Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası 2019

Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası 2019 Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

Hindistan ve Çin'in her yıl nüfusuhızla büyüyor. Şu anda, Dünya'yı yaşayan insanların sayısı yaklaşık 7,2 milyardır. Ancak, BM uzmanlarının 2050 yılında, bu rakam $ 9,6 milyar ulaşabileceğini tahmin olarak.

Hindistan ve Çin nüfusu

2016 yılında dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkeler

2016 yılı itibarıyla nüfusun dünyadaki en yüksek olduğu 10 ülkeyi düşünün:

 1. Çin - yaklaşık 1.374 milyar.
 2. Hindistan - yaklaşık 1.283 milyar.
 3. 322.694 milyon ABD doları
 4. Endonezya - 252.164 milyon
 5. Brezilya - 205.521 milyon.
 6. Pakistan - 192 milyon.
 7. Nijerya - 173.615 milyon
 8. Bangladeş - 159.753 milyon.
 9. Rusya - 146.544 milyon
 10. Japonya - 127.130 milyon

Listeden görüleceği üzere, Hindistan ve Çin'in nüfusuen büyük ve dünya toplumunun% 36'sından fazlasını oluşturuyor. Ancak, BM uzmanlarına göre, 2028 yılına kadar demografik tablo önemli ölçüde değişecek. Şimdi lider konum Çin tarafından işgal edildiyse, o zaman 11-12 yıl içinde Hindistan sakinleri Orta Krallık'dan daha fazla olacaktır.

Bir yıl sonra bu ülkelerden her birindeinsan sayısı 1.45 milyar dolara inmesi bekleniyor Çin'de demografik büyüme oranı düşmeye başlayacak ve Hindistan'da nüfus artışı bu yüzyılın 50'li yıllarına kadar devam edecektir.

2016 için Hindistan nüfusu

Çin'de nüfus yoğunluğu nedir?

2016 yılında Çin nüfusu 1.374.440000 kişi. Ülkenin geniş arazisine rağmen, ÇHC yoğun nüfuslu değildir. Çin halkının yerleşimi, bir dizi coğrafi özellik nedeniyle eşitsizdir. 1 kilometrelik ortalama nüfus yoğunluğu 138 kişidir. Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri, Polonya, Portekiz, Fransa ve İsviçre için yaklaşık aynı göstergeler.

Hindistan'ın 2016'daki nüfusu Çin'e göre 90 milyondan azdır, ancak yoğunluğu 2,5 kat daha yüksektir ve kilometre kare başına yaklaşık 363 insana eşittir.

Çin toprakları tamamen dolu değilse, nedenAşırı nüfus hakkında bir konuşma var mı? Gerçekten de, ortalama veriler problemin tüm özünü yansıtmamaktadır. Çin'de, kilometrekare başına nüfus yoğunluğunun binlerce olduğu bölgeler var, örneğin: Hong Kong'da bu rakam 6.500 kişi ve Macao'da - 21.000. Bu fenomenin nedeni nedir? Aslında birkaç tane var:

 • iklim koşulları;
 • bir bölgenin coğrafi konumu;
 • Bireysel bölgelerin ekonomik bileşeni.

Hindistan ve Çin'i karşılaştırırsakikinci devletin toprakları çok daha büyüktür. Ancak ülkenin batı ve kuzey kısımları neredeyse ıssızdır. Cumhuriyetin tüm topraklarının yaklaşık% 50'sini işgal eden bu illerde, nüfusun sadece% 6'sı yaşamaktadır. Pratikte ıssız olanlar Tibet ve Takla-Makan ve Gobi Çölü'nün dağlarıdır.

2016'da Çin'in nüfusu

Çin'in 2016'daki nüfusu, Kuzey Çin Ovası'nda ve büyük su yollarının yakınlarında - Zhujiang ve Yangzi'de bulunan ülkenin verimli bölgelerinde çok sayıda yoğunlaşmıştır.

Çin'in en büyük megaaliteleri

Çoğunluk nüfusu olan büyük şehirler ÇHC için yaygındır. En büyük megaaliteler:

 • Şangay. Bu şehirde 24 milyon nüfusu var. Dünyanın en büyük limanının bulunduğu yer.
 • Pekin, Çin'in başkenti. Devletin ve diğer idari yönetim örgütlerinin hükümeti burada. Metropolde yaklaşık 21 milyon insan var.

