Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir 2019

Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir 2019 Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

Interfaz nedir? Terim Latince "inter" kelimesinden kaynaklanıyor ve "arasında" ve Yunan "evre" dönemi olarak geçiyor. Bu, hücrenin besinleri yetiştirdiği ve depoladığı, sonraki bölünmeye hazırlanacağı önemli bir dönemdir. İnterfaz, hücre döngüsünün tamamının büyük bölümünü kaplar ve hücrenin ömrünün% 90'ına kadar düşer.

ara faz nedir

Ara Geçiş Nedir?

Kural olarak, hücre bileşenlerinin ana kısmıtüm evrenin uzunluğu boyunca büyür, bu yüzden bazı ayrı aşamaları tek tek ayırmak zordur. Bununla birlikte, biyologlar, hücrenin çekirdeğinde deoksiribonükleik asit (DNA) kopyalanma zamanına odaklanarak ara fazı üç kısma böldüler.

Ara safhalar: faz G (1), faz S, faz G (2). Adı İngiliz boşluğundan kaynaklanan ve "aralık" olarak çevrilen başlangıç ​​sentetik dönem (G1), bölünmeden hemen sonra başlar. Bu, on saatten birkaç güne kadar uzayan çok uzun bir dönem. Bu süre zarfında, genetik materyalin iki katına çıkartılması için madde ve preparat birikimi oluşur: RNA sentezi başlar, gerekli proteinler oluşur.

Son safhasındaki ara evrelerin adı nedir? Prezentetik evrede, ribozom sayısı artar, kaba endoplazmik retikulumun yüzey alanı artar ve yeni mitokondriye çıkar. Çok fazla enerji tüketen hücre hızla büyüyor.

Artık bölme kabiliyetine sahip olmayan farklılaşmış hücreler, G0 adı verilen bir dinlenme fazında kalır.

ara faz karakteristiği

Ana Arayış Dönemi

Hangi işlemler olursa olsunhücreler arası fazda, alt fazların her biri mitoz için genel hazırlık için önemlidir. Bununla birlikte, sentetik döneme bir dönüm noktası denebilir, çünkü bu sırada kromozomlar iki katına çıkar ve bölme için doğrudan hazırlık başlar. RNA sentezlenmeye devam eder, ancak DNA kopyalanmaya başlanarak kromozomların proteinlerine derhal bağlanır.

Bu bölümdeki hücrelerin ara fazları altıdanon saat. Sonuç olarak, kromozomların her biri ikiye katlanır ve zaten bölünmüş iğnenin kutuplarına dağılmış bir çift kardeş kromatidi oluşturur. Sentetik fazda, eğer hücreler elbette mevcutsa, santriyoller ikiye katlanır. Bu dönemde, kromozom bir mikroskopta görülebilir.

interfazda hücrede hangi süreçler meydana gelir

Üçüncü dönem

ana ve ikinci - - kromatidden genetik olarak aynı, bunlardan biri olan mesajcı RNA kullanılarak tekrarlandı.

Herşeyi tam olarak ikiye katladıktan sonraGenetik materyal, bölümden önceki post-sentetik dönem başlar. Daha sonra, bölünme milinin daha sonra oluşacağı mikrotübüllerin oluşumunu izler ve kromatitler kutuplarda dağılacaktır. Enerji de depolanır, çünkü mitoz döneminde besinlerin sentezi azalır. Postsentez periyodunun süresi düşüktür, genellikle sadece birkaç saat sürer.

hücre interfazı

Kontrol noktaları

Hücre döngüsü sırasında, hücre geçmelidirbenzersiz kontrol noktaları aracılığıyla - önemli "işaretleri", daha sonra başka bir aşamaya geçer. Nedense hücreleri için bir kontrol noktası geçemedim Eğer onlar kontrol noktasından geçmek engelledi sorunu ortadan kalkıncaya kadar, bütün durakları hücre döngüsü ve bir sonraki aşama bu zamana kadar başlamaz.

Çoğu dört ana nokta vardır.sadece interfazda yer almaktadır. Hücrenin ilk kontrol noktası, DNA sağlam olduğunda, prekentetik fazda geçer. Eğer her şey doğruysa, o zaman sentetik dönem başlar. İçinde doğrulama noktası, DNA çoğaltmasında doğruluk kontrolüdür. Sentetik fazdaki kontrol noktası, önceki iki noktadaki hasar veya eksiklikleri kontrol etmektir. Bu aşamada, tam kopyalama ve hücrelerin nasıl gerçekleştiği de kontrol edilir. Bu testi geçmeyenlerin mitozise izin verilmez.

Interfaz problemleri

Normal hücre döngüsünün ihlali olabilirSadece mitozda arızalara değil, aynı zamanda katı tümörlerin oluşmasına da neden olur. Dahası, bu onların görünümlerinin ana nedenlerinden biridir. Her fazın normal seyri kısa olsa da, sonraki aşamaların başarılı bir şekilde tamamlanmasını ve arızaların olmamasını belirler. Tümör hücrelerinin hücre döngüsünün kontrol noktalarında değişiklikler vardır.

Örneğin, hasarlı DNA'lı bir hücrede,interfazın sentetik bir periyodu oluşur. P53 proteininin genlerinde kayıp veya değişikliklere neden olan mutasyonlar vardır. Hücreler hücre döngüsünü engellemez ve mitoz erken başlar. Bu tür problemlerin sonucu, çoğu canlı olmayan çok sayıda mutant hücredir. Bununla birlikte, işlev görebilenler, dinlenme fazını azaltarak veya azaltmama yoluyla çok hızlı bir şekilde bölünebilen malignan hücrelere yol açar. İnterfazın karakteristiği, mutant hücrelerden oluşan malign tümörlerin bu kadar hızlı bölünebilme özelliğine sahip olmasına katkıda bulunur.

İhtilaf dönemleri

Interfaz süresi

İşte bazı örneklerHücrenin yaşamında daha fazla, mitoz ile karşılaştırıldığında, interfaz dönemini alır. fareler, sıradan "dinlenme fazı" küçük bağırsağın epitel en az on iki saat alır, ve o bir saat 30 dakika sürer, mitoz. At çekirdeklerinin kökünü oluşturan hücreler 25 saatte bir bölünür ve M fazı (mitoz) yaklaşık yarım saat sürer.

Bir hücrenin yaşamı için enterfaz nedir? Bu, sadece mitoz değil, aynı zamanda genel olarak hücresel yaşamın imkansız olduğu önemli bir dönemdir.

Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir 2019

Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir 2019

Related news

 • Sıvı Diyetler Sağlığa Zararlı mı
 • Lorlu Kurabiye Videosu
 • X-ışınları çocuklar için ne zaman ve ne sıklıkta yapılabilir
 • Tavada Börek Tarifi
 • Gazı olan bebeğe nasıl masaj yapılır

 • Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir


  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir

  Hücre döngüsünün ara fazı veya en önemli kısmı nedir