Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 2019

Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 2019
26.08.2019

Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 76

Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama

Gelir vergisi federal bir ücrettir.Kanuni kuruluşların gelirine belirli bir zamanda ve kanunla belirlenen usule uygun olarak gelir. Ve çoğu yerel veya bölgesel bütçeye gidiyor. Her iki hesaplama da çok farklı olduğunda, vergi hesaplaması benzer görevlerle karakterize edilir. Muhasebe girişlerini dikkate alın, bunlardan örnekler makalede ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Kar üzerindeki verginin miktarı nedir?

Vergi tabanının hesaplanması yıl sonunda gerçekleşir.Bir işletme kar miktarını ve bileşenlerini hesapladığında. Bütçeden kaynaklanan tutarı belirlemek için, toplam gelirden maliyetini hesaplar. Hesaplamaların nihai sonucu vergilendirilebilir kârdır. Faiz oranı ile çarpıldıktan sonra, ödenecek federal vergi tutarı belirlenecek ve muhasebe kayıtlarının (hesap 68, 99) derlenmesi mümkün olacaktır.

gelir vergisi

Rapora göre, zararın kardan ağır basması durumunda, vergi matrahının sıfır olduğu düşünülmektedir. Değerini belirlemek için aşağıdaki formülü kullanın: Hb= Dr+ Dext- Р - Уб, nerede:

 • 'Hb- Vergi matrahı.
 • Dr- satış gelirleri.
 • Dext- Faaliyet dışı gelirler.
 • P - üretim, satış ve satış dışı harcamalar.
 • Ub - geçmiş yılların kaybı.

İşletmenin vergi tabanını belirledikten sonrakar vergisini hesaplamak gereklidir (Dt "Kar ve zarar" Ct "Gelir vergisi"). Bu durumda, federal ve bölgesel / yerel bütçelere yapılan ayrı bir ödeme hesabı yapılır.

Gelir vergisi için uzlaşma dönemi

İşletmelerin çoğu "hatırla" hakkındaGelirlerinin yıllık olarak bir defa devlete ödenmesi yükümlülüğü - finansal tabloların hazırlanmasından sonra, gelir vergisinin muhasebe kayıtları derlenir. Uzlaşma dönemi daha sonra bir yıl olarak kabul edilir. Vergi matrahının tutarı, ilk günden kümülatif toplam ile belirlenir. Raporlama dönemi 3, 6 ve 9 aylık aralıklardır.

muhasebe işlemleri

Devletle başka bir yerleşim şekli var.Bu vergi türü için: her ay için doğrudan alınan kardan. Bu "gerçek sonra" bir peşin ödeme yöntemidir. Bazı tüzel kişilikler için, kanunen yasaklanmayan, elverişlidir. Raporlama dönemi, yılın sonuna kadar sırasıyla, iki, üç ve daha fazlasıdır.

Gelir vergisi hesaplaması: postalama, kurallar

Organizasyonun gelirinden ödemeleri yansıtmakPBU 18/02 tarafından düzenlenmiştir. Süreç iki ardışık aşamadan oluşmaktadır. Başlangıç ​​olarak, muhasebe karını belirlemeniz ve ardından sonucu vergi hesap verileriyle hizalamanız gerekir.

İlk hesaplamanın sonucu, koşullu gider veya gelir vergisi geliri olarak kabul edilir. Hesaplama formülü ile yapılır:p / d= Πb× C, nerede:

 • içindep / d- koşullu gider / gelir;
 • Pb- kar muhasebesi;
 • C - gelir vergisi oranı (% 10 ila% 20).

Muhasebe karı, muhasebe verilerine göre belirlenir ve incelenen dönem için teşebbüsün onaylanmış gelir ve giderleri arasındaki farktır.

temel muhasebe girdileri

Bu aşamada, verginin hesaplanmasıkar: Дт "Kar ve zarar" alt yazısı. "Harcama gelir vergisine bağlı" Ct "Vergiler" alt. "Gelir vergisi" veya "Vergi" alt kalemi. "Kar vergisi" Ct "Kar ve zarar" alt. "Gelir, gelir vergisine bağlıdır."

