Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçlarıFromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları
Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

Erich Fromm, eğitimle sosyolog olmak vefilozof, ekonomik ve politik şartlarda insan ihtiyaçlarını dikkate aldı. Seçkin bir psikolog, kişilik oluşumunun genellikle toplum tarafından düzenlenen manevi ihtiyaçların tatmininden etkilendiğini ileri sürmüştür.

Fromm ve Freud'un ikisi de, karakterin yaşla birlikte değişmediği görüşündeydi.

Bir kişi, topluma ilişkin olarak ortaya çıkan üretken veya verimsiz özelliklerle donatılabilir.

İkinci türden karakter grubunda (verimsiz ya da sağlıksız), Fromm bir alıcı, sömüren, biriktiren ve pazarlayan bir kişi seçti.

Bir insanın alıcı karakteri olan sosyal ihtiyaçları

Alıcı tip, inançla karakterizedir.Olumlu dış dünyadan onlara gelmelidir, tersi değil. Kişi, başkalarından dikkat ve endişe gerektiren pasif bir sosyal rolü yerine getirir. İnsan, dış yardım ihtiyacını, aşka, duygusallık ve güvendeki yanıtı sürekli olarak hisseder. Alıcı kişiler genellikle idealist ve iyimserdir.

Bir kişinin sömürücü bir karakteri olan bireyin sosyal ihtiyaçları

İstisna türü fethetmek için özeldir veegemen olmak. İhtiyaçlarını elde etme yolunda insanlar saldırganlık sergiliyor, güçlerini ya da kurnazlıklarını gerçekleştiriyorlar. Baştan çıkarma sürecini seviyorlar, kendi başarılarına değer veriyorlar. Başkalarına ait olan, onlara dayanılmaz bir güçle bakıyor.

Bir kümülatif karakter türüne sahip bir kişinin sosyal ihtiyaçları

Para toplayan tipin kişiliği tüm hayatım boyunca kroniktir.iyi bir sebep olmadan bile tasarruf ihtiyacını hisseder. Maddi değerleri ve faydaları biriktirmek için sistematik bir arzu, patolojik sıkıntı ile kendini gösterir. Duygusal yoksulluk, birisinin sevgisine duyulan susuzlukla birleşir; Kişisel doğruluk için fanatik ihtiyaç genellikle açık fikirliliklere dönüştürülür.

Piyasa tipi bir karakteri olan bir kişinin sosyal ihtiyaçları

Fromm piyasaya dikkat çektitüm modern toplumun karakter karakteristiği. Bir kişi bilinçli veya bilinçsizce fiyat ve talep arasında bir denge kurmak için sürekli bir ihtiyaç hisseder. Toplumun her üyesi, hem iş hem de kişisel ilişkilerde aynı değer kategorilerine sahiptir. Böylece, bir pazar tipi için toplumda kendini pahalı bir mal (hizmet) olarak sunmak önemlidir. Yetenekler ve yetenek bireyselliğin önemini yitirir, müşteri ve oyuncu arasındaki değişim konusu haline gelir.

Üretken tipte bir karakteri olan bir kişinin sosyal ihtiyaçları

Fromm hazırladığı hümanist teoriİnsanlık, üretken bir karakter türünün insani gelişmenin anlamını ortaya koyduğu sonucuna varır. Psikolog çalışmalarında yaratıcılık, toplumsal aktif konum, aktivite ve karşılıklı sevgi ihtiyacı ile verimli olma kavramını birbirine bağlamıştır. Fromm'ın düşüncesinde, zamanla, toplumda üretken bir karakter karakteri baskın hale gelecektir.

Sosyal ihtiyaçlar ihtiyaç, ikmalBu, gelişiminin bu aşamasında toplum tarafından yetiştirilen mevcut önceliklere bağlıdır. Hiç kimse kesinlikle saf bir biçimde belli bir karakter tipine karşılık gelmez. Bununla birlikte, Frome'ye göre üretken kişilik, ideal bir zihinsel sağlığa sahiptir. Bu nedenle, toplumdaki koşullar, insanların sosyal etkinlik ihtiyacını, faaliyette ve insanın sevgisini karşılayabilecekleri şekilde inşa edilmelidir. Bu, bireyin, ailesinin, milletin ve ülkenin psikolojik sağlığına bağlıdır.

Fromm, insancıl psikanalizini, insanlığı yalnızlık, yabancılaşma ve izolasyondan kurtarmak için bir yol olarak yorumladı. Fromm'un hümanist teorisi bir takım rakiplere sahiptir.

Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçlarıFromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

Related news

 • İlaç Betadin (mum). Kullanım talimatları
 • Seçme özgürlüğü ... Seçim özgürlüğü: örnekler
 • Kuru yasa ve vatandaşların sağlığı üzerindeki olumlu etkisi
 • Martin San-Louis Tampa nın en iyi oyuncusu
 • Bira mayası: çeşitleri ve hazırlanma yöntemleri

 • Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları


  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları

  Fromm teorisine göre karakterin türüne bağlı olarak bir kişinin sosyal ihtiyaçları