FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 2019

FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 2019
17.09.2019

FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 17

FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile

Sigorta emekliliği nedir? Bu sorunun cevabı, 400-FZ “Sigorta Emekliliklerine” de yer almaktadır. Makalede analiz edilecek olan bu yasadır.

Yasal düzenleme hakkında

Fatura taslağı hazırlandıRus Anayasasına uygun. Emeklilik sigortası türü için medeni hakların ortaya çıkması ve uygulanmasına zemin hazırlamak için tasarlanmıştır. 400-FZ sayılı normatif kanunun amacı, Rusların zorunlu emeklilik sigortası esasına göre sağlanan sigorta maaşlarına haklarını korumaktır. Ve burada dikkate istihdam ve ülkedeki ekonominin sosyal yönelim ve angaje vatandaşlar emeklilik ödemelerinin anayasal ilkelerin toplumsal önemini alınmalıdır.

Ayrı ayrı anlatmak gerekirseemeklilik küresinin düzenlenmesi. No 400-FZ, emekli maaş ödemelerini düzenleyen tek normatif düzenlemelerden uzaktır. Burada ayrıca, 156-FZ “Sosyal Sigortalar Üzerine”, “Sigorta Sisteminde Kişiselleştirilmiş Muhasebe” ve diğer bazı yasalardan bahsedilmeye değer. 400-FZ sayılı 2 nci madde uyarınca gönderilen tüm normatif düzenlemeler, mevcut emeklilik sistemini pekiştirmek ve modernize etmek için tasarlanmıştır.

Temel kavramlar

Gönderilen normatif eylemi içerirözel ilgi göstermeye değecek çok sayıda özelleşmiş kavramlar. Bir sigorta aylığı nedir? Yasaya göre, bu, sigortalıların iş göremezliklerinde ücretlerini telafi etmek için aylık olarak düzenlenmiş bir mali ödemedir. Sigortacılık deneyimini dikkate almak önemlidir. Kanun, sigorta süresinin, Rus Emeklilik Fonu'na sigorta primlerinin değerlendirildiği çalışma sürelerinin toplam süresini ifade ettiğini belirtmektedir.

fs 400

Bir başka önemli kavram emeklilikkatsayısı. 400-FZ "Sigorta Emekliliklerine" göre, bu sigortalı kişinin emekli maaşlarına haklarını yansıtabilecek özel bir parametredir. Böyle bir oranın maliyeti, sigorta türü katkı paylarının bir emekli maaşının mali güvenliğine oranı olabilir.

Emeklilik maaşı hakkına kim sahip?

Hangi bireyler vaktindeSigortalılık aylığı almak için? 400-FZ sayılı Madde 4'e göre, bu, özel sigortası olan Rus vatandaşlığına sahip kişiler olmalıdır. Bazı durumlarda, emek faaliyeti yapamayan sigortalı vatandaşların aile fertleri, emeklilik haklarına sahiptir. Burada yabancılar ve vatansız kişileri eklemek gerekiyor.

Sigortalılarla ilgili 400 FZ

5. maddeye göre,sigorta ve devletin emekli maaşı aynı zamanda. Sigorta primi alma hakkı olan vatandaşlar, kendi tercihleri ​​doğrultusunda bir emekli maaşı almaya hak kazanırlar. Aşağıdaki sigorta ödemeleri türleri vardır:

 • özürlü bir kişinin statüsünün kazanılmasıyla bağlantılı olarak;
 • ekmek-kazanan kaybı vesilesiyle;
 • yaşlılık için.

Madde 7 finansal güvenlik kurallarını düzeltirsigorta türünün emekli maaşı. Yani, bu tasarıda sigorta tipi aylıkların ödenme giderlerinin artmasına ilişkin, tadil edilebilir. Bu tür değişiklikler yeni yıl için bütçe ve planlanan süre içinde sadece yılda bir kez izin verilir.

Emeklilik sigortası faydalarının tayini şartları

400-FZ sayılı Federal Yasanın 2. Bölümünde ayrıntılı olarakTemel sigorta çeşitlerini ve bunların uygulanmasına ilişkin koşulları ortaya koymaktadır. Madde 8 yaşlılık başlangıcı vesilesiyle emekli maaşı ödemeleri ile ilgilidir. Yaş sivil, askeri ve memurlar için düzenlenmiştir. Sigorta bazında emekli maaşı verilmesi amacıyla en az on beş yıllık bir süre belirlenir. Burada en az 30 olması gereken katsayı hakkında söylenir.

400 yasası

Madde 9, emekli maaşı atama kurallarını belirlemektedir.Engelli I, II veya III grubu. Yasaya göre, özel bir sağlık ve sosyal sınav sadece vatandaşı geçersiz ilan edebilir. Özürlülüğün nedeni, sigorta süresinin uzunluğu veya iş faaliyetinin süresi, maluliyet ile bağlantılı olarak emeklilik maaşlarının oluşması için şart değildir. Burada sadece engelli bir grubun varlığına dair özel bir komisyonun sonuçlanması yeterlidir.

Son olarak, söz konusu Kanunun 10. MaddesindeBir ekmek-kazanan kaybı durumunda söylenir. Normatif düzenlemeye göre, bir emeklilik maaşı alma imkânı, emeklinin faaliyetlerini yürütemeyen ekmek sahibinin ailesi tarafından satın alınır. Bir kurtulanın sigortalı deneyimi önemli değildir - o bile olmayabilir.

