Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 2019

Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 2019
09.05.2019

Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 26

Dersin sonunda yansıma: GEF'den örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma

Yeni eğitim standartlarına geçiş ileDerste yansımayı sürdürme sorusu oldukça acil hale geldi. Birçok öğretmen, egzersizin bu aşamasına özel bir önem atfetmez, bazıları tamamen resmi bir şekilde söz eder: eğer gerekliyse, o zaman bunu gerçekleştireceğiz. Bu yazıda, dersin sonunda yansıtmanın ne olduğunu anlamaya çalışacağız, GEF'in örnekleri bunu gerçekleştirme yollarını gösterecektir.

Yansıma kavramı

Devam etmeden önce ile başa çıkmakBu kelimenin ne anlama geldiğine dair kavram. Sözlüklerde "yansıma" Rus dili, kendi kendini analiz etme ve kendi faaliyetlerini öz değerlendirme olarak yorumluyor. Yansımadan dersin bir aşaması olarak bahsedersek, o zaman bu kişinin durumunun, duygularının, sınıftaki faaliyetlerinin sonuçlarının bir değerlendirmesidir.

"Yansıma" kelimesi, refleksio kelimesinden Latince kökenlidir, bu da kişinin aktivitesini yansıtma, yürütme ve anlama yeteneği anlamına gelir.

Psikoloji açısından, öğrencinin kişiliğinin oluşumu yansıma ile yakından ilgilidir: eğer çocuk bunu nasıl yapacağını bilmiyorsa, o zaman eğitim sürecinin konusunu oynamamaktadır.

Ders sonunda örneklerin yansıması

Bu yüzden ilkokulda yansımanın başlaması tavsiye edilir.Dersin bu aşamasının yokluğu, aktivitenin sadece etkinlik sürecine yönlendirildiğini ve öğrencinin kişiliğinin gelişiminde olmadığını göstermektedir.

Yansıma Fonksiyonları

Öğretmen çalışmalarına başladığındasistematik olarak yansımayı kullanır, sonra sınıfın kontrol edilmesine yardımcı olduğunun farkına varır, ders sırasında zaten zorluklara neden olduğu açıktır. GEF dersindeki yansıma, öğrencilerin alınan bilgiyi daha bilinçli bir şekilde tedavi etmelerine, deneyimlerini sistematik hale getirmelerine, dersteki çalışmalarının sonuçlarını diğer çocuklarla yeterince karşılaştırıp değerlendirmelerine yardımcı olur.

Çocuğa yansımanın ne olduğunu soruyorsanız, aşağıdakileri not edebiliriz:

 • Bu konunun derste neden araştırıldığını ve hayatında ona nasıl faydalı olabileceğini anlamaya başlar.
 • Okuldaki yansıma, öğrencilerin amaçlarını belirlemelerine ve onlara ulaşmalarına yardımcı olur.
 • Adamlar ortak amacına katkıda bulunabileceklerini fark etmeye başladılar.
 • Yansıma, çocuğun işlerini ve yoldaşlarını yeterince değerlendirebildiğini gösterecektir.

Bir derste refleksyonBütün bunları göz önünde bulundurarak, dersin sonunda yer alan düşüncenin - GEF ile ilgili örneklerin daha sonra tartışılacağı - söylenebilir ki, yeni bilgi öğrenme süreci çocuklar için daha anlamlı ve anlamlı hale gelir.

Yansıma Türleri

Bir öğretmen bir ders sırasında çocuklarla iletişim kurduğunda, o zaman şartları göz önünde bulundurarak, yansıma türlerinden birini kullanır. Birkaç tane var ve insan özünün kürelerini yansıtırlar:

 • Fiziksel alan, şu soruya bir cevap getirir: işi yapmayı başardı mı yoksa zaman yoktu.
 • Duyusal, çocuğun iyi olma halini derste, ne gibi, rahat ya da değil, ima eder.
 • Entelektüel alan, öğrencinin derste, yeni malzeme üzerinde çalışma sürecinde yaşadığı zorlukları anladığını göstermektedir.
 • Ruhsal. Çocuğun bu pozisyondan dersi analiz etmesi, onu olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğini, kendini yarattığını ya da yok ettiğini ve yoldaşlarına nasıl davrandığını söyleyebilir.

