Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklamasıCordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması
Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

Cordillera dağları nerede? Cordillera Dağları: açıklaması

Cordilleras - dağlar, büyük bir sistemKuzey Amerika kıtasının batı kenarını kaplar. Yaklaşık 7 bin kilometreye gerildi. Cordilleras, çok çeşitli doğal koşullarla karakterize edilen dağlardır. Bir takım özellikler onlar tarafından karakterize edilir ve bu, gezegenimizin diğer dağ sistemleri arasındaki benzersizliğini belirler.

dağın kordonu

Cordillera'nın genel özellikleri

Cordillera dağları nerede? Bunlar, ana yönelimde ağırlıklı olarak uzamışlardır. Farklı çağların beş orotektonik kemeri içinde, bu dağlar oluşur. Cordilleraların büyük bir kısmı yüksek rakımlıdır (deniz seviyesinden 2,5-3 bin ve daha fazla metre). Aktif volkanizma ve yüksek sismisiteye sahiptirler. Bu dağların kuzeyden güneye kadar olan büyüklüğü, burada çok sayıda irtifa zonalitesi spektrumunun varlığına yol açmıştır. Cordilleras - litosferik plakalar arasındaki kavşakta oluşan dağlar. Aralarındaki sınır neredeyse kıyı çizgisine denk geliyor.

Kompozisyon Cordillera

Tüm kıtanın üçüncü kısmı tarafından işgal edildi.dağ kat bloğu sistemi. 800-1600 km genişliğindedir. Kompozisyonu dağ yaylaları, intermontan havzaları, sırtlar, volkanik yaylalar ve dağları içerir. Genç deformasyonlar, volkanizma, denyemeler, mevcut görünümlerini belirleyen ve daha önce ortaya çıkan birçok jeolojik yapıyı gizleyen Cordilleras'a geçti. Dağ sistemi hem enine hem de boyuna yönde çok heterojendir.

Cordillera binası hakkında daha fazla bilgi

Asimetrik kıtasal yüzeyin yapısıdır,Cordillera dağları var. Bunlar batı kısmı, doğu kısmı - alçak dağlar ve geniş ovaları işgal ediyorlar. Batı kısmı yaklaşık 1700 metre yükseklikte, doğu kısmı ise 200-300 metre 720 metredir ve kıtanın ortalama yüksekliğidir.

Cordilleras bir dizi dağ olan dağlardırgüneydoğu kuzeybatıdan yönünde uzanır dağ yay. Bay Mackenzie'den, saat. Brooks, Rockies bir doğu yayından oluşur. Bu aralıklardan batısında yer alan iç yayla ve yayla oluşturulan aralıklı kayış. 1-2 bin metre boyundadır. Cordillera - İzleyen yayla ve plato dahil dağlar,: Yayla Yukon, Columbia Platosu ve British Columbia Yaylası, Büyük Havza, Colorado Platosu, plato ve Meseta Central volkanik plato (iç kısım). Çoğunlukla oyuk, çıkıntı ve düz yüzeyleri kantin sırayla değişen.

En yüksek dağ

dağların kordonu

Batı bölümünden Cordillera sistemi tarafından işaretleniren yüksek sırtlar. Bu Aleutian Range, Aleutian Adaları'nın zinciri, Alaska Aralığı. İkincisi 6,193 metre yüksekliğe ulaşır. Bu, McKinley, yukarıdaki fotoğrafta en yüksek dağı temsil ediyor. Cordillera - batı kısmını ve Cascade Dağları, Kanada, Sierra Madre Occidental ve Sierra Nevada Sahil Dağları yanı sıra yanardağ Orizaba buradan bir Enine Volkanik Sierra (5700 metre), ve diğerleri dahildir sistemi.

Batıda, yükseklik azalır. Cordilleras, kıtanın düz kısmına sorunsuz geçen dağlardır. Batıda ya koylar (California, Puget Sound, Cook) ya da alçak araziler (California vadisi, Willamette Nehri vadisi) tarafından işgal edilmiştir. Bu plaj kıta sırtlar Aziz Elias, Chugachskim Kenai, Ada Ridge Kanada ve ABD Sahil Aralığı kurdu. Meksika Dağlık Bölgesi'nin güneyindeki Cordillera zincirleri çatallı. Doğu Batı Hint Adaları ve denizaltı sırtlarının adaları oluşturan bunlardan biri reddedilen ve sonra Venezüella Andes gider. İkinci yarıda ise Panama ve Tehuantepec'ten Kolombiyalı Andes'e kadar uzanıyor.

Dağların çeşitliliğinin sebebi nedir?

Arazi alanlarının farklı yaşlarıyla ilişkilidir veayrıca gelişimlerinin tarihi ile. Kıta şimdiki haliyle hemen oluşmadı. Bugünkü haliyle Cordillera dağları, kıtada farklı zamanlarda meydana gelen çeşitli süreçler nedeniyle ortaya çıktı.