Bir milyon nüfusa sahip şehirlere Harbin, Tianjin ve Guangzhou.

Çin ve Hindistan'ın nüfusu

Çin Halkı

Orta Krallık sakinlerinin ana kısmı Han'dır (toplam nüfusun% 91,5'i). Ayrıca, 55 ulusal azınlık Çin'de yaşıyor. Bunlardan en çok:

 • Zhuan - 16 milyon.
 • Mançus - 10 milyon.
 • Tibetliler - 5 milyon.

Küçük alın nüfusunun 3000'den fazla insanı yoktur.

Hindistan ve Çin karşılaştırması

Gıda güvenliği sorunu

Hindistan ve Çin'in nüfusu, bu bölgelerdeki gıda güvenliğinin ciddi bir sorununa yol açan, gezegendeki en büyüktür.

Orta Krallık'ta, ekilebilir arazi miktarıToplam bölge yaklaşık% 8'dir. Aynı zamanda, arazinin belirli alanları atıklarla kirlenmiş ve ekim için uygun değildir. Ülkenin kendisi içinde, gıda problemi muazzam yetersizlik nedeniyle çözülemiyor. Bu nedenle, Çinli yatırımcılar, tarım ve gıda faaliyetlerinin üretimini ve diğer ülkelerde (Ukrayna, Rusya, Kazakistan) verimli topraklar kiralamakta.

Cumhuriyetin liderliği, sorunu çözme ile doğrudan bağlantılıdır. Sadece 2013 yılında dünya çapında gıda sanayi işletmelerini satın almak için yaklaşık 12 milyar dolar yatırım yapıldı.

Hindistan'ın 2016'daki nüfusu 1,2 milyarı aştı veOrtalama yoğunluk 1 kilometrekare başına 363 kişiye yükseldi. Bu göstergeler ekin alanlarındaki yükü önemli ölçüde artırmaktadır. Böyle bir kitleye yiyecek sağlamak son derece zordur ve her yıl sorun daha da artmaktadır. Hindistan nüfusunun büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, devlet bir şekilde mevcut durumu etkilemek için bir demografik politika yürütmek zorunda. Nüfusun hızlı büyümesini durdurma girişimleri, geçen yüzyılın ortalarından başlamıştır.

Çin ve Hindistan'ın demografik politikası, bu ülkelerin sakinlerinin sayısındaki artışı düzenlemeyi amaçlıyor.

Hindistan ve Çin'in özellikleri

Çin'de demografik politikanın özellikleri

Çin'in aşırı nüfus ve sürekli tehditBir ürünün ortaya çıkması ve ekonomik kriz, hükümeti bu tür durumları önlemek için kesin önlemler almaya zorladı. Bu amaçla doğum oranını sınırlamak için bir plan geliştirilmiştir. Ailede sadece 1 çocuğun büyüdüğü bir teşvik sistemi ve 2-3 çocuğa para vermek isteyenlerin para cezası vermesi gerektiğine karar verildi. Ülkenin tüm sakinleri böyle bir lükse sahip olamazdı. Yenilik, ulusal azınlıklara genişletilmemiş olsa da. İki ve bazen üç çocuğa sahip olmalarına izin verildi.

Çin'de erkeklerin sayısı kadın nüfusu üzerinde hüküm sürüyor, bu yüzden kızların doğumu hoş karşılanıyor.

Devlet tarafından alınan tüm önlemlere rağmen, aşırı nüfus sorunu çözülmeden kalmaktadır.

Demografik politikanın slogan altında uygulanması"Bir aile - bir çocuk" olumsuz sonuçlara yol açtı. Bugün Çin’de yaşlanma, Çin’de yaşanmaktadır, yani 65 yaşın üzerindeki insanlar% 7’dir. Devlette emeklilik sistemi bulunmadığından, yaşlıların bakımı çocuklarının omuzları tarafından karşılanmaktadır. Özellikle engelli çocuklarla yaşayan ya da hiç sahip olmayan yaşlı insanlar için zordur.

Çin ve Hindistan'ın demografik politikası

Çin'in bir başka büyük problemicinsiyet dengesizliği. Yıllar içinde, erkeklerin sayısı kız sayısını aşıyor. Her 100 kadın için yaklaşık 120 erkek vardır. Bu problemin nedenleri, hamileliğin ilk üç ayında fetusun cinsiyetini belirleme ve sayısız kürtajdan kaynaklanır. İstatistiğe göre, 3-4 yıl içinde ülkede bulunanların sayısının 25 milyona ulaşması bekleniyor.

