Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları 2019

Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları 2019 Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

"Geçici Yılların Masalları" listelerinin adı. "Geçmişlerin Masalı" ve önceki tonozları

"Son Yılların Masalı", 1113 yılına dayanan Rus edebiyatının en eski anıtlarından biridir.

Nestor The Chronicler'ın geçmişi, Geçmişin Masalı Yaratıcısı

Nestor the Chronicler 1056'da Kiev'de dünyaya geldi. On yedi yaşında Kiev-Pechersky Manastırı'ndaki acemilere gitti. Orada bir tarihçiydi.

1114 yılında Nestor öldü, Kiev-Pechersk Lavra'ya gömüldü. 9 Kasım ve 11 Ekim'de Ortodoks Kilisesi tarafından anıldı.

Geçici yıl listesinin romanı

Nestor the Chronicler ilk yazar olarak bilinir,kim Hıristiyanlığın tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. İlk bilinen eseri "Azizler Hayatı, Boris ve Gleb" ve kısa süre sonra "Mağaraların Keşiş Theodosius Hayatı" izledi. Ancak Nestor'un dünya çapında üne kavuşan ana eseri elbette eski Rusya'nın edebi bir anıtı olan Geçmiş Yılların Masalıdır.

Bu hikayenin yazarlığı yalnızcaTarihçiyi Nestor edin. Daha ziyade, Nestor ustalıkla çeşitli kaynaklardan bilgi topladı ve bunlardan birinin bir kopyasını hazırladı. o tüccarlar, gezginler ve askerlerin hikayelerini kullanıldığı gibi, gerekli Nestor tarihçeyi ve eski efsaneleri çalışmak. Onun zamanında savaşlarda hayatta, birçok tanık hala ve Polovtsy baskınlar, bu yüzden onların hikayelerini dinlemek olabilir.

"Geçmiş Yılların Masalı" listeleri

Bilindiği gibi Geçmiş Yılların Masalıdeğiştirilebilir. 1113'te Vladimir Monomakh el yazmasını Vydubitsky manastırına teslim etti, 1116'da son bölümleri Hegumen Sylvester tarafından değiştirildi. Hegumen Sylvester, el yazmasını Vydubitsky manastırına veren Kiev-Pechersk Lavra'nın başkanının iradesine karşı gitti.

Geçmişin Masalı'nın önemli kısımları Yıllar sonra Laurentievskaya, Ipatyevskaya ve Birinci Novgorod gibi tarihçilerin bir parçası haline geldi.

listelerin zaman hikayesi

Genellikle, herhangi bir Eski Rus yıllıkları oluşurBazı metinler, bazıları önceki zamanların kaynakları ile ilgilidir. 14. Yüzyılda yapılmış bir liste olan "Bygone Years Tale", Laurence'nin yarattığı Laurentian Chronicle'ın bir parçası oldu. Daha ziyade, keşiş Lavrenty, korsan Nestor'un yaratılışını onun kroniği için ana kaynak olarak kullandı. "Bygone Yıl Tale" İsim listesi genellikle do bir liste bir listesini yaparak ya da bir yerde oldu keşiş, adını tarafından oluşturulur. 15. yüzyılın ortalarında, "Geçmiş Yılların Hikayesi" nin eski bir listesi oluşturuldu ve Ipatiev Chronicle adı verildi.

"Geçmiş Yılların Hikayesi" nin İçerikleri

"Geçen Yılların Hikayesi", İncil ile başlıyoraraziler. Nuh selden sonra oğulları - Ham, Sim ve Japheth - yeryüzünün her yerine yerleşti. "Geçmiş Yılların Hikayesi" listelerinin adı da bu kronların İncil kökenli olduğunu göstermektedir. Rus halkının Japonlardan geldiğine inanılıyordu.

Sonra kronikci hayat hakkında anlatıyorDoğu Slav kabileleri ve Rusya'da devletin kuruluşu. Kuzen, Kiy, Şchek, Horyv ve kız kardeşi Lybid'in Doğu Slav topraklarını yönetmeye geldikleri efsaneye işaret ediyor. Orada Kiev şehrini kurdular. Rusya'nın kuzey kesiminde yaşayan Slavların kabileleri, Varangian kardeşleri yönetmeye çağırdı. Kardeşler Rurik, Sineus ve Truvor idi. “Geçmiş Yılların Hikayesi” listelerinin isminin de Rusya'daki egemen iktidarı yüceltme hedefi vardır ve bu amaçla yabancı kökenlidir. Rusya'ya gelen Varangyalılardan, kraliyet ailesi Rusya'da başladı.

