Evinizde prizleri bağlamak için şemalar 2019

Evinizde prizleri bağlamak için şemalar 2019 Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

Yuvaları yuvaya bağlamak için anlamanız gerekenlercihaz türlerinde. Ek olarak, devrede voltajı kontrol etmek için ekipmana sahip olmak gereklidir. Modern rozetler kaliteli pedlerle satılır, bağlanması çok kolaydır.

Model oluşturmak için farklı tipteki kontaklar kullanılır. Bu konuyu daha ayrıntılı olarak anlayabilmek için, çıkışlar için belirli bağlantı şemalarının dikkate alınması tavsiye edilir.

çift ​​soket devresi

Çıkış ve anahtarın bağlanması

Üç kanallı modül üzerinden yapılabilirbağlantı soketi ve anahtarı. Devre farklı tipte kontaktörler içerir. Her şeyden önce, modülün sadece sıfır faza kurulmasına izin verildiğini söylemek gerekir. Kelepçeli modern rozetler bir veya daha fazla kontrolörle üretilmektedir. Standart modeli dikkate alırsak, tutucu bir akım plakası üzerinden bağlanır. Bu durumda, anahtar iletken bir kontak üzerinden doğrudan kurulabilir. Bu durumda, sıfır fazı belirlemek önemlidir. Soketi ve anahtarı açık bir adaptör üzerinden bağlamak yasaktır. İki düğmeli bir anahtarla devre, bir kontaktör kullanılmasını varsayar.

iki çıkış için bağlantı şeması

Çift soket devresi

Çift soketin 220 V ağa bağlanma şemasıiki kontaklı bir modül içerir. Üst kontaklar ilk aşamada doğrudan kapanır. Tel üzerindeki test cihazı 45 ohm'luk bir direnç göstermelidir. Kontak modülüyle soketlere bakarsanız, soket bindirme üzerine sabitlenir. Üst kontaklar ilk aşamada standart olarak monte edilir. Bir iletken tel plakaya beslenir. Bu durumda kelepçeyi iyice sabitlemek gerekir.

Gerekirse, terminalden tel uzatılabilir. İki kontağa sahip soketlerin devre bağlantısını düşünürsek, dielektrik plakanın arkasına monte edilir. Modüldeki ilk siparişin kontaklarına izin verilir. Çalışmaya başlamadan önce sıfır fazı belirlemek ve topraklamaya dikkat etmek önemlidir. Bazı uzmanlar adaptörü temizlemek için dikkatlice tavsiye eder. Ayrıca dikkat etmeniz gereken, modül üzerindeki direnci kontrol etmeniz gerektiğidir. İki kontak için soketleri dikkate alırsak, üst teller iletken plaka üzerinde sabitlenir.

Iki çıkış kurulumu şeması

İki çıkışın bağlantı şeması lineerdiradaptörü. Uç plakadaki kontaklar ilk aşamada bağlanır. Direnç belirlemek için bir test cihazının kullanıldığını da belirtmek gerekir. İletken levha dikkatlice temizlenir. Alt kontaklar modül üzerinden bağlanabilir. Üst kontaklar sadece bir adaptör ile monte edilebilir.

Iletken tel ile temizlenir ve sabitlenirtutucu. Çift pedli soketlerin bağlantı şemalarını dikkate alırsanız, modül bir kontaktör ile kurulmalıdır. Modülün pozitif kontakları ilk aşamada bağlanır. Sadece bundan sonra topraklanmış. Aynı zamanda, akım taşıyan plaka yalıtılmalıdır. Konektördeki tutucu genellikle adaptörün üzerine sabitlenmiştir.

ampul ve priz bağlantı şeması

Ampulü ve prizi bağlama

Bir ampul ve bir priz bağlantı şeması içerirkendisi bir tel modülü ve temaslı bir tutucu. Doğrudan pozitif kontaktörler bir adaptör ile bağlanır. Üç çıkış için bir modül ile soketleri dikkate alırsak, üst kontaklar iletken plakaya doğrudan bağlanır. Terminaller sokete sabitlenmeli ve modül dikkatlice temizlenmelidir.

Ayrıca lambaya izin verildiğini de belirtmeksadece faz sıfırına bağlayın. Direnç parametresine özellikle dikkat edilir. İki kontak için modüllü soketleri dikkate alırsak, bağlantı ilk aşamada gerçekleşir. Topraklama üst kontaklardan gerçekleştirilir. Soketin sabitlenmesi sırasında kelepçelerin sabitlenmesi için dikkatli olunmalıdır.