Hindistan'da Demografik Politika

Geçen yüzyılda Çin nüfusuve Hindistan zaman zaman büyüdü, bu nedenle bu ülkelerde aile planlaması sorunu devlet düzeyinde ele alındı. Başlangıçta, demografik politika programı, ailelerin refahını güçlendirmek için doğum kontrolünü içeriyordu. Gelişmekte olan birçok ülke arasında, Hindistan bu konuyu ele alan ilk şirketlerden biriydi. Program 1951'den beri faaliyete başladı. Doğum oranını kontrol etmek için, gönüllü olarak yürütülen kontrasepsiyon ve sterilizasyon yöntemleri kullanıldı. Böyle bir operasyonu kabul eden erkekler, devlet tarafından cesaretlendirildi ve para ödülü aldı.

Erkek nüfusun üzerinde hakimkadın. Program etkisiz olduğu için 1976'da sıkıldı. İki veya daha fazla çocuğu olan erkekler zorla sterilize edildi.

Geçen yüzyılın 50'lerinde Hindistan'da kadınların 15 yaşından ve 22 yaşından erkeklerden oluşmasına izin verildi. 1978'de bu oran sırasıyla 18 ve 23 yıllara çıkarıldı.

Hindistan ve Çin nüfusu

1986 yılında Çin'in deneyimini öğrenen Hindistan, aile başına en fazla 2 çocuktan oluşan bir norm oluşturdu.

2000 yılında, demografik politikada önemli değişiklikler yapıldı. Ana odak, çocukların sayısını azaltarak ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesini teşvik etmektir.

Hindistan. Büyük mega şehirler ve milletler

Ülkenin büyük şehirlerinde, Hindistan'ın toplam nüfusunun neredeyse üçte biri bulunuyor. En büyük megaaliteler:

 • Bombay (15 milyon).
 • Kalküta (13 milyon).
 • Delhi (11 milyon).
 • Medres (6 milyon).

Hindistan çok uluslu bir ülkedir, 2000'den fazla farklı halk ve etnik grup burada yaşamaktadır. En çok şunlardır:

 • Hindular;
 • Bengalliler;
 • Marathi;
 • Tamiller ve diğerleri.

Küçük uluslara:

 • Naga;
 • Manipuri;
 • Garo;
 • miso;
 • tiper.

Ülkenin sakinlerinin yaklaşık% 7'si geri kalmış kabilelere aittir ve neredeyse ilkel bir yaşam tarzına öncülük eder.

2016 için Hindistan nüfusu

Hindistan'ın demografik politikası neden Çin'den daha az başarılı?

Hindistan ve Çin'in sosyo-ekonomik özellikleriEsasen birbirinden farklıdır. Bu, Hindular'ın başarısız demografik politikasının sebebidir. Nüfus artışını önemli ölçüde etkilememesi nedeniyle ana faktörleri göz önünde bulundurun:

 1. Hindistan sakinlerinin üçte biri yoksul olarak kabul edilir.
 2. Ülkedeki eğitim seviyesi çok düşük.
 3. Çeşitli dini dogmaların gözlemi.
 4. Millenalı geleneklere göre erken evlilikler.

En ilginç olanı Kerala eyaletinde bu hızdır.Nüfus artışı ülkede en düşüktür. Aynı bölge en eğitimli olarak kabul edilir. İnsanların okur yazarlığı% 91'dir. Ülkedeki her kadın için, her biri 5 çocuk var, Kerala'da ise ikiden az çocuk var.

Uzmanlara göre, 2 yıl içinde Hindistan ve Çin nüfusu yaklaşık olarak aynı olacaktır.

Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası 2019

Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası 2019

Related news

 • İletişim bölümündeki kişileri nasıl aktarırım: komutu tamamlayın
 • Yenidoğanda pediatrik testis: ne yapmalı
 • Pratik Kurabiye Tarifi Yapımı Videosu
 • Kapı için kaliteli aksesuarlar - evin güvenliği
 • Şiirin analizi Prozadedavshiesya. Mayakovskinin Prozadedavshiesya adlı şiirinin analizi

 • Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası


  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası

  Hindistan ve Çin nüfusu: resmi veriler ve tahminler. Çin ve Hindistan Nüfus Politikası