Sigorta döneminin atanmasında

400-FZ "Sigorta Emekliliklerinde" Federal KanunBir sigorta süresi tayin sürecini detaylandırır. Madde 11, hizmet süresine dahil edilmesi gereken çalışma süreleri ile ilgilidir. Dolayısıyla, Rusya'nın topraklarında emek faaliyeti gerçekleştirildi. Tüm çalışma dönemi boyunca FIU bütçesine sigorta türü katkıları değerlendirildi. Rus devleti dışında gerçekleştirilen çalışma süreleri ayrı ayrı düzenlenmiştir.

sigorta primleri hakkında 400 FZ kanunu

Madde 12, 11. maddede belirtilen çalışma sürelerini detaylandırır. Burada neyin ayrılması gerektiği:

 • Askerlik süresi;
 • Zorunlu sosyal program kapsamında kayıt ve alınış şartları. sigortası;
 • çocuk bakım dönemleri (doğum izni);
 • işsizlik ödeneğinin kullanım süresi;
 • Bir vatandaşın cezai sorumluluğa mantıksız bir şekilde çekilme süresi, geçici olarak çalışma faaliyeti yürütme olasılığının ortadan kalkmasına neden olmuştur;
 • 80 yaşın üzerindeki engelli bir kişinin bakım süresi;
 • Söz konusu tasarının 12. maddesinde belirtilen diğer süreler.

Ve sigorta atama süreci nasıldır? Bu daha sonra tartışılacaktır.

Sigorta tecrübesinin atanması süreci

Yukarıdaki temel koşullar hakkında anlatıldısigorta tipi hizmet oluşumu. 400-FZ sayılı Federal Kanun'un 13 ve 14. maddeleri, hizmet süresinin hesaplanmasının yapıldığı normları şart koşar.

fs 400 yorum

Servis uzunluğunun hesaplanması takvimden yapılmalıdır.emir. Yasal olarak sigortalı bir kayıt içine girebilecek tüm dönemleri hesaplarken, işveren veya bireysel devlet organları tarafından verilen özel belgelerle onaylanmalıdır. Bireysel kayıtların gerekçeleri de hizmet süresinde yer alan bireysel sürelerin doğrulanmasıdır. Hizmet süresinin sayılması, tescili ve onaylanması süreci, Rusya Hükümeti tarafından belirlenir.

Ödeme tutarları hakkında

400-FZ'de, art. 15 sigorta emekli maaşının büyüklüğünün belirlendiği formülün ayrıştırılması vardır. Formüle göre, yaşlılık aylığı, ekmek yenisi veya maluliyet kaybı, emeklilik tipinin münferit katsayısının ürününe ve yukarıda listelenen dönemlerden birinde yer alan bir gün için bu tür bir katsayı maliyetine eşittir.

federal yasa 400 faz

Özel rakamlar Madde 16'da belirtilmiştir. Yani, üçüncü grubun emeklileri hakkında konuşuyorsak, o zaman sigorta tipinin emekli maaşına 3.9 bin ruble biraz daha eklenir. Norm, sigorta emekliliğine yapılan ödemelerin yıllık olarak endekslenmesini gerektiren sabittir.

Randevu zamanında

Bölüm 5, No. 400-FZ'de (yorumlarla ve2019'den alınan ilaveler, sigorta emekliliklerinin belirli şartlarını düzenleyen kuralları belirledi. Dolayısıyla, Madde 22, sigortalı bir emekli maaşı başvurusunda bulunma gününü ifade eder. Yasaya göre yapılan ödemeler, kesin olarak bu günden tayin edilir. Vatandaş, emekli maaşı kaydı için gerekli belgelerin herhangi bir bölümünü uygun otoriteye sunmamışsa, üç aya kadar bir gecikme uygulanabilir.

st 400 fs

Sadece bazı durumlarda sigorta tipi emekli aylığı önceden tayin edilebilir:

 • yaşlılıkta - işten çıkarılma tarihinden itibaren, vatandaşın belirtilen ödeme için başvuruda bulunduğu tarihten itibaren bir aydan fazla olmamak üzere;
 • engelliliğe ilişkin olarak - bir vatandaşın geçersiz sayılması gününde, itiraz belirtilen tarihten itibaren bir yıldan daha geç olmamak kaydıyla;
 • ekmek yiyenin ölümü üzerine - itiraz, ekmek sahibinin ölümünün teyidi onaylandıktan sonra en geç bir yıl içinde yapıldıysa.

Emekli maluliyet ödemeleri, bir vatandaşın engelli olarak tanınması için belirlenir. Yaşlılık için ödemeler veya bir ekmek kazananın kaybı her zaman sınırsızdır.

FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 2019

FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 2019

Related news

 • Özel kepek vakaları (kafadaki kepek, kulaklarda ve kaşlarda kepek)
 • Nur Fettahoğlu: Lütfen tekrar deneyelim
 • Düz-örgülü-düğmeli-elbise
 • 2019 İğne Oyası Sık İğne Modeli Yapımı Videolu
 • Tiroid Hastaları İcin Diyet

 • FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 52

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile


  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 5

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 21

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 13

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 88

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 16

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 46

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 79

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 52

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 11

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 60

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 3

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 2

  FZ 400 - Sigorta Emekliliklerine İlişkin Federal Kanun. FZ 400 yorumları ile 8