GEF yansımalarının yanlış bir yanı var.sadece oturumun sonunda tutulmalıdır, ama bu böyle değildir. Her aşamada kullanılabilir, çünkü çocuğun ne yaptığını anlamaya yönelik olmalıdır.

Aşağıdaki yansıma türleri hala ayırt edilebilir:

 • Bireysel, her bir çocuk ile gerçek benlik saygısını tanımlamak için yapılır.
 • Grup yansıması odaklanırOrtak hedeflere ulaşmak için grubun her üyesinin çalışması. Aşağıdaki sorular burada geçerli olacak: "Ne gibi yardımlarınız oldu ... (isim)? İşe ya da işe yaramadıysan daha iyi olur mu ... (isim)?"

dersin sonunda yansıma

Psikologların kendi görüşleri vardır, dersin sonunda ne tür bir yansıma olabilir, GEF örnekleri de sunulacaktır. Onların bakış açısından, olur:

 • İletişimsel. Çocuğun arkadaşının iç dünyası hakkındaki fikirlerini, onu bir şekilde davranmaya iten sebepler hakkında gösterir.
 • Kişisel yansıma için, nesne öğrencinin kişiliği, nitelikleri, davranışları, diğer insanlarla ilişkileridir.
 • Entelektüel yansıma, çeşitli problem türlerini çözme, kararlarını analiz etme, daha rasyonel ve etkili olanları bulma yeteneğiyle ilgilidir.

Yansıma içeriği, hangisinin olduğuna bağlı olarak da farklılık gösterebilir:

 • Sembolik olduğunda, semboller, örneğin, kartları, suratlar, belirteçler durumlarını veya işlerini değerlendirmek için kullanılır.
 • Sözlü yansıma, kişinin ders hakkındaki düşüncelerinin tutarlı ve anlaşılır bir ifadesini ifade eder.
 • Yazılı çok zaman alır ve nadiren kullanılır.

Ve yansıma işlevlerine dayanan başka bir sınıflandırmadan da bahsedebiliriz:

 1. Ruh halinin ve duygusal durumun yansıması.
 2. Aktivitenin yansıması.
 3. Eğitim materyalinin içeriğinin yansıması.

Ardından, farklı yansıma türleri hakkında daha fazla bilgi edinmelisiniz.

Duygusal yansıma

Bu tür yansıma sıklıkla kullanılırdersin en başında. Amacı, öğrencilerle duygusal bir ilişki kurmak ve onları iyi niyetli bir tutum ve verimli bir çalışmaya uyarlamaktır. Ancak dersin sonunda böyle bir yansıma da uygun olacaktır.

Böyle bir yansımayı gerçekleştirmek için kullanılabilecek teknikler çok farklı olabilir. Onları daha detaylı tartışacağız.

Duygusal yansıma örnekleri

Cephaneliğindeki her öğretmen, bu türden bir yansımayı gerçekleştirmenin birçok yöntemine sahiptir. Sadece bazılarını düşünelim:

 1. Resepsiyon "Smiley". Onun özü dersin başında öğretmen çocuklara insan çekici yüzlerin resmini verir gerçeğinde yatmaktadır, ancak yüz özellikler olmadan. Çocukların görevi, şimdiki zamanda karakteristik olan bu duyguların yüzünü boyamaktır. Görüntünün diğer nesnelerle, örneğin, elinde balon veya çiçek çizmek için kullanılması yasaktır. Basitlik için, hazır ifadeler kullanabilir ve çocuklar sadece kendi ruh hallerine uyan birini seçerler. Bu teknik, tamamlanma aşamasında çocukların duygusal durumunu değerlendirmek için oturumun sonunda da kullanılabilir.dersin sonunda yansıma soruları
 2. Resepsiyon "Güneşli". Gemide güneşten bir çember var ve adamların ışınları ve bulutları var. güneşe kadar geliyor, onlar ders sevdiysen ışınları ekleyebilir ve kendileri için işe yarar bir şey, onlar ondan öğrenmiş değil eğer Tuchke kapatmalıdır.
 3. Ders konusuyla tutarlı olan duygusal bir şiir okuma ve öğrencilere neler hissettiklerini sormak? Bu satırlar ne biçim değiştiriyor?

