Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tabloEkonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo
Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

İnsan gelişiminin tüm tarihsel aşamalarındatoplumdan önce bir ve aynı soru vardır: sınırlı kaynakları göz önünde bulundurarak ne, kimin ve hangi miktarlarda üretileceği. Bu sorunu çözmek için ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri kesinlikle denilmektedir. Ve bu sistemlerin her biri kendi yolunda yapar, her birinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır.

Ekonomik sistem kavramı

Ekonomik sistem tüm sistemdirBelirli bir toplumda gelişen ekonomik süreçler ve üretim ilişkileri. Bu terim, bir yandan üreticilerin bir yanda tüketiciler arasında istikrarlı bağlantıların varlığını varsayan, bir toplumun üretken yaşamını organize etmenin bir yolu olarak anlaşılmaktadır.

ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri

"Ekonomik sistem" terimlerinin içeriği ve“ekonomik sistem türleri”, belirli bir bilim okuluna bağlıdır. Bu nedenle, bazı okullarda, makroekonomik kavramların yardımıyla düşünülmekte ve açıklanmaktadırlar - diğerlerinde - insanların davranışları yoluyla, üçüncü olarak, sistemik doğalarına dikkat edilmektedir, vb.

Herhangi bir ekonomik sistemdeki ana süreçler aşağıdaki süreçlerdir:

 • üretimi;
 • dağılımı;
 • değişimi;
 • tüketim (faydalar).ekonomik sistem türlerinin özellikleri

Mevcut herhangi bir üretimEkonomik sistemler uygun kaynaklara dayanarak uygulanır. Yine de, bazı sistemler farklı sistemlerde hala farklıdır. Sosyo-ekonomik ilişkilerin doğası, yönetim mekanizmaları, üreticilerin motivasyonu vb. Hakkında konuşuyoruz.

Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri

Herhangi bir fenomen veya kavramın analizinde önemli bir nokta onun tipolojisidir.

Genel olarak ekonomik sistem türlerinin özellikleri, karşılaştırma için beş temel parametrenin bir analizine indirgenir. Bunlar:

 • teknik ve ekonomik parametreler;
 • devlet planlamasının payının ve sistemin piyasa düzenlemesinin oranı;
 • mülkiyet alanında ilişkiler;
 • sosyal parametreler (gerçek gelir, boş zaman miktarı, emek koruma vb.);
 • Sistemin işleyiş mekanizmaları.

Bundan sonra, modern iktisatçılar dört ana tip ekonomik sistemi birbirinden ayırırlar:

 1. geleneksel
 2. Komut planlanan
 3. Pazar (kapitalizm)
 4. karışık

Bütün bu türleri birbirinden ayırmaktan daha ayrıntılı olarak düşünelim.

Geleneksel ekonomik sistem

Dünyada ilkel toplumun çağında doğdugeçim çiftçiliğine dayanan ilk ekonomik sistem. Bugün, geleneksel ekonomik sistem türü pratikte hiçbir yerde (Latin Amerika, Asya ve Afrika'nın bazı bölgeleri ve bazı üçüncü dünya ülkeleri hariç) gerçekleşmez.

Bu ekonomi sistemi için karakteristiktirKapsamlı yöntemlere, el emeğine ve ilkel teknolojilere dayalı toplama, avlanma ve düşük verimli çiftçilik. Ticaret hiç gelişmemiş ya da gelişmemiştir.

geleneksel ekonomik sistem türü

Belki de, böyle bir ekonomik sistemin tek avantajı çevreye zayıf (neredeyse sıfır) bir kirlilik ve doğa üzerindeki asgari antropojenik baskılar olarak adlandırılabilir.

Komuta planlı ekonomik sistem

Planlanmış (veya merkezi) ekonomitarihsel bir yönetim türüdür. Günümüzde, saf formunda herhangi bir yerde gerçekleşmez. Daha önce, Sovyetler Birliği'nin yanı sıra Avrupa ve Asya'daki bazı ülkeler için tipikti.

Bugün, bu ekonomik sistemin eksikliklerinden bahsediyoruz.

 • Üreticiler için özgürlük eksikliği (yukarıdakilerden ne ve ne miktarda gönderileceği) komutları;
 • Tüketicilerin çok sayıda ekonomik ihtiyacından duyulan memnuniyetsizlik;
 • bazı malların kronik eksikliği;
 • kara pazarın ortaya çıkışı (önceki paragrafa mantıklı bir cevap olarak);
 • Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin en son başarılarını hızlı ve etkin bir şekilde sunma imkansızlığı (planlı ekonominin her zaman küresel pazarın diğer rakiplerinin arkasında bir adım geride kalması sayesinde).

