Doğal gaz bileşimi 2019

Doğal gaz bileşimi 2019 Doğal gaz bileşimi

Doğal gaz bileşimi

Anaerobik süreçte (metan veyaoksijensiz) fermantasyon metan (CH4 serbest bırakılması ile organik maddelerin toprak biyodegradasyon yer alır - parafinik hidrokarbon basit). + NH4 + H2CO3 organik madde + H2O → CH4 + C5H7NO2 + CO2: Bu olgu, reaksiyon denklemi ile açıklanabilir. Sonuç olarak, yararlı bir doğal fosil oluşur. Yer altı oluşumlarını uzaklıkta ve gaz halinde ya da kristal içinde - halde (gaz hidratlar formunda da metan bileşik su ile yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda stabil olan donmuş olarak ifade edilmiştir). Buna ek olarak, su veya yağ içinde çözülebilir. Doğal gazın bileşimi sabit değildir ve araziye göre değişir.

Bu mineralin ana bileşenimetan, içeriği% 91 ila% 98 arasında değişir. Ayrıca daha ağır parafinik hidrokarbonlar bulunur: bütan (C4H10), propan (C3H8), etan (C2H6). Hidrojen (H2), azot (N2), karbondioksit (CO2), hidrojen sülfür (H2S), helyum (He), su buharı (H2O) içeren inorganik maddeler vardır. Doğalgazın özellikleri ve bileşimi ile test yöntemleri, GOST 5542-87 tarafından düzenlenir. Bu devletlerarası standart SSCB'de geliştirildi ve tanıtıldı ve şu anda bir dizi BDT ülkesinde faaliyette bulunuyor. Endüstride yakıt ve hammadde olarak kullanılan doğal gaz yakıtları ve belediye ekonomisinde yakıt olarak da geçerlidir.

Birden birkaça kadar bir derinliktedir.kilometre (yağdan daha düşük) daha yüksek basınç ve daha yüksek sıcaklıklarda oluştuğundan. Olayın derinliği, örneğin, Novy Urengoy yakınlarındaki mevduata bağlıdır ve 6 km derinlikte çıkarılır. Kuyular yardımıyla toplanan topraksız gaz toplama sistemlerine girer ve sonra hazırlanır ve tüketiciye taşınır. Depozitosunun yakınında hazırlık yapmak için suyun çıkarılmasına (nakliye girişimine) ve kükürt bileşiklerine (ekipmanın ömrünü kısaltacak ve acil duruma neden olabilecek aşındırıcı maddelerdir) özel bir kurulum kurulur ve devreye sokulur. Doğal gazın bileşimi emilim sütunlarında kurutulmadan önce ve sonra ve hidrojen sülfürden arındırılmadan analiz edilir.

Helyum bitkilerde de yayılır. Bu durumda iki problem çözülür. İlk atıl helyum (He), örneğin yanma ısısı gibi GOST 5542-87 tarafından sağlanan nitel özelliklerini azaltır. Düşük sıcaklık ayırma tesisinde izole edilen ikinci helyum,% 0.1'den fazla miktarda mevduattan elde edilen, ulusal ekonominin birçok kolunda değerli bir üründür. Büyük basınç altında çıkan helyum, çelik silindirlerde tüketicilere taşınmaktadır. Özel kimyasal laboratuarlardaki kirlilik içeriği için helyumun niteliksel bileşimi ve doğal gazın bileşimi analiz edilir.

Hidrokarbon bileşenlerinin içeriği analiz edilirGOST 23781-87'ye göre. Bu normatif belgeye göre, doğal gazın kimyasal bileşimi kromatografik yöntemlerle belirlenir. Helyum, hidrojen, azot, oksijen ve metan - bir kromatograf üzerinde, moleküler eleklerle bir kromatografik sütunun yerleştirildiği bir termal iletkenlik detektörü ile. Hidrokarbonlar ve karbondioksit - termal iletkenlik detektörlü ve TEGM eter ile muamele edilmiş sförokrom ile doldurulmuş bir kolona sahip bir kromatograf üzerinde. C4-C8 bileşenlerin içeriği, alev iyonizasyon dedektörü ve skalan veya dimetil silikon ile muamele edilmiş atıl bir katı taşıyıcı (kromatografi) ile doldurulmuş bir kromatografik kolona sahip bir kromatograf üzerindedir. Yüzde volümetrik doğal gazın bileşimini hesaplayın.

Ayrıca diğer özellikleri,Ürünün farklı aşamalarında, ürünün kalitesinin belirlenmesi: ekstraksiyon zamanından tüketiciye teslimat. Örneğin, su içeriği çiğlenme noktasına (GOST 20060-83) göre ayarlanır. yüksek ve düşük kalori değerinin bağıl yoğunluk GOST 22.667-82 uygun olarak hesaplanan ve GOST 23.781-87 göre analiz kromatografik yöntemler ile elde edilen bileşen bileşime göre. hidrojen sülfit (H2S) ve merkaptan kükürt (RSH) kullanılır belirlemek için üç yöntemden biri (fotokalorimetrichesky, potansiyometrik veya iyodometrik) GOST 22387,2-97 açıklar ve analiz bileşenlerinin içeriğine bağlı olarak seçilmesidir. GOST ISO / IEC 17025-2009 gerekliliklerini karşılamalıdır doğalgaz bilinen bileşim kimyasal laboratuarlarda gerçekleştirilir hale gelmesi, temelinde tüm çalışmalar.

Doğal gaz bileşimi 2019

Doğal gaz bileşimi 2019

Related news

 • Sedir fındık - yararlı maddelerin bir depo
 • Zeytinli Arpa Şehriye Pilavı Tarifi
 • Herhangi bir modelin Samsung TVyi kurma: adım adım kılavuz
 • Huş ağacı sallanıyor. Özel işaretler ve uygulamalar
 • Çay Saatleri İçin Denenmiş Kekler Ve Pastalar Videosu

 • Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi


  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi

  Doğal gaz bileşimi