İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro 2019

İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro 2019 İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

Net değer, toplam maliyeti içerirkendisine ait olan işletmenin araçları ve mülkü. Net varlıkları oluşturmak için kullanılırlar ve Rusya Federasyonu mevzuatına göre derlenirler. Kendi sermayesinin temel bakımını, analizini ve оборачиваемостьunu daha ayrıntılı olarak ele alalım. Derlemesinin özellikleri büyük ve küçük şirketler için aynıdır.

Kendi sermayesi, tasarım, ekonomik bileşen ve kullanılan kaynaklar bakımından farklı özel finans kaynakları kaynaklarını içerir:

 • yetkili;
 • rezerv;
 • Ek.

Buna ek olarak aşağıdakileri içerebilir:

 • özel amaçlı fonlar;
 • dağıtılmamış kâr;
 • devlet sübvansiyonları;
 • gereksiz makbuzlar

Belirtildiği üzere, özsermaye şunları içerir:kendisinin yasallığı, değeri kuruluşun tüzük ve diğer kurucu belgelerince belirlenir. Bu nedenle, dönüşüm yalnızca, kurucu belgelerdeki ilgili değişiklikler yapıldıktan sonra mümkündür.

İlave sermaye, kurucular tarafından kayıtlı sermaye maliyetinin üzerinde sabit olan tüm mülklerin değerini içerir. Her zaman plana göre şekillendirilmez.

Özkaynaklarda ayrıca bir yedek,Şirketin karından yönetim tarafından tahsis edilmekte ve muhtemel kayıp ve zararı karşılamaktadır. Büyüklüğü ve oluşma sırası, çoğunlukla mevcut mevzuat ve yönetmeliklerle belirlenir.

Dağıtılmamış kâr, şirketin mülk birikiminin ana kaynağıdır. Bu, brüt karın diğer amaçlar için vergiler ve harcamalardan sonra kalan bir kısmını içerir.

Özel amaçlı fonlar arasında, şirketin genişlemesi ve geliştirilmesi ile sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanan net kar bulunmaktadır.

Kendi sermayesi, kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı fonların oluşumunun kaynağıdır. İki temel bileşen içerir:

 • Yatırılan yatırım sermayesisahipleri "ortak bir tencerede". Tercih edilen ve ortak hisselerin nominal değerini, ek fonları ve karşılıksız olarak aktarılan değerli eşyalarını içerir.
 • Birikmiş olduğu gerçeğine ek olarakAslında sahipleri tarafından ileri sürüldü. Genellikle hacmi, hisse senedi cirosunun nasıl geçtiğine bağlıdır. Net kar dağıtımı sürecinde oluşan maddeleri içerir. Oluşumunun kaynağı dağıtılmamış kârdır. Ancak burada kayıt sırasına göre, her bir maddenin uygulanmasının amaçları, olanakları ve uygulama yönleri esas olarak farklı olacaktır.

Çok önemli bir sorun analizKendi sermayesi, çünkü gelir elde etme yeteneği ana karakteristiğidir. Hangi alanda olursa olsun, etkili bir şekilde kullanılıyorsa, potansiyel olarak her zaman kâr elde etme kapasitesine sahiptir. Bu nedenle, yönetimin temel amacı sahiplerinin refahını en üst düzeye çıkarmaktır. Ana projeleri değerlendirmek için özel analiz teknikleri kullanılır.

Şirketin kendi sermayesi, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak oluşturulmalıdır. Ayrıca, kuruluş belgeleri ve muhasebe politikaları temeldir.

Sonuç olarak, yasaya uygun olarak, şirket en az iki fon yaratmalıdır:

 • yetkili;
 • Rezerv.

Ancak kullanım alanları öncelikli ve karlı faaliyetleri belirleyebilen Yönetim Kurulu'nun özel yetkinliğindedir.

İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro 2019

İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro 2019

Related news

 • Elektrikli su ısıtıcısı almaya karar verdiniz mi Güvenilir bir modelin nasıl seçileceğini anlayalım
 • Kış Mevsimi Çizimi
 • Konserve Kapağı Tutmazsa Ne Yapılır
 • Kırlangıç Otu Neye İyi Gelir
 • PİDELİ BÖREK

 • İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro


  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro

  İşletmenin kendi sermayesi: içerik, analiz ve ciro