Vergi ve muhasebeleştirme karının karşılaştırılması

Farklı yansıma kuralları nedeniyleEkonomik işlemler, vergi ve muhasebe tutarsızlıklarında ortaya çıkmaktadır. Raporlama dönemi için muhasebe karı hesaplandıktan sonra, Y'nin elde edilen değerine düzeltmeler yapılmalıdır.p / d: Hn= Hyaklaşık+ Açıkdan- Hob.ot+ Up / d, burada:

 • 'Hn- gelir vergisi (kaybı) mevcut.
 • 'Hyaklaşık- Kalıcı nitelikte vergi borcu.
 • Üzerindedan- vergi varlığı ertelenmiş.
 • 'Hob.ot- Vergi borcu ertelenmiştir.

Vergi ile arasındaki geçici farklarmuhasebe bir ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü oluşturur. İşletmenin muhasebe kayıtlarındaki karı, vergi kayıtlarınınkinden daha fazlaysa, ertelenmiş vergi borcundan bahseder. Değeri, vergi oranıyla çarpılan farka eşittir. Öte yandan, bu şekilde hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı oluşturulur.

muhasebe girdileri örnekleri

Kalıcı vergi yükümlülüğüMuhasebe ve vergi muhasebesinde kar göstergeleri arasında sabit bir farkın ortaya çıkması nedeniyle oluşmaktadır. Ayrı alt hesaplarda "Kazançlar ve zararlar" "vergi" Vergileri "nin yayınlanmasıyla yansıtılırlar.

Örnek hesaplamalar ve tahakkuklar

Durumu düşünün:Yıl boyunca işletme için bir kredi verdi1 milyon 200 bin lira olan ve ilk ödeme şeklinde 400 bin dolar ödenen ilk çeyrekte, kâr 2 milyon 480 bin ve KDV 240 bin ruble oldu. Toplam maliyet 750 bin ruble. Bir önceki döneme ilişkin vergi zararı 80 bin ruble. Gelir vergisini hesaplayın ve hesaplayın.

Çözüm, birbirini takip eden eylemlerden oluşur:

 1. Vergi tabanını hesaplıyoruz: Hb= 2480000 - 240000 - 750000 - 80000 = 1 410 000 ruble.
 2. Koşullar için% 20 (% 2 ve% 18) vergi oranını kabul edeceğiz, kurumlar vergisinin toplam tutarı şu şekilde olacaktır: Hn= 1410000 × 0.2 = 282.000 ruble.
 3. Federal bütçenin türetilmiş miktardan yapacaktır: Yerel / bölgesel bütçesinde 1.410.000 × 0.02 = 28 200 ruble: 1410000 × 0.18 = 253 800 ruble.
 4. Gelir vergisi tahakkuk etti: Dr "Kar ve zarar" Ct "Vergiler" nin yayınlanması için 282 000 ruble.

Kâr vergisinin devlet bütçesine aktarılmasına bir kayıt eşlik eder: Дт "Vergiler" Кт "Banka hesabı".

Aylık ödemeler için temel muhasebe girdileri

Aylık gelir vergisi ödemesiSon ay veya çeyrek için alınan fiili gelirin miktarını tahsil ederek gerçekleştirilir. İkinci durumda, alınan vergi tutarı 3 eşit parçaya bölünmüştür. Aşağıdaki örnekte, şirketin üç ayda bir vergi ödediği durumu göz önünde bulundurun. Daha iyi algı için, bir tablo şeklinde sunduk.

Muhasebe girdileri - gelir vergisi derleme örnekleri

çeyrek

Çeyrek için gelir, s.

hesaplama

Hesap Atama

ben

300 000

300 000 × 0.2 = 60.000 ruble

Dt'nin ilk çeyreği için vergi tutarı "Kar ve zarar" Ct "Vergiler" hesaplanır.