Zaman yıllarının ve ondan önceki tonozların anlatısı

Genel olarak, chronicle savaşları ve ayrıcatapınaklar ve manastırların yaratıldığını anlatır. Rus tarih kronolojisi olayları, dünyanın tarihi bağlamında görür ve bu olayları doğrudan Kutsal Kitap ile ilişkilendirir. Prens-hain Svyatopolk, Boris ve Gleb kardeşlerini öldürdü ve kronikler, Cain'in işlediği Habil cinayeti ile karşılaştı. Prens Vladimir, vaftiz Rus, Rusya'da resmi din olarak Hıristiyanlığı tanıtan Roma imparatoru Constantine ile karşılaştırılır. Vaftizden önce Prens Vladimir günahkâr bir insandı, ancak vaftiz hayatını kökten değiştirdi, bir aziz oldu.

"Geçmiş Yılların Hikayesinde" Gelenekler

"Geçmiş Yılların Hikayesi" nin kompozisyonu sadecetarihsel gerçekler, aynı zamanda efsaneler. Gelenekler, kronikleştirici için önemli bir bilgi kaynağı olarak işlev gördü, çünkü bundan birkaç yüzyıl önce ya da on yıl öncesine ait olanları öğrenme fırsatı olmadı.

eski Rusya'nın edebi bir anıtı

Kiev kentinin kuruluşunun efsanesi anlatıyorŞehrin kökeni ve onuruna onur verildi. Chronicle metninde yer alan Oleg Oleg efsanesi, Prens Oleg'in yaşamını ve ölümünü anlatıyor. Prenses Olga'nın efsanesi, Prens İgor'un ölümünün nasıl ve şiddetli bir şekilde intikamını aldığını anlatıyordu. "Geçen Yılların Hikayesi" Prens Vladimir'in hikayesini anlatıyor. Farklı milletlerin elçileri ona geldi ve her inancı teklif etti. Fakat her inancın kendi eksikleri vardı. Yahudiler topraklarını yoktu Müslümanlar eğlence ve içme sarhoş edici içecekler yasak, Alman Hıristiyanlar Rusya'yı ele geçirmek istedi.

Ve Prens Vladimir sonunda Yunan Hristiyanlığı şubesine yerleşti.

Geçmiş Yılların Hikayesindeki işaretlerin rolü

Yılların yazılarını dikkatlice okursanız, o zamanKlinisyenin, çeşitli doğal fenomenlere, onları ilahi güçlerle birleştirmeye büyük önem verdiği açıktır. Depremleri, selleri ve kuraklıkları Tanrı'nın cezası olarak görüyor ve güneş ve ay tutulmaları onun görüşüne göre göksel güçlerin bir uyarısıdır. Güneş tutulmaları prenslerin hayatında özel bir rol oynamıştır. Araştırmacılar bunu not ediyorTarihin sembolizmi ve "Geçmiş Yılların Hikayesi" unvanıayrıca doğa olgusunun ve zamanın zamanının etkisi altındadır.

Bir güneş tutulması Prince Igor Svyatoslavich tarafından görülürPolonyalılara karşı başlattığı kampanyanın başlamasından önce 1185 yılında. Askerleri, böyle bir tutulmanın iyi olmadığını söyleyerek onu uyarıyor. Ama prens onlara itaat etmedi ve düşmana gitti. Sonuç olarak, ordusu yenildi. Ayrıca, bir güneş tutulması genellikle prens'in ölümünü öngördü. 1076'dan 1176'ya kadar olan dönemde 12 güneş tutulması vardı ve her birinin ardından prenslerden biri öldü. Tarih, dünyanın sonu ya da Son Yargı'nın 1492'de geleceği ve bunun için okuyucularını hazırladığı fikri üzerine kuruldu. Kuraklıklar ve tutulmalar, savaşları ve dünyanın en hızlı ucunu önceden haber verdi.

"Geçmiş Yılların Hikayesi" nin stil özellikleri

"Geçen Yılların Hikayesi" listelerinin adıBu yılların tür özelliklerine göre belirlenir. Her şeyden önce, anneler Eski Rus edebiyatının tipik eserleridir. Yani, farklı türlerin özelliklerini içerir. Bunlar sanatsal eserler değil, sadece tarihsel eserler değil, her ikisinin özelliklerini birleştiriyorlar. Novgorod'da bulunan "Geçmiş Yılların Hikayesi" de bu özelliklere sahiptir.

geçici yılların masal listelerinin adı

Kayıt açıkça belliydiyasal belge. Bilim adamı N.I. Данилевский, annelerin insanlar için değil, Son Yargıda okuması gereken Tanrı için tasarlandığını düşünüyor. Bu nedenle, tarihler prenslerin ve astlarının işlerini ayrıntılı olarak anlatmışlardır.