Telefon prizleri

Telefon soketinin bağlantı şemasıMerkezi düğümün uygulanması. Bu durumda, evlerde modeller iki veya üç kişiye kurulur. Uzmanlara inanıyorsanız, o zaman iğneleri son sırada sıkmak daha iyidir. Ayrıca çalışma sırasında genişletici ile ilgili problemler olabileceğini de belirtmek gerekir. Akım taşıyan plaka, kapak plakasının üstüne kurulmalıdır.

Kurşun tel ekliadaptörü. Soketin üst kontakları sadece ilk aşamada bağlanabilir. Tutucu iki kontak için kullanılabilir. Gerekirse, modülden gelen tel her zaman uzatılabilir. Eleman üzerindeki direnç parametresi 50 ohm seviyesinin altına düşmemelidir.

Yerleşik soketler

Yerleşik tipte çıkışlar için bağlantı şemalarıkontak modüllerinin kullanılması anlamına gelir. Konektörler farklı boyutlarda kullanılabilir. Yuvalara iki mandalla bakarsanız, bir tutucuya sahiptir. Modellerin merkezi düğümü iki veya üç kişi için yapılır. Geçiş modüllerine sahip cihazları düşünürsek, soketten gelen kontaklar sıfır faza bağlanır.

40 above üzerinde bir direnç ile, kontaktörlerin sırasıdeğiştirmelisin. Aygıtın tutucusu bağdaştırıcının üstünde yüklü. Ayrıca üç temas için modellerin olduğu unutulmamalıdır. Bu durumda, alt teller plakada birlikte sabitlenir. Merkezi pim bir sınırlama görevi görür ve zinciri kapatır.

bağlantı şeması

Portatif prizler

Portatif prizler üzerinden bağlanabilirFarklı iletkenlik terminal kutuları. Birçok model kablo adaptörleri üzerinde kontaktörler ile yapılır. Bu durumda merkezi düğümün iki konektörü vardır. Ayrıca üç temasta değişiklikler olduğunu belirtmek gerekir. Onlar için modeller bir dielektrik ile seçilir. Basit modelleri düşünürsek, üst kontaklar birinci faza bağlanır ve iletkenler bir plaka üzerine sıkıştırılır. Soketlerdeki tutucular adaptörün altına monte edilir.

Havai çıkışları

Genel olarak, havai prizler kullanılırendüstriyel tesisler. Birkaç tutucuları vardır ve bağlantı elemanları doğrudan vücuda sabitlenir. Cihazlardaki modüller farklı tiplerde. Modern modeller doğrusal adaptörler ile yapılır. Soketin bağlantı şeması bir dipol kontaktörünün kullanılmasını varsayar. Çıkış kontaklarını bağlamak için iletken bir plaka vardır. Üst pozitif kablolar, modülde kapalıdır.

İnternet çıkışı yükleniyor

Bir internet prizine bağlanma şeması şunları içerir:kanal bağdaştırıcıları. Konektörlerde modüller genellikle kontaktörler ile kullanılır. Bazı cihazlar geniş destekler ile donatılmıştır. Modellerin tutucuları yanlarda. Ayrıca, üst kontakların ilk fazda sabitlendiğini ve devredeki direncin yaklaşık 55 Ohm olması gerektiğini belirtmek gerekir.

bağlantı soketi ve devre kesici

Bir soketin bir tren ile bağlantısı

Bir döngü ile soketler üzerinden bağlanabilirmodüller. Geçiş genişleticiler düşünürsek, o zaman iki çıkışı vardır. Böylece, iletkenler sıfır fazına bağlanır. Modülü sabitlemek için bir fiksatör gereklidir. Modeller için merkezi düğüm, bindirmelerle uygulanır. Üç çıkış için soketleri dikkate alırsak, modül pimlerle gerekli olacaktır. Bu durumda, tutucu adaptörün altında olmalıdır. Fazı kontrol etmek için test cihazını kullanmanız gerekecektir.

Fiş prizleri kurulumu

Prizler çokyaygın. Cihazları bağlamak için modüller ve kontrolörler kullanılır. Üç çıkış için standart bir devre düşünürseniz, tutucu iki kontak için kullanılabilir. Ek olarak, topraklamaya dikkat etmeniz gerekecektir. Üst kontaklar hemen iletken plakaya bağlanır. Kelepçeleri sonuna kadar sıkmak önemlidir.

Ayrıca iki cihaz için de dikkat edilmelidir.Kontaklar genellikle terminaller ile yapılır. Bu durumda, kapanma sıfır fazda gerçekleşir. Vida terminallerinin ek kelepçeler gerektirdiğini not etmek de önemlidir. Bir bağlantı elemanı olarak, pimleri kullanabilirsiniz. İki telli modüllü soketler üç ve dört çıkışta mevcuttur. Onların merkezi düğümleri farklı şekillerde olabilir. Uzmanlar, her şeyden önce, pozitif kontakları belirlemek ve alt kabloları izole etmek için öneride bulunurlar. Ayrıca direnci kontrol etmek gereklidir. Ardından, üstteki kişileri bağlayabilir ve modülü bağlayabilirsiniz.

