İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri 2019

İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri 2019 İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

Rusya Federasyonu mevzuatında böyle bir yasal varkategori, iflas gibi. Düzenleyici faaliyetlerdeki ilgili hükümler hem bireyler hem de tüzel kişiler için geçerli olabilir. Her iki tüzel kişilik türü için iflas prosedürünün özel niteliği nedir?

İflas nedir?

"İflas" kavramı iki şekilde yorumlanabilir.

İlk olarak, bu terim anlaşılabilirBorçlunun, nesnel ölçütlere dayanarak, alacaklılarla uzlaşamadığı bir durum. Borç konusu çoğunlukla banka kredisidir. Ama aynı zamanda, örneğin tarafından sağlanan bir kredi, bir bankacılık lisansı veya özel kişiyi olmayan bir mikrofinans kuruluş olabilir. iyileşme konusu da devlet hazinesi (örneğin vergi, nafaka ve diğer ücretler) zorunlu ödemelerden kaynaklanan vatandaş veya kuruluşun yükümlülüğü olabilir.

İkincisi, iflas kavramı bağlanabilirBorçlunun iflasının yasal olarak kanıtlandığı bir prosedürle. Aslında o borçlunun mali durumu daha da kolay geçer ihtimal dışı değildir. Bu, örneğin alacaklının borcun bir kısmını yazmayı kabul etmesi gerçeğinden kaynaklanabilir. borçluya iddiaların yokluğunu sağlanması veya aynı zamanda yapılabilir iflas aşamasında ödemeler yerleşim anlaşmasının koşullarını hafifletmek.

sahne iflas

Rus yasa koyucu bir fırsat veriyortüzel kişilere ve son zamanlarda vatandaşlara karşılık gelen prosedürden faydalanmak için. Zorluk çeken borçlular iflas sürecini başlatabilirler, yeniden yapılanmaya güvenebilirler ve hatta borçları hukuki düzenlemelerde belirlenen sıraya göre yazabilirler. Aynı zamanda, iflas etmiş bir bireyin veya kuruluşun durumu, uygun bir inisiyatif gösterdiği anda değil, aynı zamanda alacaklı ile iletişim sürecinin son aşamasında alınmaz. İflas prosedürünün ilk aşamaları, borçlunun zorunlu olarak iflas etmiş sayılacağını varsaymamaktadır.

İflasın mevzuata göre durumu

Ama "iflas" durumunun belirtileri nelerdir?Rus mevzuatı? Mahkeme, mahkemede kanıtlanmış gerçeklerin varlığını, bir vatandaşın ya da örgütün, yeniden yapılanma ve diğer olası faydalar açısından bile alacaklıların isteklerini tatmin etme konusunda hiçbir fırsatı olmadığını yansıtır. Bu durumda, tüm iflas aşamaları tamamlandıktan sonra, kişi veya firma uygun statüyü alır ve borçluların mülkünün satışı nedeniyle borçlar iade edilir.

Böylece, bir vatandaş veya kuruluş,Söz konusu prosedürün başlatıcıları başlangıçta hukuki açıdan kusurlu sayılmazlar. Ancak iflas işleminin herhangi bir aşamasında, borçlunun alacaklıya kabul edilebilir şartlarda gerçekten hizmet edemediği ortaya çıkarsa, o zaman uzun vadede şahıslar ilgili statüyü elde ederler. Yasal olarak tanınan iflas ettiler.

İflas aşamalarının nasıl geçtiğini düşününBorçlu bir birey ise (iflas). Rusya Federasyonu'nun, borçların yasal ilişkilerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak, vatandaşların mali iflasının tanınması açısından katılımıyla ilgili mevzuatının oldukça yenidir. Daha önce, yasalar sadece örgütlerin iflasıyla tamamen düzenlenmişti.

Gerçek kişiler için iflas prosedürünün özellikleri

Söz konusu prosedürün başlatılması,Borçlunun veya alacaklısının temyiz mahkemesiyle başlar. Bazı durumlarda, devlet kurumları da sürece dahil olabilir. Vatandaş, ilgili başvuruyu ikamet yerine teslim etmelidir. Bu noktada, toplam borç 500 bin ruble veya daha fazla olmalıdır. İflas prosedürünü başlatmak için gerekli olan bir diğer kriter ise 3 ay içinde ödemelerin gecikmesidir.