Klinisyenin görevi, olayların yorumu değil, olayların yorumu değildir.nedenleri, ancak sadece bir açıklama. Şimdi geçmiş bağlamında düşünülmektedir. Listelerinin efsaneleriyle ilgili olarak "Geçmiş Yılların Hikayesi", farklı türlerin özelliklerinin harmanlandığı "açık bir türe" sahiptir. Bildiğimiz gibi, eski Rus edebiyatında henüz türlerin net bir ayrımı yapılmamıştı, sadece yazılı eserlerden yapılan krokiler vardı, böylece romanın, şiirlerin, romanların ve yasal belgelerin özelliklerini birleştirdiler.

"Geçen Yılların Hikayesi" başlığı ne anlama geliyor?

Kasa başlığı, "Xie'nin ilk satırını verdi."geçici yılların hikayesi ... " Eski Rus dilinde "yaz" kelimesi "yıl" anlamına geldiğinden "Geçmiş Yılların Hikayesi", "Geçmiş Yılların Hikayesi" anlamına gelir. Birçoğu, "Bygone Years Tale" unvanının ne anlama geldiğini bulmaya çalışıyor. En geniş anlamıyla, bu dünyanın varlığının, er ya da geç Tanrı'nın yargısının beklediği bir masaldır. Manastırda bulunan bir liste "Geçmiş Yılların Hikayesi" en erken çalışma olarak kabul edilir.

Önceki kemerler

"Geçmiş Yılların Hikayesi" dikkatli bir metin analizine tabi tutuldu. Ve daha önceki kroniklerin temelinde derlenmiş olduğu keşfedildi.

"Geçmiş Yılların Hikayesi" ve önceki tonozlarıTek bir bütünü oluşturur, yani “Öykü” birçok bakımdan önce yazılanları tekrarlar. Modern tarih Akademisyen AA'nın görüşlerini izler. Karşılaştırmalı bir yöntemle tüm antik tarihçeleri çalıştıran Shakhmatova. İlk kroniğin, 1037'de yaratılan Eski Kiev kroniği olduğunu buldu. İnsanoğlunun tarihi başladığı zaman ve Rus vaftiz edildiğinde ele alındı.

Tarihlerin sembolizmi ve geçici yılların öyküsü

1073 yılında Kiev-Pechersky chronicle oluşturuldu. 1095 yılında Kiev-Pechersky arkasının ikinci baskısı ortaya çıktı, aynı zamanda İlk Arch olarak da adlandırılır.

Tarihlerin sembolleri

Takvim tarihleri ​​"Geçmiş Yılların Hikayesi" ndeözel bir önemi olduğu düşünülmüştür. Eğer modern bir kişi için takvim tarihlerinin değeri yoksa, o zaman kronikleştirici için, olayların gerçekleştiği haftanın her günü veya günü özel bir tarihsel önemle doldurulur. Ve kronikler daha fazla anlam ve daha fazla değer taşıyan o günleri veya tarihleri ​​belirtmek için daha sık denedi. O günlerde cumartesi ve pazar günleri özel günler ya da kutsal günler olarak kabul edildiği için, bu günlere "Geçmiş Yılların Hikayesi" nde sırasıyla 9 ve 17 kez bahsediliyor ve hafta içi daha az sıklıkla bahsediliyor. Çevre sadece iki kez, Perşembe üç kez, Cuma beş kez bahsedilmektedir. Pazartesi ve Salı günleri sadece bir kez bahsediliyor.Tarihin sembolizminin ve "Geçmiş Yılların Hikayesi" unvanının dini bağlamla yakından ilişkili olduğu söylenebilir.

Bu geçici yılların hikayesinin başlığı anlamına gelir

"Geçmiş Yılların Hikayesi" ile yakından ilişkiliydidini görünüm, bu yüzden tüm özellikleri buna dayanıyordu. The Chronicler tüm olayları sadece yaklaşan Yargı Günü bağlamında görür, bu yüzden ilahi güçlerin bakış açısından neler olduğuna bakar. Gelecek savaşlar, kuraklık ve düşük fiyatlar hakkında insanları uyarıyorlar. Ayrıca, cinayetleri ve soygunları işleyen kötülere de ceza veriyorlar, masum insanlar da kutsal tahtlara getiriliyor. Azizlerin kalıntıları sıra dışı nitelikler kazanır. Bu, Saints Boris ve Gleb'nin yaşamlarının gelenekleri ile kanıtlanmıştır. Ayrıca tapınaklar, kötü ve putperestlerin nüfuz edemeyeceği kutsal yerlerdir.

Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları 2019

Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları 2019

Related news

 • Semih Erden’in basketbol kariyeri
 • Kolay Acuka Tarifi – Kahvaltılık Tarifler
 • Evde Zeytin Nasıl Yapılır Videosu
 • Toyota Keyguer: Japon crossover spesifikasyonları
 • Küçük Prenses: Victoria Boninin kızı Angelina

 • Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları


  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları

  Geçici Yılların Masalları listelerinin adı. Geçmişlerin Masalı ve önceki tonozları