İç Savaş Sonuçları 2019

İç Savaş Sonuçları 2019 İç Savaş Sonuçları

İç Savaş Sonuçları

20. yüzyılın en büyük tarihi draması İç Savaş'tır.

1917'de Rusya'da Kırmızı Beyazlar arasında sert bir düşman çıktı. İnsanlar, ilkelerinin ve fikirlerin zaferi uğruna kendilerini feda ettiler.

İç Savaş'ın sonuçları, anti-Bolşevik güçlerin yenilgisinden oluşuyordu. Beyaz Ordu ve müdahaleci birlikler yenildi.

Rusya'nın topraklarının çoğunun sonucu olarakaskeri operasyonlar korunmuş ve bazı bölgelerin Sovyet Cumhuriyetinden ayrılma girişimleri silah yardımı ile bastırılmıştır. Böylece, iç savaşın sonucunun Moldova, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Orta Asya'da Kuzey Kafkasya'da Güney Kafkasya (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan), ulusal hükümeti devirmeye vardı ve sonra Uzak Doğu ve Sibirya. Bütün bu topraklarda Sovyet iktidarı kuruldu. Tüm bunlar, SSCB'nin tek bir devletin 1922'de kurulması için ön koşulları yarattı.

İç savaşın sonuçları yaratıldıideolojik, siyasal, toplumsal, jeopolitik koşullar üzerine kuruludur. Tarihçilere göre, bu sadece Komünist ideolojinin, devletin mülkiyet türünün ve proletarya diktatörlüğünün zaferi anlamına gelmiyordu. İç Savaşın sonuçları - ülkeyi kalkınmanın batı yönünde yönlendiren eğilimlerin ortadan kaldırılmasıdır.

Ulusal bir çatışma halinde,ordu, köylülerden alınabilecek şeylerden dolayı var. Savaşta ana insanlar insanlar, atlar ve ekmek idi. Tabii ki, köylüler bütün bunları gönüllü olarak vermedi (ne kırmızı ne de beyaz). Bununla birlikte, köylüler Kızıl Ordu'nun Beyazlığından daha az direnişine direndiler. Bunun birkaç nedeni vardı. Ana sebep, köylülüğün ve Beyazların idari aygıtının karşılıklı nefret edilmesiydi. Bazı durumlarda neredeyse ırk düşkünlüğüne ulaştı. Bir diğeri Reds köylülerine karşı tutumdu.

Rusya İç Savaşı Sonuçları gösterdimonarşik düşüncenin tutarsızlığı. Beyaz hareket, ülke içinde güçlü bir toplumsal dayanağa sahip değildi. Generaller, diğer mücadele yöntemleri hariç askeri gücü vurguladılar. Bu, Beyaz hareketin yenilgisinin ana nedenlerinden biriydi.

Kızıl Ordu'da daha sıkı bir şekilde kuruldu.disiplin (Beyaz Ordu'da mevcut olanla karşılaştırıldığında). Askerleri eğitmek için çeşitli yöntemler kullanıldı, karşılıklı sorumluluk (bir askerin ihlalinde ortak sorumluluk ve bütün birime) büyük önem verilmiştir.

Bolşevikler, herkesin ülke çapındaki çok uluslu bir işçi ordusu olarak algıladığı Kızıl Ordu'nun zaferine her yönden katkıda bulunan bir politika izledi.

Aynı zamanda, 1917 Sivil Savaşı sonuçlarıÜlkede daha fazla felaket için önkoşullar oluşturdu. Tarihçilere göre, Bolşevikler "savaş meydanından" bütün askeri fikirlerini barışçıl bir hayata aktardılar. Daha sonra, terör, iktidarın gerekli unsuru oldu. En önemsiz muhalefetin bastırılması için olağanüstü idari yönetim yöntemleri kullanılmıştır.

İç savaş devasa insanda sona erdive malzeme kayıpları. Toplam hasar 50 milyar altın ruble olarak tahmin edildi. Sanayi üretiminin hızı yedi kez düştü; ülkenin taşımacılığı tam bir düşüş gösterdi, geçen yüzyılın sonlarında (19) petrol ve kömür çıkarıldı ve ekilen alanlar keskin bir şekilde azaldı. İnsanlar yarı aç kalabilmişler, yeterince ilaç, ayakkabı, giysi yoktu. Şehirlerde birçok işletme kapatıldı (hammadde eksikliği nedeniyle). Fakat İç Savaştan sonraki en önemli felaket çocuk ihmaliydi.

Bazı tahminlere göre, nüfus askeri nedeniyleeylemler, yaklaşık iki milyonun göç ettiği 10 milyondan fazla insan tarafından azaldı, üç milyondan fazla sivil hastalık ve açlıktan öldü.

İç Savaş Sonuçları 2019

İç Savaş Sonuçları 2019

Related news

 • Türkiye’de bir ilk Hayvana kötü muamele yapan tazminatsız işten çıkarılacak
 • En iyi rekreasyon merkezi. Shamora, Vladivostok, dinlenme merkezleri: turistlerin fotoğraf ve yorumları
 • Maynkraftda özel bir oyuncu nasıl eklenir
 • Sivil Süreçte Barış Anlaşması, Herhangi Bir Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Bir Enstrüman
 • Çocuk giyiminin özel mağazalarda satın alınması. Moskovada Shark mağazalarının adresleri

 • İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları


  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları

  İç Savaş Sonuçları