Duygusal yansıma çok önemlidir. Çocuklar durumlarını değerlendirmek ve bu konuda özgürce konuşurlar. Bazen birçok yetişkin sevdiklerini açıklamak ve hissettiklerini ifade etmek için yeterli bilgiye sahip değildir. Genellikle basit bir kalp-kalp konuşma tüm sorunları bir anda çözer.

Duygusal yansıma ilkokulda bile kolaylıkla yapılabilir, çocuklar duygularını ifade etmeyi ve ruh hallerini analiz etmeyi öğrenirler.

Etkinlik yansıması

Bu tür yansıma yardımcı olurÖğrenme sürecini optimize eder. Bu düşüncenin yöntemlerini kullanan öğrenciler, amaçlarına ulaşmak için seçtikleri yöntemlerle anlamlı bir şekilde ilişki kurabilir. Sonuç olarak, bilgi edinme etkinliği büyük ölçüde artmıştır.

Aktivitenin yansıması, tahmin etmemizi sağlarTüm ders boyunca öğrencilerin aktiviteleri. Yer değiştirilemez böyle bir yansıma dersin son aşamasındadır. Çocuklara derste çalışmalarını, planlanan sonuca ulaşmak için seçtikleri yöntemleri ve yöntemleri yeterince değerlendirmelerini öğretir. Onun yardımıyla, öğrenciler zayıflıklarını görebilir ve bilgi boşluklarının nerede olduğunu öğrenebilirler.

Aktivite yansıma örnekleri

Bütün öğretmenler zaten bu türden bir yansımayı gerçekleştirmenin farklı yollarına sahip geniş rezervlere sahiptir. En ünlülerden bazı örnekler:

 1. Ders sonunda dersin sonunda ilginç yansıma"Küçük başarılar." Çocuk ona karşılık gelen adımı seçer. Alt adamın kolları atlanır ve dersin işe yaramadığını sembolize eder. Elleri boşanmış olan küçük adamla orta aşama, ders sırasında bazı problemlerin olduğunu göstermektedir. Elleri yukarı küçük bir adamla üst adım. Bu, planlanan her şeyin başarıldığını gösterir.
 2. "Tren". Tahtada, dersin adımlarını temsil eden bir trenin görüntüsü. Çocuklar, öğretmenin sunduğu görevleri yerine getirmeyi tercih edip etmediklerine bağlı olarak, "neşeli küçük yüz" veya "üzgün" kelimelerini atlayarak her birini değerlendirmeye davet edilirler.dersin sonunda ilginç yansıma
 3. "Çiçek çayır". Tahtada, etkinlik isimleri olan çok renkli çiçekli bir çayır var. Öğrenciler çiçeklere en çok sevdikleri bir kelebek dikmelidir.
 4. İlkokulda kaligrafi derslerinde"İşaretler" adı verilen bir yansıma gerçekleştirin. Öğrenciler not defterlerinde olmalı ve defterlerinizi arkadaşlarınızla da değiştirebilirler - en güzel yazılan mektubu vurgulayın veya vurgulayın.

Çeşitli yansıtma türlerinin yardımıyla, öğretmenin yeni malzemenin asimilasyonunun grafik resmini görmesi her zaman uygun olacaktır.

Malzemenin içeriğinin yansıması

Bu tür bir yansıma derecesi ortaya çıkarmak amaçlanıyoryeni malzemenin farkındalığı. Çoğunlukla dersin sonundadır, ancak ders birkaç malzeme bloğu içeriyorsa, belki de bu yansımayı işin her aşamasından sonra kullanmak daha etkili olacaktır.

Bu refleks aktivitesi hemen gösterecekÇocukların hızlı ve iyi öğrendikleri ve hangi soruların daha ayrıntılı bir ayrıntı ve tekrarlama gerektirdiği. Bu tür yansıma yardımıyla, dersi hızlı bir şekilde özetleyebilirsiniz.