II

250000

1. 60 000 ruble

2. 250.000 × 0.2 = 50.000 ruble

1. 28 Nisan ilk çeyrek için fonların önünde listelenir: "Vergi" Кт "Banka Hesabı".

2. II çeyrek için tahakkuk eden vergi: Дт "Kar ve zararlar" Кт "Vergiler"

III

400 000

1. 50 000 ruble

2. 400 000 × 0.2 = 80 000 ruble

1. 28 Temmuz'da ikinci çeyrek için ödeme listelendi: Дт "Vergiler" Кт "Banka hesabı".

2. III çeyrek için tahakkuk eden vergi: Дт "Kar ve zararlar" Кт "Vergiler"

IV

320000

80 000 ruble

28 Ekim üçüncü çeyrek için ödeme listelenir: Дт "Vergi" Кт "Banka hesabı".

Yılın toplamı

1270000

(1.270.000 × 0.2) - 60.000 - 50.000 - 80.000 = 64.000 ruble

31 Kâr vergisi hesaplaması: Дт "Kar ve zararlar" gönderimi "Vergi"

Aylık ödeme, çeyrek için toplam verginin üçte birinin aktarılmasıyla yapılır. Aynı zamanda kayıtlar, her ödeme için hem tahakkuk hem de ödeme için derlenir.

Bütçeye diğer zorunlu ödemeler

Kar vergisine ek olarak işletme zorunludurKDV ve kişisel gelir vergisi, emlak vergisi ve nakliye gibi transferler ve diğer ödemeler. Aktif-pasif hesaba muhasebesinin 68. Gönderme kullanarak gruplama devlet verilerinin yükümlülükleri için ilgili alt hesaplarda vergi her türüne yürütülmektedir.

vergi beyannamesi

Vergi amaçlı karşılık gelen hesaplartürlerine göre farklılık gösterir. Kâr vergisi Kâr ve Zarar hesabına yönlendirilirse, kişisel gelir vergisi bordro kadrosuyla bordro hesabına oldukça mantıklı bir şekilde yansıtılır.

Vergi kayıtlarının hazırlanması

Vergi nedir? Bilançoda yansıtılan devlete olan bu taahhüt. Dolayısıyla, vergi hesaplama - kredi hesabı 68 belirten gönderme ödeme maliyetlerinde oluşma yerinin hesabına borç edilir.

hesap gönderme

Vergilerin hesaplanması ve ödenmesi için ana muhasebe girişlerini göz önünde bulundurun:

 • Дт "Ana üretim" Кт "Vergiler" - arazi vergisi eklendi.
 • Дт «Masraflar hesaplamaları» Кт «Vergiler» - kişisel gelir vergisi kayıtlıdır.
 • Дт «Kurucular ile Yerleşimler» Кт «Vergiler» - temettü vergisi eklenir.
 • Дт «Diğer giderler» Кт «Vergiler» - Mülkiyet vergisi tahsis edilir.
 • Дт "Satış" Кт "Vergi" - KDV hesabına kabul edilir.
 • Дт "Vergiler" Кту "Banka hesabı" - cari hesaptan vergi altındaki borçlar ödenir.

Devlet bütçesine tutarların transferizamanında ol. Ödemedeki en ufak bir gecikme, girişimci için kârlı olmayan ek cezaların getirilmesini vaat etmektedir. Tüzel kişiliğin çıkarları doğrultusunda vergilerin hesaplanması, hukuka uygun ve zamanında yapılmalıdır.

Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 2019

Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 2019

Related news

 • Post Tagged with: cocostar yapımı
 • Mohammed Al Khorezmi: biyografi, fotoğraf ve ilginç gerçekler
 • Hatırla Gönül son bölüm izle
 • Dikkat dağınıklığı nasıl önlenir
 • Ansiklopedide Döküm: Vikipedi ye Nasıl Girilir

 • Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 7

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama


  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 40

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 71

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 49

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 65

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 74

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 28

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 33

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 28

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 36

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 65

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 53

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 20

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 77

  Gelir vergisi hesaplaması: deftere nakil. Ücretli vergiler: postalama 7