Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdiFiravun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi


Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi 86 25.02.2019, 00:32

Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi.

Kırk asırlar boyunca bankalarda geliştiNila o dönemin en güçlü devletlerinden biri - Eski Mısır. Onun kültürü tüm dünya uygarlığının gelişiminin temelini attı ve yönetim sistemi daha sonraki monarşiler için bir model oldu. Yaşamları boyunca tanrı olarak görülen hükümdarlar, insanlarının hayatlarının her yönünü maksimum verimlilikle kontrol etmelerini sağlayan uyumlu ve akılcı bir iktidar dikey yarattı.

Firavun en yakın yardımcıları

Daha yüksek seviyede devlet gücü

Eski Mısır'ın yönetim yapısıÜstün koşulsuz itaatini sağlayan sıkı bir hiyerarşiye dayanan karmaşık bir sistem. Bir çeşit piramit, tepesinde "tanrı benzeri" cetveli yerleştirdi - firavun. Onun elinde tüm devlet gücü yoğunlaşmıştı.

Ama devleti idare etmek tek başınaimkansız. Aşağıda bir adım jati idi - bu firavun en yakın yardımcısı olan yüce haysiyet. Dört bin yıllık eski Mısır tarihi için, bu görevlinin resmi görevleri önemli değişikliklerden geçmiştir.

Yüce yardımcıların görevleri

Eğer başlangıçta başkentin yüce rahibi olduysa,Tanrılar ile iletişim kurmanın yanı sıra, firavunun hane halkının yönetiminden de sorumluydu, zaman içinde onun faaliyet alanı önemli ölçüde genişledi. Bu enerjik ve girişimci insanlar, devletin bütün işlerinin yönetimini ellerinde yoğunlaştırdılar.

Firavun en yakın yardımcılarının görevinin başlığı

Antik Mısır'daki Firavunun Yüce Asistanı,Güneş gibi bir efendinin görkeminin ışınları içinde yıkanması, onun gibi, sınırsız güce sahipti. Bu konumun firavunun en yakın akrabaları tarafından işgal edildiğini ya da bir istisna olarak, yüksek aristokrat ailelerin en nezih ve başlıklı temsilcilerinin olduğunu tahmin etmek zor değildir. Zamanla, "jati" terimi Arapça "vizier" kelimesi tarafından devredilmişti, ancak üst düzey görevlinin hayatında önemli bir değişikliğe neden olmadı.

Belgeler detaylı bir şekilde korunmuştur.Jati-Vizier'in resmi yetkileri listelendi. Bunlar arasında, yasaların yayınlanması, rütbede yükselme, büyük toprak sahiplerine ait toprakların sınırlarının kurulması ve polis işlevlerinin yapılması gibi önemli görevler. Eski Mısır'da faaliyet gösteren altı yargı odasının başkanı olarak, devlet hayatının bu tarafını kontrol altına aldı.

Alt düzey yetkililer: pozisyonun işlevleri ve başlığı

Firavun en yakın yardımcıları üçtü. Resmi merdivenin bir sonraki adımını oluşturdular ve toplumun elitleriydi. İsimleri antik tapınakların duvarlarında bulunur. Kıdeme göre firavun en yakın yardımcıları, icra şefi, çalışma şefi ve “silah evi” nin yöneticisi idi. Her birinin kapsamı kesinlikle sınırlıydı. Sayman devletin tüm taşınır ve taşınmaz mallarından sorumluydu. Görevleri firavunun tüm vergi kararlarının ve vergi tahsilatlarının katı bir şekilde uygulanması üzerinde kontrolü içeriyordu.

Asillerin firavunun hizmetinde ne yaptıkları

Firavun en yakın yardımcılarının görevinin başlığı,Sayman ile aynı seviyede durmak, faaliyetlerinin özünü tam olarak ortaya koyar. Çalışmanın başı, sıcak kurak iklimde çok önemli bir işlev olan sulama ve sulama sistemlerinin hizmet vermesinden sorumluydu ve “silah evi” yöneticisi orduya maddi destek sağlıyordu.

Geçmiş yüzyılların idari aparatları

O zamanki yazılı anıtlara tanıklık etmekFiravunun hizmetinde grandees ne yapıyorlardı. Faaliyetlerinin en yaygın biçimlerinden biri, her türlü konseye ve toplantıya katılmaktı. Çeşitli vesilelerle oturdular. Bunlar ekonomik, politik ve sosyal problemleri çözme ile ilgili konular. Firavun en yakın yardımcıları, her biri kendi seviyesinde idari işlevler yürüten çok sayıda çok sayıda taban yapısıydı.

Jati, firavun en yüce haysiyetinin en yakın yardımcısıdır.

Firavun valileri

Bitişik genişlemesinin bir sonucu olarakEski Mısır bölgesini önemli ölçüde genişlettiğini belirtir ve çok sayıda il içerir. Onlarda, firavunun en yakın yardımcıları, onlar tarafından tayin edilen yöneticilerdi. Ülkenin yüce hükümdarı adına tüm yaşam koşullarında hareket eden bu yerel çarlar, neredeyse sınırsız bir güce sahipti. Sermayeden uzaklığı ve faaliyetlerini izlemenin karmaşıklığından yararlanırken bazen pozisyonlarını kötüye kullanır ve günümüzde yolsuzluk denen bir yola girişmişlerdir.

Amenhotep III (XIV) kapsamında dikkat edilmesi ilginçtir.yüzyıl MÖ. e) Firavun en yakın yardımcıları hazırlanmış ve alt görevlilerin ve kâtiplerinin gizli belgelere, mühürlerin kullanımına ilişkin kurallar belirlediği ve şikayetlerin değerlendirilme zamanını belirlediği özel talimatlara gönderilmiştir. İçlerinde devlet sırlarını ifşa etmek için cezalandırmaya özel bir yer verildi.

Antik Mısır'daki firavun yardımcısı

Geçmişe bir bakış

O döneme ait yazılı anıtların çözümlenmesiEski Mısır'ın devlet yapısının resminin tam olarak sunulmasına izin verilmiş ve firavun hizmetinde görkeminin ne yaptığını öğrenmiştir. Onlardan, yönetim yapısının birçok olumlu yönü ile birlikte, içinde çok önemli eksikliklerin olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri, örneğin, adli ve idari organların yetkileri arasında net bir bölünme olmamasıydı. Bununla birlikte, her şeye rağmen, antik Nil'in bankalarında yaratılan devlet, dünya tarihinde onurlu bir yer aldı.

Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdiFiravun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi

Related news

 • Akçaağaç yaprağı kendiniz çizmek için
 • Beatrice Zweifel
 • Uyuyan Güzel minik izleyiciler için sahne alıyor
 • Nihal Candan Kimdir Kaç Yaşında, Boyu, Vikipedi, Biyografisi

 • Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi 31

  Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi


  Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi 16

  Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi 50

  Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi 54

  Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi 78

  Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi 14

  Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi 98

  Firavun en yakın yardımcıları yüksek yetkililerdi 89