E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda 2019

E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda 2019 E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

Çok sayıda e-posta sayesindekağıt harflerle karşılaştırıldığında sağladığı avantajlar, uzun zamandır ana iletişim türlerinden biri haline gelmiştir. Bununla birlikte, birçok diğer teknolojik yenilik gibi, bu tür iletişimin kendi kuralları vardır. İnternet posta yoluyla iletişim yaşamın bir çok ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir olmasına rağmen, kullanıcıların çoğunun bir e-posta bileşenlerini oluşturan şeyin sorusuna cevap mümkün olmayacaktır.

e-posta bileşenleri

E-postanın kullanıcı perspektifinden yapısı

Elektronik mesajlar hem benzer hem deeski neslin eski harflerinden çok farklıdır. Posta hizmetinden bağımsız olarak, e-posta yapısı her zaman aynıdır. E-postanın bileşenlerini listeleyelim ve her birini kısaca açıklayalım:

 1. "Kime" alanı. Bu alan, alıcının adresini belirtir. Birkaç alıcı varsa, noktalı virgülle ayırın.
 2. "Mektubun Konusu" alanı. Birçok posta hizmetinde zorunlu olarak kabul edilir. Ve konu doğru olarak gösterilirse kullanıcıların bir mektup bulmaları daha kolay olacak.
 3. Mektubun cesedi. Mektupun gövdesi ana metindir.

Gizli e-posta bileşenleri

Mektubun görünür yapısına baktık. Ancak, çıplak gözle görünen öğelere ek olarak, aşağıdaki alanlar e-postanın bileşenlerini de atfedilebilir:

 • kimden kimin (bu alan otomatik olarak doldurulur);
 • kopya (ana muhataba ek olarak mektubun bir kopyası başka birine gönderilir);
 • Gizli bir kopyası (mektubun bir kopyası ana muhatabı bilgilendirmeden gönderilmelidir);
 • yatırımlar.

e-postanın bileşenlerini listele

Teknik açıdan e-posta bileşenleri

Teknik açıdan bakıldığında, herhangi bir e-posta da aşağıdaki bileşenleri içerir:

 1. Başlıklar veya aynı zamanda zarf olarak da adlandırılırlarSMTP protokolü. Bu başlıklar mektubun bir parçası olabilir ve içerisine dahil edilemez. Yani, posta sunucusunun mesajın gövdesinde gösterilenden daha fazla bilgiye sahip olması mümkündür. Başlık, gönderenin adreslerini, alıcıları ve gönderen düğümün adresini içerir.
 2. SMTP protokollerinin dilinde mesajın adı Veri'dir. Sırayla ayrılır:
 • Mektubun başlığı - kağıt postasına benzetilerek, mektubu geçen posta sunucuları ve diğer bazı bilgiler hakkında bilgi içerir;
 • Mektubun gövdesi mektubun metnidir.

e-postanın bileşenleri kısaca

İş yazışmaları için e-mailin yapısı

Şimdiye kadar bir e-postanın yapısına ilişkin bir soru olduysateknik açıdan bakıldığında, şimdi, iyi yazılan bir elektronik mesajın unsurlarını iş yazışmaları için ele alacağız, çünkü her kendine saygılı şirket, genel olarak kabul edilen iletişim normlarına uymaya çalışır.

Çok sayıda farklı olmasına rağmenElektronik mesajların sınıflandırılması, kayıt yapısına göre iki gruba ayrılır. İlk grup - mektup-iletişim, iş akışında kullanılırlar. İkincisi, anlaşma mektuplarıdır: toplantıyı özetleyen mesajlar, her bir tarafın gerektirdiği eylemleri açıklamak için işin yapılması için son teslim tarihlerini ve diğer önemli hususları gösterir.

Her e-posta türünün bileşenlerini ayrı ayrı listeleyelim.

e-postanın bileşenlerini kısaca listeleyebilir

İletişimin Mektubu

Yapısı şunları içermelidir:

 1. Mektubun konusu. Bu alanda, ev sahibi partiden tam olarak ne beklediğinizi belirtmek en iyisidir, örneğin, toplantı zamanı, üzerinde durulması gereken soruların listesi vb.
 2. Hoş geldiniz. Mektubun birkaç kişiye gönderilmesi planlanmış olsa bile, ticari iletişim etiği, muhatapların zorunlu bir şekilde karşılanmasını gerektirir.
 3. Mesajın içeriği. İsteğin mümkün olduğunca spesifik olduğu gerçek e-posta metni.
 4. Kurumsal imza. Birçok insanın unutduğu bir eşya. Doğru biçimde oluşturulmuş imza şablonu, adı ve yazarın başlığını, iletişim bilgilerini (telefon numarası, şirketin web sitesine bağlantılar, e-posta vb.) Içerir. İmza, kurum tarafından kabul edilen kurallara ve yönetmeliklere bağlı olarak değişebilir.
 5. "Kime" ve "Kopyala" alanları. Son kazada son olarak listelenirler - son yerde onları doldurursunuz, bitmemiş veya onaylanmamış bir mesaj gönderme olasılığını hariç tutarsınız.

Anlaşma Mektubu

Yukarıda belirtildiği gibi, bu tür elektroniktoplantı, toplantıyı özetlemek, her bir tarafa bir eylem planı belirlemek ve son teslim tarihlerini düzeltmek için kullanılır. Bu tür mektuplar toplantıların bir tür "protokolü" ve bilgileri uygun şekilde yapılandırmanıza izin verir. Bu tür bir mektup plana göre oluşturulmuştur:

 1. Hoş geldiniz. Toplantının katılımcı sayısı, sonucu mektubunda özetlenmiştir ise, küçük, tüm isimleri listelemek veya selamlaşma jenerik türünü kullanmak mümkündür.
 2. Toplantının amacını tekrarlayın, sonuçları mektubunda özetlenir.
 3. Toplantı sırasında tartışılan konuların listesi. Her soru için, üzerinde anlaşılan anlaşmalar, kararlar ve yürütme şartları belirtilir.
 4. Acil bir çözüm gerektirmeyen soruların bir listesi, ancak bunları göz ardı edemezsiniz.
 5. Toplantı katılımcılarının görüşlerini açıklamak - dikkate alınan her şeydir?
 6. Şablon tarafından imzalandı.
E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda 2019

E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda 2019

Related news

 • Baltıkların Karadenizdeki yolları eskiden beri biliniyor
 • Tombul Parmaklar İncelebilir Mi
 • Paris Brest (Fındıklı Halka Ekler)
 • Kozmetik Christina - yorumlar ve sonuçlar
 • Ambroghexal tıbbı (talimat)

 • E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda


  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda

  E-posta bileşenleri: kullanıcı açısından, teknik olarak, ticari yazışmalarda