Dünyanın yapısı 2019

Dünyanın yapısı 2019 Dünyanın yapısı

Dünya'nın yapısı

Dünyamız tek güneş gezegenidirhayatın doğduğu sistem. Bu, içerdiği birçok bileşenin, hidrosfer, atmosfer ve aynı zamanda Dünya'nın iç yapısı ve Güneş'e belirli bir uzaklığın önemli bir etkisi olduğu için mümkün olmuştur. Gezegen, kompozisyon, kimyasal ve fiziksel özelliklerde farklı birkaç ana kabuktan oluşan elipsoid bir gövdedir.

Dünya'nın yapısı çalışma konusuDünyadaki birçok bilim adamı, ama sadece onun üst kısmı, Dünya'nın kabuğu, bugüne kadar kapsamlı bir şekilde çalışılmış ve kalan tabakalar hakkında sadece teorik varsayımlar vardır. Atmosfer ve hidrosfer, Dünya'nın gaz ve su zarflarını oluşturur. Ve Dünya'nın iç yapısı, kabuk, manto ve çekirdek tarafından temsil edilir.

Dış kabuk atmosferdir. Gaz, esas olarak oksijen ve azottan oluşur. Güneş sisteminde, insan yaşamına ve tüm canlılara uygun, atmosferin benzer kimyasal bileşimine sahip bir gezegen yoktur. Bilim adamları, uzun biyolojik ve kimyasal bir evrim sonucu ortaya çıkmaktadır. Atmosferde, yatay katmanlarda bulunan farklı kimyasal bileşime, sıcaklığa, fiziksel duruma sahip alanlar vardır. İnsanın solunum ve yaşamsal aktivitesi için, kalınlığı sadece 4-5 km'yi geçmeyen en düşük tabaka uygundur. Dahası, atmosfer ne kadar seyreltilir. Yoğunluğu her 8 km'de (yükseklik) üç kez azalırken, hava sıcaklığı azalır, bu da stratosferde 50 km'lik bir yükseklikte artar. Ayrıca mezosferde sıcaklık tekrar düşer ve daha sonra termosferde (180 km'den fazla) büyük oranda artar. 1000 km'den daha yüksek bir rakımda, exosphere başlar. Ondan, atmosferin gazları uzaya yayılır. Sıcaklık artışı, atmosferik gazların iyonlaşması ile ilişkilidir - iyonosfer olarak adlandırılan, elektriksel olarak iletken tabakaların oluşumu.

Dünya'nın bir başka önemli farkıSistemimizin kalan gezegenleri, farklı agrega hallerinde (katı, gazlı ve sıvı) orantılı olarak dağıtılmış miktarlarda bulunan çok sayıda yüzey sularının varlığıdır. Gezegenimizin su kabuğuna hidrosfer denir. Gezegende, yüzey suları ve iç sular vardır.

Yerkürenin yapısı - onun iç, yardımı ile çalışılmıştırSismik yöntem, şu ana kadar insanlık, sadece 12 km derinliğe kadar bir sondaj deliğini delmek için teknik yeteneği olan bir seviyeye ulaşmıştır. Sismologlar, farklı ortamlardaki dalgaların yayılımını ve kökenini farklı derinliklerde araştırırlar. Hızlarını ve kırılmalarını değiştirerek, gezegenin derin katmanlarının heterojenliğini ve katmanlaşmasını yargılayabilir. Sismik ek olarak, Dünya'nın jeolojik yapısını incelemek için yardımcı olan diğer eşit derecede etkili yöntemler vardır. Bunlar arasında gravimetrik yöntem, manyetometrik yöntem, vb.

Dünya'nın kabuğu hidrosfer altında veyaatmosfer. Yapısı buna bağlıdır. Kıtasal kabuk, daha fazla güç ve farklı bileşim ile okyanusal kabuktan farklıdır. Okyanus kabuğu, Dünya yüzeyinin yaklaşık% 56'sını kaplar. Gücü neredeyse 5-6 km'den daha fazla değildir, kıtaların yakın çevresinde maksimumdur. Üç katmandan oluşur: sedimanter, bazaltik ve tam kristalin magmatik kayaçlar.

Kıtasal kabuk kalınlığının ortalama göstergesi 35 ila 40 km arasındadır. Üç tabakadan oluşur: sedimanter tabaka, kıtasal kabuk tabakası ve granülit-bazit tabakası.

Kabuk ve manto arasında bir yüzey var.Mokhorovicic (Moho). Kıtalarda 25 ila 75 km derinlikte yer almaktadır. Moho'dan sonra bir manto var. Birbirinden biraz farklı olan üç tabakayı ayırt eder:

 • Üst manto (410 km derinliğe kadar);
 • ortalama manto (410 ila 670 km);
 • Alt manto (670-2900 km).

Dünya'nın yapısı öyle ki, ortasındaki iki kısımdan oluşan bir çekirdek vardır:

 • sıvı dış kısım, 2900-5146 km derinlikte yer almaktadır;
 • Sağlam iç kısım, derinliği 5146-6371 km'dir.

Çoğu bilim adamı çekirdeğin sülfür, nikel, silikon katkılı demir olduğunu iddia ediyor. Gezegenimizin ana manyetik alanı, dış çekirdeğin konveksiyonu ile üretilir.

Dünyanın yapısı 2019

Dünyanın yapısı 2019

Related news

 • Yeni Evlilere İlk Ziyarette Ne Hediye Edilir
 • Kantaren hazırlığı: kullanım talimatları
 • Dünya kabuğundan neler oluşur Yerkabuğunun Unsurları
 • Yemeğin Tuzu Fazla Kaçarsa Ne Yapmalı
 • Arnavut ciğeri hazırlanışı ile Etiketlenen Konular

 • Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı


  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı

  Dünyanın yapısı