Etnik gruplar arasındaki çatışmalar 2019

Etnik gruplar arasındaki çatışmalar 2019 Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

Toplumun basmakta olan sorunlarından biri zaten çokturyıllar arası etnik çatışmalar. Günümüzde gezegende yaşayan insanların çoğunluğunun okuryazarlık ve eğitim seviyesine rağmen, cilt renginde farklılıklar, göz kesikleri vb. Hala aralarında duruyor ve barış içinde bir arada yaşamanın varlığına müdahale ediyor. Etnik gruplararası farklılıkların ortaya çıkmasına katkıda bulunan bir takım faktörler vardır. Çoğu zaman farklı uluslardan çok sayıda genç insan doğduğu büyük şehirlerde doğarlar.

Etnik etnik çatışmaların ana nedenleri şunlar:

1. Bölgedeki ekonomik durumun bozulması. Kural olarak, nüfusun çeşitli katmanları arasında anlaşmazlıklar ve düşmanlık eşlik eder.

2. Halk arasında ilişkileri düzenleyen uygun devlet politikasının eksikliği.

3. Politikacılar, din adamlarının temsilcileri, medya tarafından kışkan ve döküntü ifadeleri (ifadeler).

4. Geçmişteki ırklararası kavgalar ve savaş.

5. Dini hoşgörüsüzlük.

6. Kültürel ve tarihsel uyuşmazlıklar.

Etnik gruplar arasındaki çatışmaların sebepleri ne olursa olsun daha ciddi biçimlerde olma eğilimindedir ve uygar ve uygar olmayan yollarla çözülebilir. Bunların arasında şunlar bulunur:

 • siyasi mücadele;
 • etnik "temizlik";
 • ayaklanmalar;
 • yerel savaşlar;
 • dini fundamentalizm.

Etnik etnik çatışmalar, bazı özelliklerini birbirine bağlar:

1. Kompleks, karmaşık karakter. Bu çatışmalar ancak etnik grup sosyo-ekonomik ve manevi göstergeler açısından ayrımcılıkla karşı karşıya kalırsa mümkündür.

2. Derin, tarihi kökler.

3. Yüksek mobilizasyon. Çatışmalar sırasında, ortak değerler korunur - dil, inanç, hayat. Bu, etnos'taki her üyenin kitle karakterini ve ilgisini sağlar.

4. Duyguların, tutkuların ışıldaması.

5. Kronik karakter. Bir jenerasyonun elde edilen hak ve özgürlükleri bir diğeri için yetersiz görünebilir.

Rusya'da etnik çatışmalar büyük ölçüde doğaya, eğilimlere veRus ulusunun gelişimi için umutları. Bilim adamları-sosyologlar, çeşitli çalışmalara dayanarak, bugün Rus ulusunun bir kriz durumunda olduğunu savunuyorlar. Bunun nedenleri aşağıdaki eğilimlerdir:

1. Depopülasyon. 90'ların başında ilk kez ölüm oranı doğum oranını aştı.

2. Ruhsal boşluk. Gençler arasında tarihin çarpıtılması, ulusal değerler ve vatanseverlik eksikliği.

3. Bilincin Apolitik gelişimi.

4. Ekonominin kaotik halinin sistematik olarak derinleştirilmesi.

Modern Rusya için, bu sorun biridiren ciddi. Kendi topraklarında ortaya çıkan Çeçen savaşı, yirminci yüzyılın en büyük siyasi ve etnik çatışmalarından biridir. Ortaya çıkan durumun lehine argümanlar ve yetkililer tarafından alınan önlemler şunlardır: çatışmanın ciddiyeti, dünya toplumunun çıkarları, Kuzey Kafkasya bölgesindeki ulusal ve dini performanslar.

Dünyada gerçekleşen çeşitli olaylarSon zamanlarda, çoğu zaman etnikler arası çatışmaların bölgesel ve hatta devletin ötesine geçtiğini kanıtladılar. Modern toplum, etnik açıdan istikrarsız bölgelerin uluslararası terörizmin potansiyel konuları için bir sığınak olduğu konusunda kararlı bir görüşe sahiptir. Bunun bir sonucu olarak - bireysel milletlerin temsilcilerine karşı keskin bir olumsuz tutum.

Mevcut durumda, dünya liderleri olamazdevletlerinin topraklarında meydana gelen çatışmaları görmezden gelmek. Uyuşmazlık çözümü için çeşitli yollar ve yöntemler göz önünde bulundurulmaktadır. Hepsi üç büyük gruba ayrılmıştır:

1. Barış görüşmeleri.

2. Çeşitli yasal mekanizmaların uygulanması.

3. Bilgi yolu.

Bu problemleri çözmek zor bulmak. Burada dikkate alınması gereken birçok faktör var. Yine de, bu her şeyden önce herkesin ve toplumun güvenliği için yapılmalıdır.

Etnik gruplar arasındaki çatışmalar 2019

Etnik gruplar arasındaki çatışmalar 2019

Related news

 • Milan isminin gizemi ve anlamı
 • Betonun özgül ağırlığı türüne bağlıdır
 • Nane tabletleri: talimatlar, uygulama, fiyat
 • Çikolatalı ve Cevizli Turta
 • Margarita nın tarihçesi ve tarifi - tüm dünyayı fetheden bir kokteyl

 • Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar


  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar

  Etnik gruplar arasındaki çatışmalar