Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, GöndermelerDuran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler
Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

Duran varlıkları nasıl yazabilirim? Öğretim, Göndermeler

İşletmenin sabit kıymetleri hepsi bu kadarekonomik faaliyet sürecinde bir yıldan fazla kullanılan - kaçınılmaz olarak aşınmaya ve yıpranmaya maruz kalmaktadır. Ekipman sıkıştı, teknolojiler eskidi ve muhasebe bilgisayarı 10 yıldır uzun sürdü - bu da mülkün güncellenmesine yol açıyor. Duran varlıkları nasıl yazabilirim? Ne tür ilanları yapmanız gerekiyor? Cevaplar, makalede okuyucuya açılacaktır.

Duran varlıkların özellikleri

Maksimum anlayışa ulaşmak içintemel araçların ve sahip oldukları özelliklerin kavramını hatırlıyoruz. Yani İşletim Sistemi, maddi bir yapıya sahip olan ve işletme sürecinde koruyan, işletmenin mevcut olmayan varlıklarıdır. Bu nesneler uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır.

duran varlıklar nasıl yazılır

İşletim aracının yararları olsa da, işletim sistemi yaAksi halde şirketin ekonomik faaliyetlerine katılırlar. Dolayısıyla, maliyetleri bitmiş ürünlerin maliyetine dahil edilmelidir. Bu nasıl oluyor? Kesinlikle, parçalar halinde. Mal kategorisinde eşit paylar, ana varlık kullanılan yaratma sürecinde. Ekipman veya tesislerin maliyetinin bu kısmı nasıl görünüyor? Bu amortisman. Hesap 02'deki her ay, hesaplanan miktarı biriktirir ve daha sonra bu miktar üretim maliyetine kaydedilir.

Duran varlıkların emekli edilmesinin nedenleri

Aklıma gelen ilk şey;mülkiyetin ortadan kaldırılması söz - onun maddi ve manevi eskime, yani her bakımdan giymek ... Normal iş akışında, genellikle olur. Nesne kapalı yazılabilir - Ekipman süreleri, amortisman tam olarak ödenen görev yaptı. Ve iyi durumda, parçalar için yükseltme veya satma.

Daha geniş bir şekilde düşünürseniz ve şirkette olabilecek tüm senaryoları düşünürseniz, sabit varlıkların silinmesine neden olan sebeplerin çok daha büyük olduğunu bulacaksınız:

 • Satılık;
 • takas anlaşması kapsamında diğer mülkler için değişim;
 • bağışı;
 • PE'ye bağlı arıza;
 • erken yıpranma ve yıpranma;
 • mülkiyet hırsızlığı.

Her belirli durumda, OS'nin elden çıkarılmasının sebebini teyit eden ilgili belgeleri derlemek ve ticari işlemin tamamlanmasını muhasebe hesaplarında kaydettirmek için bir ihtiyaç olacaktır.

Genel Öğretim

Duran varlıkların bilançodan nasıl ayrılacağıişletme, yani hizmetten çıkarma olgusunu belgeliyor mu? Mülkün, mülkün kullanım için uygun olup olmadığına karar vermek mi yoksa dinlenmek için mi zamanı geldi? Muhasebe politikası kurtarmaya geliyor. Duran varlıkların nasıl yazılacağına dair net talimatlar içermelidir. Genel olarak, mülkün uygunluğunu, kullanımının uygunluğunu ve tasfiyesini dikkate almaya yetkili bir komisyon oluşturulur. İşletme müdürü, muhasebecinin ve işletim sisteminin kurulu olduğu bölüm başkanından oluşur. Bazı durumlarda, tesisin teknik özelliklerini tam olarak takdir edecek bağımsız uzmanlar davet edilebilir.

Komisyonun kararı belgelenmiştir. Mülkün tasfiyesi onaylanırsa, hizmetten çıkarma için çalışma yapılır ve ilgili kayıtlar muhasebe kayıtlarında yapılır.

Çizim belgeleri

Nesnenin ve kuruluşun komisyonu tarafından denetlendikten sonraHizmetten çıkarma ihtiyacının gerekçeleri, elde edilen veriler işletim sistemi dışında yazılı olarak kaydedilir. Bu belgenin hazırlanması, varlıkların işletmenin dengesinden çekilmesi için zorunlu bir şarttır. RF Maliye Bakanlığı birleşik eylem biçimleri geliştirdi:

 • OS-4 - 1 parça tutarındaki sabit kıymet için;
 • OS-4a - kuruluşun taşınması için;
 • OS-4b - çeşitli özellik nesneleri için.