Rusya'da ekonomik sistem türü

Bununla birlikte, bu ekonomik sistemin de avantajları vardı. Bunlardan biri herkes için sosyal istikrarın sağlanmasıydı.

Piyasa Ekonomik Sistemi

Piyasa karmaşık ve çok yönlü bir ekonomikmodern dünyanın birçok ülkesinin özelliği olan bir sistem. Farklı bir adla da bilinir: "kapitalizm". Bu sistemin temel ilkeleri, arz ve talep arasındaki ilişkiye dayalı olarak bireycilik, serbest girişim ve sağlıklı pazar rekabeti ilkesidir. Bu, özel mülkiyetin egemenliğindedir ve üretken faaliyete yönelik ana teşvik, kâr için susuzluktur.

Bununla birlikte, böyle bir ekonomi ideal olmaktan uzaktır. Ekonomik sistemin piyasa türünün de dezavantajları vardır:

 • gelir eşitsiz dağılımı;
 • belirli vatandaş kategorilerinin toplumsal eşitsizliği ve sosyal güvensizliği;
 • ekonomide periyodik akut krizler şeklinde kendini gösteren sistemin istikrarsızlığı;
 • yırtıcı, doğal kaynakların barbarca kullanımı;
 • eğitim, bilim ve diğer kâr amacı gütmeyen programların zayıf finansmanı.

piyasa tipi ekonomik sistem

Bunlara ek olarak, ekonomistler dördüncüsünü de -Hem devletin hem de özel sektörün eşdeğer bir ağırlığa sahip olduğu karışık bir ekonomik sistem türü. Böyle sistemlerde, ülkenin ekonomisindeki devletin işlevleri önemli (fakat kâr getirmeyen) işletmeleri desteklemeyi, bilimi ve kültürü finanse etmeyi, işsizliği kontrol etmeyi vb. Azaltmaktadır.

Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: ülke örnekleri

Modern ülkelerin örneklerini dikkate almaya devam ediyor.Bir veya başka bir ekonomik sistemin karakteristik olduğu. Bu amaçla aşağıda özel bir tablo sunulmaktadır. İçindeki ekonomik sistemlerin türleri, dağılımlarının coğrafyası dikkate alınarak sunulmuştur. Bu tablonun çok sübjektif olması dikkat çekicidir, çünkü pek çok modern devletin, hangi sistemlerle ilişkili olduğunu açık bir şekilde değerlendirmek zordur.

Tablo: Ekonomik sistem türleri ve örnekleri
Ekonomik sistem türü Ülke örnekleri
geleneksel Vanuatu, Barbados, Zimbabve, Çad, Etiyopya ve diğerleri.
Komut planlanan

90'ların başlarına kadar SSCB, Hindistan

Hitler'in Almanyası

pazar ABD, Kanada, Japonya, Fransa, İsviçre, Güney Afrika vb.
karışık Çin, rusya

Rusya'da ekonomik sistem türü nedir? Özellikle Moskova Devlet Üniversitesi profesörü A. Buzgalin, Rusya'nın modern ekonomisini “geç kapitalizmin mutasyonu” olarak nitelendirdi. Genel olarak, ülkenin ekonomik sistemi şu anda aktif olarak gelişmekte olan bir pazar ile geçiş dönemi olarak kabul edilmektedir.

Sonuç olarak

Her ekonomik sistem farklı yanıt verirEkonominin üç ana meselesinde: "Ne, nasıl ve kimin için üretecek?" Modern iktisatçılar, ana tiplerinden dördünü ayırırlar: geleneksel, komuta planlı, piyasa ve karma bir sistem.

ekonomik sistemlerin tablo türleri

Rusya'dan bahsetmişken, bu durumda spesifik bir ekonomik sistem türünün henüz yerleşmediğini söyleyebiliriz. Ülke, komuta ve modern piyasa ekonomileri arasında geçiş aşamasındadır.

Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tabloEkonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

Related news

 • Yay burcundaki erkeklerin sevgisi nedir
 • Tanıtım planı Ryazan Batunun Harabeye Hazırlanması Masalı: görkemli eski Rus kentinin yıkımı hakkında trajik bir hikaye
 • Elbrus (kayak merkezi): fotoğraf, inceleme, konum, oteller
 • Ebay nasıl alışveriş yapılır. Adım adım mini talimatlar
 • Boğaz Kanseri Belirtileri

 • Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo


  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo

  Ekonomik sistem ve ekonomik sistem türleri: özellikleri ve tablo