Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

Gerekirse vergi miktarını azaltın,Cari raporlama döneminde ertelenmiş vergi varlıkları kullanılır. Bunlar genelde ertelenmiş verginin bir parçasıdır. Bu operasyonun özü ve bu varlıkların onunla bağlantılı önemi, hazineye yapılan ödemelerin şu anda bütçeye gelmesi gerekmemesi, sonraki dönemlerde yapılabilmesidir. Metrik olarak şu şekildedir: ertelenmiş vergi varlığı geçici bir fark olup vergisel oran ile çarpılır.

Şirkette veya şirkette bu tür varlıklar,Sadece bu indirilemeyen tutarların oluşması durumunda tanınır. Buna ek olarak, sonraki dönemde kâr ihtimalinin yüksek ihtimalle mevcut olması gereken şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Muhasebede, ertelenmiş vergi varlığı istisnasız olarak indirilebilir tüm farkları içerir. Bununla birlikte bazı durumlarda, altta kalanlar arasındaki farkın sonraki dönemlerde tamamen ortadan kaldırılamayacağı veya yok edilebileceği bir durum ortaya çıkabilir.

Belirtildiği gibi, ertelenen önemli bir öğevarlıklar bir şirketin veya şirketin kâr üzerindeki vergi oranının bir göstergesidir. Değeri Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, raporlama tarihi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla, Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'na göre, ertelenmiş vergi varlığı, özel bir hesapta muhasebeleştirilmekte olup, bu indirilebilir geçici farkların şirkette veya şirkette göründüğü zamana göre değiştirilebilmektedir.

Muhasebede, ertelenmiş vergi yansımasıvarlık, ertelenmiş varlıkların bulunabilirliği ve bunların devri ile ilgili bilgileri özetlemek üzere özel olarak tasarlanmış ve oluşturulmuş olan 09 hesabında gerçekleştirilir. Bu durumda, kurallar, yansıma oranının, vergi oranının değerine göre çarpımı farklarının çarpımı ile çarpımı olarak belirlenmesini gerektirir.

Bu hesap ertelemesinde ertelenmiş vergiVarlıklar, kredi hesabı 68 (vergi hesaplamaları) ile birlikte, belli bir dönemdeki koşullu gelirin doğal olarak değerini artıran ertelenmiş varlığı göstermeyi mümkün kılar. Aynı düzenlilik, harcama miktarının belirlenmesinde kendini gösterir. Bu muhasebe parametresi, aynı döneme ait koşullu gelirdeki azalmadan ötürü, mevcut raporlama döneminde, ertelenmiş varlıkların tam bir geri ödemesini veya kısmen azaltılması miktarını yansıtmanızı sağlar. Masrafların yansıması konusunda da aynı şey söylenebilir.

Eğer uygulamada bir emeklilik yaşanırsakredi hesabına 09. tahsil edilecektir ki bu durumda varlığın, konu Ama sadece konu kar ve zararların hesabını amaçlanmaktadır bankamatik hesabında 99, üzerindeki ertelenmiş varlıkların varlık daha önce gerçekleştirilen hesaplamayı çıkıldı şartıyla mümkündür. mali sınıflandırma varlıkların bu tür yanı sıra geçici farka yol açtı şirket veya şirketlerin yükümlülükleri doğasını kabul daha sonra, varlıkların analitik muhasebe yapmaya ihtiyaç vardır durumda. Uygulamanın gösterdiği gibi, bu indirilemeyen farklılıklar ortaya çıkmaktadır:

- Birincil amortisman ve kar vergisi olmak üzere belirli göstergelerin hesaplanmasına ilişkin çeşitli yöntemler uygularken;

- Ticari harcamalara eşit olmayan şekilde tanınma yöntemlerinin kullanılması sonucunda;

- ödenen vergiden fazla;

- kalıntı değeri tanımak için farklı yöntemler kullanmak durumunda;

- Ödenecek önemli hesapların varlığında.

Bütün bu göstergeler muhasebeyi büyük ölçüde karmaşıklaştırmaktadır, ancak dikkate alındığında kalitesi önemli derecede iyileştirilmektedir.Related news

 • Yeni doğan bebekler için bebekler: bebeğe yarar mı yoksa zarar mı
 • Burun Küçültme Estetiği: Ameliyatsız Burun Küçültme
 • Hipoglisemik tabletler Glybomet: kullanım talimatları
 • Yefim Shifrinin Biyografisi. Bir sahne olmadan yapamam, ben bir sanatçıyım
 • Selülitsiz Bacaklar İçin 5 Basit Yöntem

 • Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi


  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi

  Ertelenmiş vergi varlığı ve muhasebeleştirilmesi