Belge iki kopya halinde tamamlandı,Bu muhasebeciye yöneliktir ve ikincisi - bu mülkten mali olarak sorumlu olan kişi için. İşletim sisteminden yazma nedenini belirtdiğinizden emin olun. Bir başkasının hatası nedeniyle tasfiyenin gerçekleşmesi durumunda, çalışanlar (diğer bireyler) kanunda listelenmelidir.

bilançodan sabit kıymetler nasıl yazılır

Ayrıca, tüm mevcut bilgilernesne: kayıt, işletmeye alma, orijinal ve amortismana tabi tutulan değer, birikmiş amortisman tutarı, onarım çalışması (varsa) ve malların mülkün kullanımı ile doğrudan ilgili diğer veriler için kabul tarihi.

Maddi duran varlıkların bilançodan nasıl ayrılacağı:

Tasfiye edildiğini teyit eden, fiil OC-4'ün şeklimülkiyeti ve taşınması için tam hakkı veren üç tablodan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, sabit kıymetin alınma işlemine dayanarak doldurulur. Burada, değer, birikmiş amortisman tutarı ve toplam faydalı ömür dahil olmak üzere varlığın özellikleri kaydedilir.

borç bakiyesi yapmak

İkinci tablo bireyi tanımlarGenellikle daha önce kabul eylemine girilen mülkün özellikleri. Üçüncü kısım, işletim sisteminin tasfiyesi ile ilgili maliyetlerin yanı sıra artık malzeme veya yedek parça satılırken ortaya çıkan faydalara ayrılmıştır. Sonuç, tesisin hizmetten çıkarılmasından kaynaklanmaktadır ve bu da finansal sonuçlara aktarılmaktadır.

STS ile sabit kıymetleri nasıl yazabilirim?

Basitleştirilmiş vergi rejimi birçok açıdan ayrılıyorgenel kabul görmüş standartlardan muhasebe tutmak. Maddi duran varlıkların küçük işletmeler dengesi ile ilgili prosedürünü düzenler - Vergi Kanunu (Madde 346.16). Yönetmeliğe göre, gelecekteki kullanımı mümkün olmayan sabit kıymetlerin emekli olması durumunda, bunların vergilendirilebilir tabanına tam olarak dahil edilmemiştir. Cari olmayan duran varlıkların tasfiyesi sırasında bilançoda kalan tutar vergi amaçları için dikkate alınmaz.

bilançodan amortismana tabi sabit kıymetler nasıl ayrılır

Maddi duran varlıkların emekli olması erken gerçekleşirseSon tarihin vergi matrahının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Ahlaki veya fiziksel amortisman nedeniyle iptal durumunda, küçük işletmeler bu maddeyi yerine getirmez.

Aşınma ve yıpranma nedeniyle bertaraf

Amortismana tabi sabit kıymetler nasıl ayrılırbilanço? Bu, belki de, bir muhasebeci için en basit durumdur. İstenen faydalı kullanımın süresi gerçek değere tamamen denk gelirse, kalan değer sıfıra eşittir ve yazımdan sonra nesnenin yazılı eylemi, işletmenin varlıklarında listelenmeyi durdurur.

bilançodaki sabit kıymetleri nasıl yazılır

Ahlaki veya fiziksel bozulma planlanandan daha erken gerçekleştiğinde, aşağıdakiler için hangi hesaplamaların yapılması gerekir:

 • nesnenin başlangıç ​​maliyeti (satın alma fiyatı + yükleme + nakliye);
 • Harcanan dönem için birikmiş amortisman (ilgili alt hesap 02'nin kredisi);
 • Artık değer orijinal değer ile birikmiş amortisman arasındaki farka eşittir.

Son değer hesap 01'den çıkarılır. Mülkün tasfiyesinin nihai sonucu mali sonuca bağlanır.

Aşınma ve yıpranma nedeniyle kullanılamayacak hale gelmiş sabit kıymetler dengesinden kaynaklanan zarar yazısını açıklayan ilanlar aşağıdaki tabloda izlenebilir:

OS emeklilik

dt

kt

İş operasyonunun tanımı

01 "Bertaraf"

01.1

Nesnenin başlangıç ​​maliyetinin miktarı yazılır

02

01 "Bertaraf"

Tüm dönem için birikmiş amortisman ayrılır

91.2

01 "Bertaraf"

Mülkün tasfiye masrafları

Tamamlanan gönderiler, sabit varlıkların nasıl yazılacağını gösterir. Olumlu tasfiye değerinin oluşması durumunda değeri 91.1 hesabına aktarılır.

Mülkün satışı

Hiç kimse işletmenin varlıklarını satmasını yasaklamazyasal şartlarda Başka bir şahsa veya tüzel kişiye mülk satma işlemi ile sonuçlanan giderler ve gelirler hakkında bilgi toplamak için, bir hesap 91 kullanılır, Borçta, maliyet tutarları, kredi gelirlerinde toplanır.