İflas işlemlerinin aşamaları

Bir vatandaşdan açıklama aldığında mahkeme çeklerigeçerliliği. Temyiz kanuna uygunsa ve bir kişinin borç ödeme gücü sınırlı ise, borçluların mali yükünü hafifletmeyi içeren borç yeniden yapılandırma prosedürü uygulanır. Söz konusu prosedürün tüm önemli aşamaları ile ilgili konuları ele alacak bir finans yöneticisi atanır. O onun işi bedava değil: o borçluya 10 bin ruble yanı sıra sonunda alacaklıya borçludan kurtaracaktır fonların% 2'si transferini sabit tutar ödemek gerekiyordu için ... Mali müşavir, iflasın sonraki aşamalarını, özellikle de alacaklıların toplantısını başlatır. Katılımcıları borçlunun aleyhinde bir hak iddiaları formu oluşturmalıdır.

Bireylerin iflası: kısıtlamalar

Prosedürü başlattıktan sonra vatandaşiflas ve ilgili başvurunun bir mahkeme tarafından hukuka uygun olarak alınması, belirli türdeki yasal ilişkilere taraf olamaz. Ayrıca, onunla ilgili olarak, belirli sivil faaliyetlere yönelik birtakım kısıtlamalar kurulmuştur. Yani, örneğin, bir borçlu, mülkünü herhangi bir firmanın tüzük sermayesinin yapısına devredemez, şirketlerdeki hisselerin veya hisselerin edinimi olarak hareket eder. Borçlunun, bir tabiatın ücretsiz işlemlerini içeren yasal ilişkilere girmesi de yasaktır. Bir kişi 50 binden fazla rubleye mal olması durumunda menkul kıymetleri, arabaları veya diğer mülkleri alıp satamaz ve ayrıca mülkün teminat olarak aktarılmasını sağlayamaz - finansal müdür ilgili faaliyetleri onaylamazsa. Alacaklı olarak hareket etme hakkı yoktur, teminatların sağlanmasına katılır.iflas aşaması son başvuru tarihleri

Yeniden yapılanmanın özü

Borçlunun mali olarak geri kazanılması açısından iflasın temel aşamalarını düşünürsek, o zaman yeniden yapılanmayı bekleyebiliriz. Aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:

- herhangi bir faiz tahakkuku, ceza tutarları, ayrıca iadeler veya cezalar sonlandırılır;

- gereksinimleri bir parçası zararlar veya yasadışı bulundurmadan mallarının iadesi için nafaka, tazminat dahil değilse icra takipleri (varsa) askıya alınacaktır;

- Alacaklıların mali hakları mahkemeye getirilir.

Yeniden yapılandırma süreci daha aktif hale gelir gelmez, finans yöneticisi ve alacaklılar, borçlunun 3 yıl boyunca yürüttükleri hukuki işlemlere itiraz etme hakkına sahiptir.

Yeniden yapılandırma planı

Yeniden yapılanmanın en önemli bileşeni -karşılık gelen plan. Borçlunun daimi bir geliri varsa, daha önce iflas olarak kabul edilmemesi ve ekonomik suçlardan mahkum edilmemesi halinde derlenebilir. Söz konusu plan, büyüklük, zamanlama ve borç geri ödeme algoritmaları hakkında bilgi içerir.

iflasın ana aşamaları

Plan yürütmesinin maksimum süresiyeniden yapılanma - 3 yıl. İlgili belge genellikle finans yöneticisi tarafından hazırlanır ve kredi verenler tarafından onaylanması gerekir. Plan, belirtilen yasal katılımcılar ile anlaşıldıktan sonra, mahkemeye onay için sunulabilir.

