Felsefede Diyalektik: En önemli kısımFelsefede Diyalektik: En önemli kısım
Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

Felsefe adı verilen karmaşık bir bilimdeBiliş ve çalışma yöntemlerinin yanı sıra çok sayıda teori de vardır. En yaygın olanlarından biri, diyalektiğin teorisi ya da bilimsel bir tanıma göre, dünyadaki her şeyin gelişimi ve ona dayanan bir felsefi yöntem hakkında bir teori. Diyalektik yardımı ile, bilim insanları teorik olarak gelişimlerinin yanı sıra gerçekliğin (maddenin, ruhun, bilinçliliğin ve bilişin) çeşitli yönlerini inceleyebilir. Felsefedeki diyalektik, belli bir konuyu belirli bir andaki zamanında ve somut bir durumda inceleyen metafizikten farklı olarak, bu sürecin kendi (diyalektik) yasalar, kategoriler ve ilkeler aracılığıyla yansımasını gösterir.

Uzmanlar, ana sorununBu teori şu şekilde formüle edilebilir: "Kalkınma nedir?" Diyalektik tepki - gelişme, maddenin ve onun genel mülkiyetinin en önemli niteliklerinden biridir. Ve bu çok önemlidir, yalnızca mekanik değil (genişleme) değil, entelektüel de meselenin bir sonraki organizasyon aşamasına geçilmesini ima eden bir gelişme anlamına gelir. Felsefedeki diyalektik de gelişimi bir tür hareket olarak gösterir, ancak aynı zamanda açıklar: Bu hareket olmadan gelişme mümkün değildir. Diyalektik, kişinin ve onun iradesinin, gerçeklerin bütün özleri ile bu varlıklar içindeki bağımsız, tekrar eden bağlantılarından gelen çeşitli kanunlar, yani belli bir amaç doğrultusunda hareket eder. Bu kanunlar genel, gerekli ve istikrarlıdır, gerçekliğin tüm alanlarını kapsar ve hareket ve gelişme ile etkileşimlerinin temellerini en derin kürede ifşa eder. Metafizik gelince, gelişmeyi herhangi bir şekilde etkilemez (kanunları gibi).

Felsefe diyalektikleri ilk aşamadakimin anlamı birlik ve karşıtların tüm mücadele yasası, gerçekte var olduğunu tüm sabit mücadelesinde böylece olan karşıtların, bir birlik olduğu gerçeğinde yatmaktadır. eylem diyalektik yasasının en çarpıcı örnek, gece ve gündüz, gençlik ve yaşlılık, yaz ve kış olduğunu ve birlik ve bu ilkelere mücadelesi, ancak onların sürekli iç hareket ve gelişme ibaret değildir. Diyalektiğin ikinci kanunu nicel değişikliklerdeki nitel değişikliklere geçiştir. Her şeyden önce, kalite kavramı, belli bağlantıların Nesne özellikleri stabil sistemler anlamına gelir unutulmamalıdır bir dizi ise - Belirli bir nesne parametreleri, örneğin, büyüklüğü ve ağırlığı, boyut ve ses gibi. Metafizik aksine, felsefede diyalektik gerçekte nicel değişiklikleri kaliteyi değiştirme olasılığı vardır savunuyor. Bu yasa bir örneği, sayısal parametreler (sıcaklık) artan su ısıtma yavaş yavaş su kalite parametrelerinin bir değişiklik (sıcak olur) yönlendirilmesidir. Eski yerine gelen yeni her şey, eski bunu kabul etmiyor, ancak yavaş yavaş kendini inkar meselesi bile yeni dönüşür: yadsımanın yadsınması yasası ile ilgili olarak, özünde basit tanımı yatıyor. Bu yasanın işleyişine örnekler - kuşaklardaki değişiklikler, vücudun hücrelerinin ölümünün günlük süreci ve yenilerinin oluşumu.

Bazı bilim adamları, diyalektiklerinfelsefenin yapı ve işlevlerinin dayandığı önemli bir bölüm. Ana ilkeleri, evrensel iletişim, sistem ve nedensellik ilkeleri ve tarihselciliğin ilkesidir. Diyalektik ve felsefe açısından, evrensel ilişki çevreleyen dünyanın bütünlüğü, iç birliği ve birbirine bağlılığıdır. Buna ek olarak, mutlaka çevreleyen dünyanın tüm bileşenleri ile gerçeklik, yani tüm nesneler, olaylar ve süreçlerin birbirine bağımlılığı gereklidir. Nedensellikten söz edersek, bu nokta, tüm felsefe için ve yalnızca diyalektiğin anlamı, birinin birbirine geçişi sağlayan tek bir bağ varlığı anlamını taşır; öyle ki biri onu üretir ve onu takviye eder. Felsefede diyalektiğin ve metafizikin büyük bir soruşturma sürecinin iki yarısı olduğuna dikkat çekilebilir.

Felsefede Diyalektik: En önemli kısımFelsefede Diyalektik: En önemli kısım

Related news

 • 2019 İlkbahar-Yaz Makyaj Trendlerinde Neler Var
 • Düz-örgülü-düğmeli-elbise
 • Sağlıklı Kilo Verme Yolları: Sağlıklı Zayıflama Programı
 • Kadiköy Moda da Gidilebilecek Mekan Önerileri
 • Sağlıklı Zayıflama Yöntemleri Rehberi Sağlığınızı Geri Kazanın

 • Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım


  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım

  Felsefede Diyalektik: En önemli kısım