Fizikteki temel kuvvetler nelerdir 2019

Fizikteki temel kuvvetler nelerdir 2019 Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

fiziğin temel kuvvetleri

Kuvvetintanımı, kütlesi olan bir cisme hareket kabiliyeti kazandıran, duruyorsa hareket ettiren, hareket halindeyse durduran, yönünün değişmesine neden olan ya da şeklinin değişmesi ile kendisini gösteren etki olarak yapılmaktadır. Yönü, büyüklüğü ve doğrultusu olan bu etki vektörel bir niceliktir.

Madde,lepton, mezon ve baryonaltı gibiparçacıklarınbirleşimiyle oluşurken,fizikteki dört temel kuvvettenbiri ya da birkaçının etkili olduğu görülmektedir.Fizikteki dört temel kuvvetinetkin oldukları alanlar ve özellikleri birbirlerinden farklılık göstermektedir.

Dört temel kuvvet:

1- Kütle çekim kuvveti

2- Zayıf nükleer kuvvetler

3- Elektromanyetik kuvvetler

4- Şiddetli nükleer kuvvetler şeklinde sıralanmaktadır.

Kütle çekim kuvveti: Yer çekimi kuvvetiolarak da bilinenkütle çekim kuvveti, kütlesi olan cisimlerin birbirlerini çekmesidir. Şiddet olarak en zayıf kuvvettir ve ağırlık bu tür kuvvete bir örnektir. Kütlelere etki etmekte olup menzilleri sonsuzdur, ancak menzil arttıkça azalarak zayıflar. Günümüzde herhangi iki kuvvetin birbirine uygulamış olduğu kuvveti istenen hassasiyetle ölçmek oldukça zordur. Örneğin, Newton’ungenel çekim kanunu: F=G.m.M/R²’dir. Buradaki m, birinci cismin kütlesi M, ikinci cismin kütlesi R, iki cisim arasındaki mesafe ve G evrensel çekim sabitidir.

fizikte 4 temel kuvvet

Zayıf nükleer kuvvetler:Kütle çekim kuvvetinden10 üzeri 32 kat daha büyük bir kuvvettir. Başka kuvvetlerle orantılandığı zaman oldukça zayıf sayılmaktadır.Zayıf nükleer kuvvetlerlepton, mezon ve baryongibi elementerparçacıklaraetki etmektedir. Çekirdeklerin kararsız oluşlarından da sorumlu olan bu kuvvet, etki ettiğiparçacığınbozunmasına neden olmaktadır ve menzili de oldukça kısadır. Buna örnek olarakbeta bozunumugösterilebilir.

Elektromanyetik kuvvetler:Elektrik ve manyetik kuvvettenkaynaklanan kuvveteelektromanyetik kuvvetlerdenmektedir.Elektrik kuvveti, yüklü parçacıkların birbirleriyle etkileşime girmesi ile,manyetik alan kuvvetide bu yüklüparçacıklarınhareket etmesiyle oluşmaktadır. Zayıf nükleer kuvvetlerden 10 üzeri 4 kat daha büyük bir kuvvettir. Kütle çekim kuvvetindeki gibi menzilleri sonsuzdur. Buna örnek olarak da F=qE + qv x B –Lorenz kuvvetigösterilebilir.

Şiddetli nükleer kuvvetler:Mezonlara ve baryonlara etki eden kuvvetşiddetli nükleer kuvvetlerdir. Çekirdeğin keşfedilmesinden sonra, çekirdekteki pozitif protonların çekirdekten dışarı fırlamasını engelleyen bir kuvvet olarak düşünülmektedir. Bu da şiddetli nükleer kuvvetlerin bulunmasını sağlamıştır. Bu kuvvetler, elektromanyetik kuvvetlerden 10 üzeri 2, zayıf nükleer kuvvetlerden 10 üzeri 6-10, kütle çekim kuvvetinden de 10 üzeri 38 kat daha güçlüdür.

Fizikteki temel kuvvetler nelerdir 2019

Fizikteki temel kuvvetler nelerdir 2019

Related news

 • PEYNİR SOSLU SEBZELİ TAZE MAKARNA
 • Sigorta VAZ-2114. Sigorta bloğu VAZ-2114: devre
 • Tavuk, petrol ve havuç ile özgün salata Ayçiçeği
 • Karatay diyeti örnek menü ile Etiketlenen Konular
 • Bulgarlar için ev yapımı standlar

 • Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir


  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir

  Fizikteki temel kuvvetler nelerdir