Üçlü soket bağlantısı

Üçlü soket bağlantı şemasıdoğrusal tip bir modülün kullanılması. İki çıkış için modeller ilk aşamada bir kontrolörden bağlanabilir ve direnç yaklaşık 55 ohm olmalıdır. Pinlerle modifikasyonlardan bahsedersek, bağlantı sadece izolatörlü merkezi düğümlerden yapılabilir. Bu durumda, çok plaka şeklini bağlıdır. Fazı belirlemek için test cihazını her zaman kullanabilirsiniz.

Banyodaki prizleri kurmak

Banyodaki prizler iyi bir şekilde kurulmalıdır.bir yer paylaşımı. Modern modeller geniş tutucularla üretilmektedir. Lineer modül ile konektörlerden bahsedersek, öncelikle üst kontaklar sabitlenir. Bundan önce, sıfır fazın nerede olduğunu bir test cihazı kullanarak bulmak önemlidir. Plakanın kontakları da düzleştirilmiştir. Topraklama işin sonunda yapılır.

Birçok uzman bu basit diyorYuvalar servis elemanı olmadan kullanılabilir. Bununla birlikte, kablolamayı daha iyi izole etmek için, bunlar kurulmalıdır. İletken plakalar merkezi ünitede sabitlenmelidir. Ayrıca, pazarın U-şekilli plakalarla yeni prizler sunduğunu da belirtmek gerekir. Hat adaptörlerine kurulum için uygun değildir. Bu durumda kalın astar kullanmanız gerekecektir. Ek olarak, iki izolatör gereklidir. Kontakların bağlanması ilk aşamada gerçekleşir.

Telefona Bağlı Prizler

Bu türden soketlerin üzerinden bağlanmasına izin veriliraçık modüller. Birçok model geniş bir kontaktör kullanır. Ayrıca, cihazların tutucu sayısında farklılık gösterdiği de unutulmamalıdır. Modern rozetler iki kilitle mevcuttur. Modifikasyonları üç çıkışa göre değerlendirirsek, üst kablolar birinci faza bağlanır. Alt kontaktörler bu nedenle kapanıyor, üzerlerinde sınırlama direnci 50 Ohm'den fazla olmamalıdır.

bağlantı şeması

Zamanlayıcı ile elektronik prizler

Bir zamanlayıcı ile elektronik soketler nadirenpazarda buluşmak. Kanal modülü ile üretilir, sadece terminaller üzerinden bağlanabilirler. Eğer modelleri iki çıkışta ele alırsak, o zaman sadece bir tane tutucuya sahip olurlar. Bu durumda, kelepçeler farklı şekillerde kurulabilir. Elektrik prizine bağlantı devresi çift kontaktöre sahiptir. Bu cihazlar iyi yalıtılmış ve topraklamaya gerek yoktur. Bu durumda akım taşıyan plaka adaptörün arkasından geçer.

çıkışlar için bağlantı şemaları

Topraklı prizlerin bağlantısı

Topraklama ile soketler doğrudan bağlanabilirdoğrusal modüller aracılığıyla. Bu durumda kontaktörü belirlemek önemlidir. Ayrıca, çıkışa kablo bağlantısı vida terminallerine sahiptir. Birçok model, izolasyon gerektiren düşük iletkenlikli bir dielektrik kullanır. İki fazdaki modüller ilk faza bağlanır ve bunlardaki direnç 40 Ohm'dan daha az değildir. İletken plaka adaptörün altında bulunabilir.

Bu durumda, klipler trime eklenir. Ayrıca dipol modülleri olan soketlerin olduğu da belirtilmelidir. İletkeni bağlamak için iki iletken gereklidir. Kapak ilk önce kurulmalıdır. Klipsleri sabitlerken, her zaman pinlerin bütünlüğünü kontrol edin. Çıkış iletkeninin sık sık sıkıştırıldığı da belirtilmelidir.

Evinizde prizleri bağlamak için şemalar 2019

Evinizde prizleri bağlamak için şemalar 2019

Related news

 • Şamdan Analizi ve Sopota Yolculuk
 • Mısır hakkında ilginç belgeseller
 • Kaşarlı Kırpık Börek Tarifi
 • Yunan Köftesi – Köftedes
 • Misket köfteli bezelye yemeği tarifi – Nefis sulu tencere yemekleri yapılışı – Kolay Tarifler

 • Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar


  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar

  Evinizde prizleri bağlamak için şemalar