Satış durumundaki duran varlıkların bilançosundan ayrılma, satış ve satış sözleşmesine ek olarak, aşağıdaki ilanlar ile birlikte gönderilir:

 • Дт 01 "Atma" Кт 01.1 - mülkün başlangıç ​​maliyetinin toplamı için.
 • Дт 02 Кт 01 "Tasfiye" - birikmiş amortisman tutarı için.
 • Дт 91.2 Кт 01 "Bertaraf" - varlığın kalan değeri ile.
 • Дт 62 Кт 91.1 - mülk satışından elde edilen gelir yansıtılır.
 • Дт 91.2 Кт 68.2 - Gerçekleştirilen işletim sisteminde KDV tahsil edilir.

Örnekte görüldüğü gibi, işlemlerin büyük kısmı giyildiğinde mülk yazımı için algoritma ile örtüşmektedir.

Başka bir işletmenin yetkili sermayesine katkı

Duran varlıklar nasıl yazılır,Bir katkı payı ile katkıda bulundu? Bu amaçla, hesap 58 sağlanmıştır.Başka bir kuruluşun tüzük sermayesine yatırım yapmak, girişimci için genellikle avantajlı bir yoldur. Kayıtlar aşağıdaki gibi yapılır:

 • Дт 01 "Atma" Кт 01.1 - mülkün başlangıç ​​maliyetinin toplamı için.
 • Дт 02 Кт 01 "Tasfiye" - birikmiş amortisman tutarı için.
 • Дт 91.2 Кт 01 "Bertaraf" - varlığın kalan değeri ile.
 • Дт 58 Кт 01 - başka bir işletmenin charter sermayesine yapılan katkı miktarı yansıtılır.

sabit kıymetler dengesi nasıl yazılır

Teminat tutarı üzerindeki KDV'nin tahakkuk ettirilmemiş olması nedeniyle, hisselerin satışa atfedilemeyeceğini belirtmek gerekir.

Müzik transferi

Organizasyon mülkiyeti elden çıkarmakta serbesttir.kendi takdirine bağlı olarak. Esas olan, gerçekleştirilen eylemlerin yerleşik yasama eylemlerine karşılık gelmesidir. Mülkünüzü bağışlarken, sabit kıymetleri bilançodan nasıl yazabilirim? İlanlar, hepsiyle aynı eylemlerle başlar: başlangıç ​​maliyetinin düşürülmesi ve birikmiş amortisman. Artık değer "Diğer giderler" olarak yazılır. Hesap ayrıca, nesnenin serbestçe aktarılması için diğer maliyetleri de toplar. KDV de mülkün mevcut piyasa değeri temelinde ücretlendirilir.

Hisse katkısı ile sağlanan sabit kıymetler nasıl yazılır

Hediyenin satışından satış arasındaki fark nedir? İlk durumda, gelir oluşturulamaz, sadece maliyetler. Teşebbüsün gerçekleşmesi durumunda, gelir elde etme ve kar üzerinde bırakma ya da masrafları karşılama şansı. Varlıkların bağışlanmasından elde edilen finansal sonuç (kayıp), 99 99 bin 995 no'lu yayının ilanı olarak yazılmıştır.

Mülkiyetin kısmi tasfiyesi

Dengeden ayrılmak için sabit kıymet olamazTamamen. Bu yöntem genellikle modernizasyon, yeniden planlama veya başka amaçlarla kullanım için gayrimenkul için kullanılır. Bir bina ve bina sorunu ise, ana kısım yerinde kaldığında uygun olmayan kısım yıkılabilir.

Aslında bu ana araç ortaya çıkıyorİşletmenin varlıklarında kalır, ancak değeri değişir. Bu bağlamda, mülkün yeniden değerlenmesi ve amortisman indirimlerinin yeniden hesaplanması gerekmektedir. Kısmi tasfiyeden elde edilen giderlerin tutarı ve gelirleri hesap 91'de yansıtılmaktadır.

Sabit kıymetleri bilançodan doğru şekilde nasıl yazılır? Bunu yapmak için, başlangıç ​​amortisman tutarını mevcut değerden çıkarın ve bakiyeyi alın, daha sonra muhasebenin 91 hesabına yansıtılır.

Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, GöndermelerDuran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

Related news

 • Bir eğitim kurumunun güvenlik pasaportu. Eğitim kurumunun yol güvenliği pasaportu
 • Rüya Yorum: Neden uçtuğumu hayal ediyorum
 • Katmer Güllü Parmaksız Eldiven
 • Kahve ile sütün faydaları veya zararı. Bu kombinasyonu kim terketmeli
 • İshal Nasıl Geçer: İshale Doğal Tedavi

 • Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler


  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler

  Duran varlıkları nasıl yazabilirim Öğretim, Göndermeler