. İstatistiklere göre, kahverengi kömürün yaklaşık% 90'ı ve cevherlerin% 70'i açık yöntemle üretilmektedir. Aynı zamanda, tamamen farklı bir yöntemle sıvı ve gaz mineralleri çıkarılmaktadır. Bunun için kuyular açılmış, gaz, yağ vb. Özel depolama tesislerine pompalanmıştır.

Kullanılan mineralleri çıkarma yöntemleriinşaatta, ocaklarla sınırlıdır. Aslında bu, buldozerlerin ve diğer ağır ekipmanların kullanımını içeren tamamen mekanize bir çalışmadır. Her halükarda, madencilikten önce, ilk önce meydana gelme derinliğini ve aynı zamanda koşulları belirledikten sonra yalnızca yöntemle belirlenir. Örneğin, bazı taş ocaklarında üretimin başlaması, nakliye masraflarının çok yüksek olması nedeniyle tavsiye edilmez.

Metalik olmayan malzemelerin sınıflandırılması

Metalik olmayan doğallığın heterojenliğiFosiller, onları sınıflandırmanın son derece zor olduğu gerçeğine yol açar. Yukarıda belirtildiği gibi, bir bileşen herhangi bir yerde kullanılabilir. Bununla birlikte, yukarıdaki fosiller iki ana gruba ayrılır:

 • kullanım alanı: madencilik, kimyasal hammadde ve madencilik ve metalurjik hammaddeler, yapı malzemeleri, kristaller (teknik);
 • jeolojik kökenli: kayalar (en yaygın metalik olmayan mineraller türüne bakın, nispeten basit bir yapıya sahiptir).

Ayrıca, mineraller vardır - küçük tortullu daha nadir fosiller. Yüksek bir bedeli var.

dünyanın mineralleriMinerallerin tüm isimlerini listelemek içinYapmayacağız. Bunun nedeni, bir çokları var. Bu nedenle, inşaatta kullanılan mineralleri sadece kapsam ve menşe açısından değil, ikiye ayırdık.

Birkaç önemli nokta

Mevcut olanı inceledikminerallerin günlük sınıfları. Gördüğünüz gibi bu çok kapsamlı bir gruptur. Dünyanın her yerinde minerallerin bulunduğu gerçeğine dikkat etmek gerekir. Farklılıklar sadece bileşimlerinde, oluşum derinliğinde ve ayrıca kimyasal özelliklerde olabilirler. Dünya sürekli olarak mineraller geliştirir, yeni ocaklar açar, kuyular ve madenler oluşturur.

minerallerin madenciliği

Sonuç

Binayı oluşturan şeyden haberdar olduk.mineralleri. Tabii ki, bu şekilde adlandırılamazlar, çünkü uygulamalarını endüstrinin diğer alanlarında bulurlar. Yine de, metal olmayan minerallerin dünya üretimi olmadan modern inşaatı hayal etmek pek mümkün değildir. En azından böyle bir büzücü elemanı kum olarak alın. Onsuz hiçbir ev inşa edilemez. Ancak, topraktaki minerallerin, düşük ve yüksek sıcaklıklar, yüksek ve düşük basınç altında uzun bir süre için oluştuğunu anlamak önemlidir. Bu basit sebepten dolayı, doğal kaynakları daha rasyonel olarak kullanmak mantıklıdır.

Artık minerallerin ana isimlerini ve sınıflandırıldığını biliyorsunuz.

İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri 2019

İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri 2019

Related news

 • Yandex in üstü. Yandaki sitenin tanıtımı Yandex
 • Limon diyeti
 • Patatesli Pırasalı Börek
 • Hata 941 (Android). 941in neyi var
 • Emzirirken Kanefron içebilir miyim

 • İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri


  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri

  İnşaat mineralleri. Madencilik yöntemleri