İçerik yansıması örnekleri

Bu tür yansıma türleri de büyük bir sayı sunabilir. Öğretmen dersin gücü, derste öğrenilen materyale bağlı olarak bunları değiştirebilir. İşte bazı yöntemleri:

 1. Soruyu cevapla. Ders sonunda yansıtma soruları şu şekilde olabilir:
 • Bugün ne öğrendim?
 • Benim için zor mu, değil mi?
 • Malzemeyi anladım mı yoksa herhangi bir sıkıntı mı vardı?
 • Yeni bir şey mi öğrendim?
 • Sonuçlara ulaşabildim mi?phogos üzerinde yansıma

2. Resepsiyon "Artı-eksi-ilginç". Sözlü ya da yazılı olarak çocuklara kart dağıtımı yapılabilir. "Artı" - sevdiğim şey bu "eksi" - hoşuna gitmedi, fakat "ilginç bir şekilde", çocukların derste öğrendikleri yeni ve ilginç gerçekleri gösterir.

3. Senkrinin derlenmesi. Bu beşli dersin son aşamasında kullanılabilir.

Çok önemli olan dersin sonunda yansımadır, GEF örnekleri neredeyse sonsuzluğa getirilebilir.

Yansıma tekniği nasıl geliştirilir

Yansıma yapmak için farklı yollar seçerken, her öğretmen bazı noktaları dikkate almalıdır:

 • Çocukların yaşı ve sınıf kompozisyonu.
 • Belirli bir konu ve dersin konusu.
 • Bir dersin belirli bir aşamasında bir yansıma yürütmenin uygunluğu.

Ders sonunda yansıtmanın resmi değil, somut sonuçları vermesi çok önemlidir.

Çocuklara yansıtmayı öğretmek

Çocukların yansıma özgürce katılabilmeleri için, bu ilk sınıftan başlayarak öğretilmelidir. Öğrenme süreci birkaç aşamaya ayrılabilir:

 1. Ruh halinizi analiz etme yeteneği.
 2. Başarılarınızı analiz edin.
 3. Üçüncü aşamada, çocuklara sınıf arkadaşlarının çalışmalarını analiz etmelerini öğretin.
 4. Son aşamada, bütün sınıf analiz edilir.

okulda yansımaSadece bu yönde sürekli çalışmak,Öğrenciler fikirlerini ifade etmekten korkmadıklarında ve yalnızca çalışmalarını değil, aynı zamanda yoldaşlarının değerlerini de yeterince değerlendirecekleri için iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Her öğretmen dersi hatırlamalıdır.Bir çocuk sadece belirli bir konuyla ilgili bir meslek değildir, fakat kendisi arasında kendini tanımayı öğrenmesi, onun ve diğer insanların çalışmalarını takdir etmesini, eylemlerini değerlendirmesini ve bu dünyada kendisinin ve sevdiklerinin sorumluluğunu yaratmayı öğrenmesi gereken gerçek bir hayat dersidir. Çocuklara zorlukların üstesinden gelmelerini öğretmek gerekir, çünkü yaşamda çok fazla karşılaşırlar.

Sadece öğretmenlerin yaratıcı yaklaşımı gerçek bir modern kişiliği ortaya çıkarabilir.

Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 2019

Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 2019

Related news

 • Kınamak bir günahtır
 • Unvan yerine aşkı seçen Japonya Prensesi düğünü erteledi
 • Vişne Soslu Kupta Tatlı
 • Astronotik Günü için kendi elleriyle güzel bir el sanatı
 • TAVŞAN KULAKLARI ÖRGÜ MODELİ YAPILIŞI VİDEOLU AÇIKLAMALI

 • Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 60

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma


  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 16

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 30

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 38

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 33

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 60

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 32

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 92

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 19

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 51

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 74

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 91

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 41

  Dersin sonunda yansıma: GEFden örnekler. GEF koşullarında modern bir dersin bir aşaması olarak yansıma 89