Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması 2019

Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması 2019 Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

Artan hava kirliliği nedenlericiddi bir endişe ve bu nedenle her yıl gaz emisyonlarının arındırılması daha acil hale geliyor. Atmosfere en büyük zararlı gaz emisyonları kaynağı enerji işletmeleri ve karayolu taşımacılığıdır.

Gaz emisyonlarının arıtılması çeşitliBunların arasında, çoğu durumda en etkili olanın, kirletici maddelerin konsantrasyonunun izin verilen maksimum seviyeye kadar nötrleştirilmesi ve indirgenmesi olan katalitik yöntem olmasıdır. Ekonomik nedenlerden dolayı katalitik arıtma da tercih edilir.

Kural olarak, katalitik yöntemlerçok yönlü ve çeşitli süreç gazlarının derin temizlik için kullanılabilir. Bu yöntem ile azot ve kükürt oksitler, karbon monoksit, zararlı organik bileşikler ve diğer toksik kirlerden endüstriyel gazların arıtmak mümkündür. kirleticileri daha az zararlı ve zararsız ve hatta bazen yararlı dönüştürülür burada. Egzoz gazlarını temizlemek için aynı yöntem kullanılır. Esas olarak, yöntem, diğer ürünlere, nötralizasyon için yabancı maddelerin dönüşümle sonuçlanır katalizörlerin varlığında maddelerin kimyasal etkileşim süreçlerini uygulanmasında oluşur.

Özel katalizörler kimyasalları hızlandırırreaksiyonlar, ancak etkileşim moleküllerin enerji seviyesini etkilemez ve basit reaksiyonlar denge yerinden değildir. baca gazı akışlarının çok bileşenli karışımlar için umut verici katalitik saflaştırılması. Gaz temizleme için sanayide demir, bakır, krom, kobalt, çinko, platin ve diğerleri katalizörleri oksitler olarak kullanılır. Katalizör desteği işlemden Bu maddeler reaktör biriminin içine yerleştirilmiştir. Aksi takdirde, katalitik saflaştırma tam ekran gerçekleştirilememiştir, dış katalizatör tabakasının bütünlüğünün izlenmesi için gerekli olan ve zararlı madde emisyonu izin verilen sınırları aşabilir.

Katalizör için temel gereklilik- reaksiyon sırasında yapının stabilitesi. Ara ve katalizörlerin üretimi sadece uzun süreli kullanım için uygundur, ancak, aynı zamanda oldukça ucuz, katalitik olarak uygulanmasını kısıtlar bir zorluk vardır. Modern katalizörler sıcaklıklarda ve mekanik mukavemeti seçiciliği ve aktivitesi, dirence sahip olmalıdır.

Endüstriyel katalizörler formda üretilirpetek yapılı bloklar ve halkalar. Küçük bir hidrodinamik direnci ve yüksek bir dış özgül yüzeye sahiptirler. Sabit bir katalizörde gazların katalitik arıtılması çoğunlukla kullanılır.

Endüstride, ikigaz arıtma işlemleri uygulanması temelde farklı yolları - sabit ve sabit olmayan modu yapay olarak oluşturulmuş. Yöntemin baskın kullanımına geçiş sermaye kurulum maliyetlerini ve işletme maliyetlerinde azalma azalan, seçicilik güç tüketimi azaltma süreçleri artırmak, reaksiyon oranlarını artırmak nedeniyle kararsız yüksek işlenebilirlik süreci etmektir.

Katalitik gelişimin ana yönüyöntem, düşük sıcaklıklarda çalışma ucuz katalizörler sahip oluşturmak ve çeşitli maddelere dirençli olmaktır. 1 g / m³'ün altında ve temizlenmiş gaz termokatalitik yöntemin büyük hacimli konsantrasyonları için yüksek enerji ve katalizör büyük bir miktarda gerektirir, bu yüzden düşük sermaye maliyeti gerektiren maksimum enerji tasarrufu işlemleri ve ekipmanı geliştirmek için bir ihtiyaç vardır.

Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması 2019

Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması 2019

Related news

 • Kolesterolü Düşüren Yiyecekler ve İçecekler
 • Klinik ölüm nedir
 • Yeni Doğan Sünneti Kaç Günde İyileşir Yenidoğan Sünnet Sonrası Bakım Banyo
 • Fue Saç Ekimi Nedir
 • Abonelik ücreti olmadan uydu TV nerede bulunur

 • Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması


  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması

  Gaz emisyonlarının katalitik arıtılması