Söz konusu belge değilsekurulan prosedüre uygun olarak onaylanırsa, bu durumda vatandaşın iflas ilan edilmesi gerekir. Ancak plan, borç alanın iflas etmesi için prosedür çerçevesinde, yasal ilişkilerin tüm konuları tarafından onaylanırsa, buna yasal sonuçlar eşlik eder:

- alacaklılar için şartları değiştiremezPlanda onaylanan borçlunun yanı sıra, ilgili belgenin kabulü ve onayına eşlik eden kayıplar için tazminat talebinde bulunma hakkı yoktur;

- Mahkeme, alacaklıların taleplerinin güvenliğiyle ilgili bazı önlemler aldıysa, iptal edilir;

- Yeniden yapılandırma planına yansıtılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için verilen cezalar da iptal edilir;

- Borçlunun borç tutarı, Merkez Bankası'nın yeniden finansman oranına (yıllık yüzde olarak) göre artarken, tarafların mutabakatıyla karşılık gelen değerde bir indirim mümkündür.

Yeniden yapılandırma planının açık bir son tarihi varperformans. Son kullanım tarihinden bir ay önce, finans yöneticisi, borç alanın ödeme disiplininin belgede ne kadar iyi muhafaza edildiğini gösteren bir rapor hazırlamalıdır. Bir kişi plana uygun olarak borcunu ödeyemezse, alacaklıların yanı sıra alacaklılar belgeyi iptal etme talebiyle mahkemeye başvurabilirler.

Mahkeme, incelenen vatandaşın nasıl davrandığınıPlan kapsamında yer alan yükümlülükler, yeniden yapılanma gibi bir iflasın tamamlanmasına ilişkin bir karar alır veya belgeyi iptal eder ve borçluyı tazminat olarak kabul eder.İflas gözetleme aşaması

İflasın tanınması

Yani, söz konusu plan yerine getirilmemişseborçlu, daha sonra mahkeme iflas durumunda vatandaşın onaylanma olasılığı yüksek. Bundan sonra, borçlunun alacaklılara olan yükümlülükleri mülkünü satarak yerine getirilmelidir. Aynı zamanda, kurtarılamayacak özellik nesneleri kategorileri vardır.

Mahkeme iflas bulursa, aşamalarıİlgili haberleşmelere katılan tüzel kişilerin müteakip faaliyetleri, 6 ay içinde uygulanmalıdır. Bu süre için vatandaş yurtdışına seyahat yasağı alabilir. Faaliyetlerine bazı kısıtlamalar da getirilebilir. Örneğin, kredi ve finansal kuruluşlardaki hesapların açılması ve mevduatın yasaklanması. İlgili yetkili mali yöneticiye aktarılır.

Gerçek kişiler için iflasın sonuçları

Bir vatandaşın ne ölçüde fark edebileceğiniİflas prosedürünün tüm aşamalarından sonra haklarını geçti? Böylece, bazı ilişkisi içine insan giriş nüansları bir dizi sağlanmaktadır. Prosedürün tamamlanması kredi almak isteyeceksiniz sonra bir kişinin 5 yıl içinde iflas Örneğin, bu onların durumu hakkında borç veren bildirmek zorunda kalacaktı. Ayrıca mali iflas vatandaşın tanınması sonra 3 yıl boyunca örgütün yönetim yapısında yüksek mevkilere olamaz.

Uzlaşma sözleşmesi

İflas gibi bir prosedürü karakterize eden dikkat çekici nüanslardan biri, dostane bir anlaşmadır. İki şekilde tedavi edilebilir.

dostane yerleşim

İlk olarak, dostane bir anlaşma ileAlacaklı ve borçlu borçtan yazılı olarak anlaşabilir. İkinci olarak, yasal ilişkilerin ilgili konuları, iflas prosedürünün iptal edilmesini başlatma hakkına sahiptir - aynı zamanda mahkemede. Bu durumda, borçlu borç verene kabul edilebilir şartlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Tüzel kişilerin iflası

Şahıslar ile ilgili olarak iflasın karakteristiği (aşamaları, terimleri, prosedür katılımcıları) ana yönlerini inceledik. Şimdi, organizasyonların mali iflasını tanımanın özelliklerini inceleyeceğiz.

