Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi 2019

Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi 2019 Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

İşlemdeki herhangi bir işletme ve organizasyonekonomik faaliyetlerinin uygulanması, bu ya da diğer maddi varlıkların, hizmetlerin ya da eserlerin nakit olmayan yerleşim yerine değil nakit olarak satın alınması gerekliliğiyle karşı karşıyadır. Genellikle, bir şirket arabası için kırtasiye, ev eşyaları veya benzini satın alırken olduğu gibi, malları "yerinde" nakit olarak ödemek çok daha hızlı ve daha kolaydır. Genellikle bu durumda şirketin çalışanı rapor kapsamında nakit olarak verilir.

Hesap Verebilir Kişilerle Yerleşimlerin Muhasebeleştirilmesi: Para için ne verebilirim?

Rapora göre, nakit parakuruluş veya kuruluş adına herhangi bir işlemi yapmak. Ek olarak, rapor kapsamındaki nakit, gelecek iş gezisi masrafları, ürün satın alma ve iş masraflarını ödemek, temsilcilik amacıyla, gerçekleştirilen işi ödemek için veya üçüncü taraflar tarafından sunulan hizmetler için diğer ekonomik ve operasyonel amaçlar için verilebilir. Nakit masasından para çıkışı, kayıttan sonra kuruluşun yetkili kişilerince veya şahsen muhasebeci ve müdür tarafından imzalanması gereken bir cüzi nakit sipariş belgesi ile belgelendirilir.

Hesap Verebilir Kişilerle Yerleşim Yerinin Muhasebeleştirilmesi: Bir rapor için kimin parasını alabilir?

Herkes bir rapor için para alamaz. İşletmede, böyle bir hakka sahip olan hesap verebilir kişilerin bulunduğu bir emir zorunlu olarak derlenmelidir. Hesap verebilir kişiler, ekonomik masraflar ve iş gezileri nedeniyle masraflar için nakit avans alan örgüt veya işletmelerin çalışanlarıdır. Raporla nakit çıkartmak için sadece organizasyonla iş ilişkileri içinde olan kişilere, diğer kişilere teslim edilmesine izin verilmesi kesinlikle yasaktır. Alınan avans hakkında hesap verebilir bir kişinin raporunun bulunmaması halinde, yeni bir avans verilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca bir çalışan tarafından herhangi bir amaç için alınan parayı başka birine aktarmak da yasaktır.

Nakit çıkarma prosedürü ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi prosedürünakit işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve yürütülmesi için kurulan prosedür ile belirlenir. Fonların ihracı nakit olsun olmasın nakit olarak yapılabilir. Doğal olarak muhasebe hesap verebilir kişilerle akılda tutulmalıdır. Önceden alınan fonlar, yalnızca fonların verilmesinde öngörülen belirli amaçlar için kullanılabilir.

Hesap veren kişilerle hesaplamalarbelirli malların ve hizmetlerin satın alınması için nakit fonlar veya seyahat masrafları, harcanan tutarlar hakkında önceden rapor sunarak yapılır. Kurulan zaman çerçevesinde (3 ila 30 gün arasında) hesap verebilir kişi, avans raporu ile birlikte, tüm masrafları teyit eden işletme veya kuruluş belgelerinin muhasebe departmanına ibraz etmekle yükümlüdür; idari ve ekonomik ihtiyaçlar için mal veya hizmet alımı gerçekleri. Ödemesi olmayan para durumunda, hesap verebilir olan kişi aynı anda nakit makbuz düzenleyerek bunları kasiyerin bulunduğu yere geri göndermekle yükümlüdür. Bir maliyet aşımı olduğunda ve çalışan nakit eklemek zorunda kaldığında, fazla ödeme tutarı mutlaka çalışana telafi edilmelidir. Hesap verebilir kişilerle yapılan yerleşmelerin muhasebeleştirilmesi aktif pasif bir hesapla yapılmalıdır.

İşletmenin çalışanları gönderilebilirBir iş gezisinde müdür, yani belirli bir süre için işletmenin iş gezisinde. Bu durumda, nakit verilmesine ek olarak, bir seyahat belgesi düzenlenmelidir. İadesi üzerine, bir ön rapor ve destekleyici belgelerle birlikte teslim edilmelidir.

Ön raporun şekli doğru olmalı veTamamen yürütülür, sorumlu kişi, harcanan miktarlar ve masrafların bir listesi hakkında bilgi içermelidir. Ek olarak, tüm destekleyici belgeler eklenmelidir. Çeşitli iş harcamaları için para iadesi için ön raporun teslimi otuz takvim günüdür. Bir iş seyahati için hesap sorulacak olan nakit parayı aldıktan sonra, geri dönüşü takip eden üç gün içinde rapor vermelidir.

Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi 2019

Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi 2019

Related news

 • Senatonun Rusyada kurulması ve özellikleri
 • Boho - odanın iç stili. Ana eğilimler
 • Hyleys (çay): gerçek bilenler için kalite ve eşsiz tat
 • Klozetteki Sarı Lekeler Nasıl Çıkar
 • Need for Speed: Rakipler - sistem gereksinimleri ve yayınlanma tarihleri

 • Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi


  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

  Hesap verebilir kişilerin bulunduğu yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi