Ek Tatil: Genel Hükümler 2019

Ek Tatil: Genel Hükümler 2019 Ek Tatil: Genel Hükümler

Ek Tatil: Genel Hükümler

Yıllık ek izin- Bu, temel izine ek olarak çalışanlara verilen dinlenme zamanıdır. Aynı zamanda, çalışan işyerini korur ve dinlenmek için ortalama ücretler esas alınır.

Çalışanlar için ek izin verilir,kural olarak, özel veya zor (zararlı) çalışma koşullarıyla bağlantılı olarak. Ayrıca, ilave dinlenme, çalışanların cesaretlendirilmesinin bir ölçütü olabilir. Böyle bir tatilin sunulması olasılığı işveren tarafından belirlenir.

İlave dinlenme için doğum izni ve çocuk bakımı dahildir. Maksimum süresi üç yıldır.

Ek ücretli izinbirçok faktör tarafından belirlenirve çalışma koşullarına bağlıdır (TC RF, art. 117), yapılan işin niteliği (TC RF, Madde 118), standartlaştırılmamış çalışma günü (TC RF, madde 119), doğal ve iklimsel koşullar (RF TC, makale 321) ve bir dizi diğer koşul. Bunlar arasında madencilik faaliyetlerinde (yeraltı ve açık), yüksek düzeyde radyasyon kirliliği olan bölgelerde ve zararlı kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörlerin olumsuz etkileriyle ilişkili tüm çalışmalar yer almaktadır.

Ek izin, toplu sözleşmeye veya yerel düzenleyici eylemlere göre verilir (RF Gümrük Kodu, Madde 116).

Minimum tatil zamanıTehlikeli çalışma koşullarında çalışmak için karar verilirRusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen sipariş. Faaliyetleri mevzuat ile belirlenen listede belirlenen tüm çalışanlar ek izin hakkına sahiptir. Programa göre dinlenme için gün sayısı 6 ila 36 iş günü arasında değişebilir. Tatiller sanatta yer almamaktadır. LC RF'nin 120'si.

Ayrıca, sağlanma hakkıek tatiller, şeyl, kömür, madencilik endüstrisi ve bazı temel endüstrilerin çalışanlarıdır. Tahsis edilen ilave gün sayısı, kaç çalışanın yeraltı koşullarında, açık ocak mayınlarında, açık ocak mayınlarında çalıştığı ve 4 ila 24 gün arasında belirlendiği şekilde belirlenir.

Uzak Kuzey sakinleri, sanat eserine göre dinlenir. LC RF'nin 321'i. Süresi, ikamet bölgesine bağlı olarak 16 ila 24 takvim günü arasında olabilir.

Ek bir yıllık mevzuat uyarıncaTatiller, belirli sektörlerin doğru çalışanlarına sahiptir ve uzun bir çalışma kaydı (genellikle 20 yıldan fazla) için kamu hizmetinde istihdam edilmektedir. Bu çalışanların listesi Hükümet tarafından belirlenir.

İş Kanunu'nun 119. Maddesi uyarınca, işlem, fazla mesai ücreti olarak telafi edilemez, ancak yalnızca ek ücretli izin gibi bir kapasitede tazmin edilemez.

Ekstra dinlenme çoğu temel ile birlikte sağlanır. Ancak, bir çalışan için olmayan nadir değildirtüm izni al, ama parçalar halinde sorar. İşçiler bunu yapma hakkına sahiptir. Oluşturulan prosedüre uygun olarak, izinlerin belirli dönemlere ayrıldığı yazılı bir anlaşma düzenlenir. Bu hüküm, LC RF'nin 125. Maddesi ile düzenlenmiştir.

Her çalışan, bu kuruluştaki sürekli çalışmanın ardından altı ay içinde (eski mevzuatın gerektirdiği gibi 11 ay sonra değil) ek izin hakkına sahiptir.

genel federal yasa (İş Kanunu Sanatı. 2, Sanat. 116) çelişmediğini eğer işyerleri ve kurumlar kendi başlarına çalışanları ek izni kurabilir.

Özel ticari kuruluşlar, şirket yönetiminin kararı ile çalışanlarına ek izin verme hakkına sahiptir. Ancak, bu zorunlu değildir.

Ek dinlenme tatil programına uygun olarak sağlanır (form No. T-7). Bu belgeye dayanarak, sipariş numarası T-6 verilir ve bilgi çalışanın kişisel kartına yansır.

Ek Tatil: Genel Hükümler 2019

Ek Tatil: Genel Hükümler 2019

Related news

 • Yağlı kremanın nasıl hazırlandığını öğrenme
 • Mısır: havaalanları - firavunların ülkesine göksel kapılar
 • A101 19 Temmuz Kataloğu
 • Zayıflama Kürleri En Etkili
 • Gebelik Öncesi Danışma

 • Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler


  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler

  Ek Tatil: Genel Hükümler