Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır 2019

Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır 2019 Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

Rusça dilinin okul dersinde devleti ifade eden kelimeler incelenmektedir. Okul çocukları genellikle farklılıkları olmasına rağmen onları zarf ve sıfatlarla karıştırmaktadır.

Devlet kategorisi kelimeler, morfolojikBunların işaretleri zarflara yöneltmemize izin veriyor, çünkü "ne?" sorusuna cevap veriyorlar. ve "nasıl?" Canlı cisimlerin veya cansız cisimlerle ve onların yaşam alanlarıyla veya konumlarıyla ilişkili olan hareketli nesnelerin veya fiziksel süreçlerin duygularını veya ruh halini tanımlamak üzere tasarlanmıştır. Örneğin: Evkıpır kıpır.

durum kategorisi

Ancak, çok uzun süre önce olmayan, kişiliksiz önekler veya şartlar - devlet kategorisinin sözlerini taşıyan başka bir isim - bazı dilbilimciler kendilerini bağımsız kabul etmeye başladılar konuşmanın bir parçası. Fakat bilim adamları arasında aynı zamanda birlik yoktur.ona ait olma kriterleri. Sözcükler, bileşenleri, gramer açısından heterojen değildir. Bazen sıfatların kısaltmalarını içerir, tam olarak kullanılmaz. Örneğin: Yapmalıyım, yapmalıyım, mutlu, vb.

Durum kategorisi,çoğunlukla ana üyelerin kişisel olmayan önerileri içindedir ve bağımsız bir konuma sahiptirler. Statik bir durum belirtirler ve homonim olduklarından, zarfların ve kısa sıfatların biçimlerini ayırt etmek zordur. Örneğin:

1. O vardırsessizceruh üzerinde (statü kategorisi);

2.sessizceve nehir akıcı bir şekilde akıyor (bir zarf);

3. Hayvansessizce(kısa sıfat).

Durum kategorisi aşağıdaki gibidirbelirgin özellikler: Birincisi, canlı bir varlık ruh hali ya da duygularını ifade eder ve çevreyi de açıklar. İkincisi, çoğunlukla öznel olmayan bir cümlede, konunun olmadığı bir nominal bileşik önergenin bir parçasıdır. Örneğin:

1. GölgedeserinveIslak zaman.

(Habitat durumu: serin, nemli, hafif, ılık vb.)

2. Ona göreacı

(canlı varlıkların fizyolojik duyumları: sesli, görülemeyen, acılı, kalabalık ve tıkalı vb.)

3. Ah! Nasıl yapabilirimsevinçle!

(Bir kişinin duygusal durumları: saldırgan, neşeli, korkutucu, can sıkıcı ve üzgün, vb.)

4.günahBunu görmüyorum!

(modal kategoriler: günah, ihtiyacın var, yapamazsın, vb.)

5. Aroseerken.

(mekansal yanı sıra zamansal özellikleri: geç, erken, uzak, yakın, yüksek).

devlet örnekleri kategorisi

Durum kategorisi varsa (örnekler aşağıda gösterilmiştir)animasyon nesneleri tanımlar, sonra isimleri dative vaka formu ile ifade edilir. Eğer - doğal çevre ise, daha sonra adı genellikle bir edat durumu şeklinde temsil edilir. Örneğin:

1.birKötü (bir - DP, kişinin adı).

2. Yaz aylarındaparktagölgeli ve serin (parkta - PP, doğal ortamın nesnesi adı).

Tahminler kalıcı ve sabit değildirmorfolojik işaretler. Sabit kategori onların değişmezliğidir. Ve emsali niteliksel sıfatlardan oluşan sözcüklerde kıyaslama derecesidir. Örneğin:

Güney tarafındadaha sıcak.

Devlet kategorisindeki kelimelerin sözdizimsel rolü, tek bölümlü kişisel cümlelerde yüklemeyle sınırlıdır.

Her ne kadarzorama devam etmeliyiz!

2. NasılsessizceHer yerde!

Genellikle yüklemler "irade" ve "oldu" kelimeleri ile birlikte kullanılır, "oldu" ve "oldu", "olur" ve "olur", vb. Örneğin:

1. Amaoldusessiz.

2.bazenve gürültülü.

durum kategorisinin kelimeleri

Doğru bir şekilde tanımlamak içinSözel birimin devlet kategorisine ait olması, öğrencinin kuralları iyi bilmesi ve egzersizleri yapması gerekir. Aynı zamanda, sırayla zarf ve sıfat kısa ile karıştırmamaya, sen cümlede bir rol gösteren morfolojik analizler, sözdizimi düzeni üzerinde kelimeleri yapmak gerekir.

Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır 2019

Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır 2019

Related news

 • Teslimat için çoraplar - ihtiyaçları var mı
 • Apandisit Belirtileri
 • Kendi ayarlayıcılı pencere
 • Meincraft daki boyalar: Nedir bunlar ve nasıl elde edilir
 • Kolay Kelle Paça Çorbası

 • Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır


  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır

  Devlet kategorisi konuşmanın özel bir parçasıdır