İflasın ana aşamalarının olduğu unutulmamalıdır.Bir bütün olarak tüzel kişilikler, vatandaşların katılımıyla ilgili prosedür için tipik olanlarla örtüşmektedir. Her iki durumda da, faaliyetlerin çoğu aynı yasal ilişki konuları tarafından gerçekleştirilir - alacaklı, borçlu, mali yönetici (tüzel kişiler durumunda - tahkim) ve ayrıca mahkeme. Tüzel kişi açısından başlatılan iflasa mutlaka eşlik eden prosedürler arasında, firmanın mülkünün güvenliğini sağlamayı amaçlayan izleme aşaması yer almaktadır. Ancak, yalnızca kurumların karakteristiği olan ödeme aczini tanıma sürecinin başka yönleri de var. Onları incelemek yararlı olacaktır.

Tüzel kişilerin iflasları: borç miktarı

İflas aşamasında organizasyonlar (yani,Borç verme ile ilgili nesnel mali zorluklar yaşadıklarını) borçlarının 300 bin ruble olması durumunda mahkemeye başvurabilirler. Gördüğümüz gibi, burada ilgili ölçüt, gerçek kişiler için bile daha düşüktür.

 tüzel kişilerin iflası

Stratejik işletmelerin yanı sıra, doğal tekeller statüsüne sahip olan kuruluşlarla ilgili ise, o zaman mahkemeye başvuru için mali eşik daha yüksektir - 1 milyon ruble.

Yönetici randevu

Yurlitsa iflas prosedürünü başlattı, değilyöneticiyi seçebilir. Bu kuralın son zamanlarda mevzuatta göründüğünü unutmayın. Bazı uzmanların belirttiği gibi, kuruluştan önce kuruluşlar tanışma yöneticileri, yani büyük olasılıkla kendilerine daha fazla sadakat gösterecekleri kişileri atayabilirler. Ancak, alacaklı, bir kişinin ilgili göreve atanması hakkındaki görüşünü ifade edebilir.

İflas ve tahkim mahkemelerinin kararları

Tüzel kişilikler içeren anlaşmazlıkların değerlendirilmesigenellikle tahkim mahkemeleri tarafından yürütülür. Durumları devlet kurumlarından önemli ölçüde farklıdır. tüzel kişilerin iflas düzenleyen yasa, tahkim kararlarının sonuçlarına yürütmenin emri varsa iflas başvurusu sunulması mümkündür hangi bir oran vardır. Bu kural, uygun tipte kredilerin verilmesinde uzmanlaşmış finansal kuruluşlar olarak öngörülen şekilde kayıtlı olmayan alacaklılar için geçerlidir. Kural hukuk daha önce ortaya çıktı ama son zamanlarda federal düzeyde mevzuatta sabit olduğu hususu not edilebilir.

İflastaki tüzel kişilerin sorumluluğu

Tüzel kişilerin iflasının herhangi bir aşamasındaKilit pozisyonlara sahip kuruluşların çalışanları, yöneticiye gerekli tüm bilgileri sağlamaktan ve tüm alacaklıların çıkarlarını adil bir şekilde yerine getirmekten ve kanunun bakış açısından doğru davranmasından sorumludur. İflas prosedürünün uygulandığı şirket yetkilileri ihlalleri kabul ederse, idari para cezalarına tabi olabilirler. Yaklaşık 100 bin ruble olabilirler.

İflas işaretleri ve aşamaları

Temel özellikleri ve aşamaları inceledikbireyler için iflas ve kuruluşlar için ilgili prosedürün ayırt edici özellikleri. Rusya Federasyonu mevzuatının, borç geri ödemeleri ile ilgili sorunların çözümü için adil adil yasal araçlarla krediler alanında yasal ilişkilerde katılımcılara sağladığı belirtilebilir.

İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri 2019

İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri 2019

Related news

 • Tarif İçin Ölçüler Tarifi
 • Boşanma sonrası psikoloji
 • Rüyada Altın Görmek
 • Perma Fiyatları Ne Kadardır
 • Abiye modelleri ile Etiketlenen Konular

 • İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri


  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri

  İflas: aşamalar, işaretler, son teslim tarihleri