Cordillera dağlarının bulunduğu yer

Laurentian Yaylası için işaretlien eski jeolojik yapılar, kabartma tipik hizalama yüzeylerinde, Paleozoyik başlangıcında oluşumu başladı. Mevcut yükselmenin dalgalı yüzeyi, düzensiz tektonik hareketin yanı sıra kayaların denudasyona karşı farklı direncinden kaynaklanmıştır. Bölgenin merkezi kısmının düşürülmesi, modern Hudson Körfezi'nin havzalarının oluşmasından dolayı bir Kuvaterner buzullaşmasına neden oldu. Ek olarak, etkisi altında, bir tür rölyef (moraine-hilly) oluşturan su-buzul ve moraine birikintileri birikmiştir.

Büyük ve Orta Ovalar tipindediroluşumu. Farklı yerlerde denüdasyon işlemlerinin etkisi altında, çeşitli kayaların oluşma özelliklerine bağlı olarak, oluşan Cuesta çıkıntılar (Great Lakes), yayla (Great Plains) adım, Midlands ve lowlands erozyon (Ouachita Ozark).

Kabartma ve Cordilleralar kendileri çok karmaşıktır. Kabuk tepesi, okyanus tabanından başlayıp karada biten sayısız faylarla kesişmektedir. Dağ kurma süreci henüz tamamlanmadı. Bu, volkanik patlamalar (örneğin, Popocatepetl ve Orizaba) ve zaman zaman burada meydana gelen kuvvetli depremlerle kanıtlanmıştır.

Maden kaynakları

Cordillera'nın en yüksek dağı

Bildiğiniz gibi, birçok farklı yararlıDağların olduğu yerde fosiller bulunabilir. Cordilleras bir istisna değildir. Demir dışı ve demir içeren metallerin büyük rezervleri vardır. Metalik olmayandan, intermontan çukurlarda bulunan yağı tanımlamak mümkündür. Kayalık Dağların bulunduğu alanda (iç boşlukları) kahverengi kömür stokları mevcuttur.

Iklim

İklimin özellikleri dağları tanımlamaya devam edecek. Cordilleras hava okyanus kütlelerinin yolunda. Bundan dolayı, okyanusun etkisi doğu yönünde keskin bir şekilde zayıflamıştır. Cordillera'nın bu iklimsel özelliği, toprak ve bitki örtüsünün örtüsüne, modern buzullaşmanın gelişimine, alt bölge zonalitesine yansır. Dağ sıralarının kuzeyinden güneye uzanan gerilmeler, yaz ve kış aylarında sıcaklık farklılıklarını önceden belirler. Kış aylarında -24 ° C (Alaska bölgesinde) ile +24 ° C (Meksika, ülkenin güneyi) arasında değişmektedir. Yazın, sıcaklık +4 ila +20 ° C arasındadır.

yağış miktarı

Kuzeybatıda en büyüğü varyağış miktarı. Gerçek şu ki, Cordillera'nın bu kısmı, Pasifik Okyanusu'ndan esen batı rüzgarlarının yolu üzerindedir. Buradaki yağış miktarı yaklaşık 3000 mm'dir. Havadaki okyanus kütleleri onlara ulaşmadığından en az nemlendirilmiş tropikal enlemlerdir. Az miktarda yağış da sahil kıyısından geçen soğuk akımdan kaynaklanmaktadır. Cordillera'nın iç platosu da güçlü bir şekilde nemlendirilmemiştir. Dağlar ılıman, subarctic, tropik ve subtropikal iklim bölgelerinde bulunur.

Nehirler ve göller Cordillera

Cordillera Dağı'nın yüksekliği

Kıtanın batı nehirlerinin önemli bir kısmıKökeni Cordilleras'tadır. Çoğunlukla yiyecekleri kar ve buz gibi, yaz aylarında bir sel var. Bu nehirler dağlık, hızlı. En büyüğü - Colorado ve Columbia. Buzul veya volkanik kökeni Cordillera göllerine sahiptir. İç platolar tuzlu sulardır. Bunlar, uzun bir süre boyunca, ıslak iklim, büyük göller zamanında var olan kalıntılar.

Sebze dünyası

Dağların kordonu açıklaması

Cordillera'nın bitki dünyası çok çeşitlidir. Farklı bir görünüme sahip iğne yapraklı ormanlar 40 ° C'ye kadar bulunur. w. Onlar tür kompozisyonunda çok zengindirler. Ladin, selvi, köknar, mazı (kırmızı sedir) tipik temsilcileridir. Kozalakların yüksekliği 80 metreye ulaşır. Aralarında hemen hemen hiç ağaç çalıları yoktur. Bununla birlikte, çeşitli çalılar bolca burada büyüyor. Zemin kapağında birçok yosun ve eğrelti vardır. İğne yapraklı ormanlarda güneye doğru hareket ederken, şeker çamı, beyaz köknar, sarı çam gelmeye başlar. Evergreen sequoia hala güneye doğru görünür. Kuruluk arttıkça, 42 ° N'nin güneyinde Çalılar, çalı çalılıkları ormanlarla değiştirilir. Bunlar ardıçtır, heather ve yüksekliği genellikle iki metreyi geçmez. Burada bazen farklı dökmeyen meşe türleri bulabilirsiniz. Cordillera'nın iç kısmındaki iklimin nemi azalmaktadır. Onlar için, kuru ormanlar, aynı zamanda saltwort ve wormwood çölleri gibi karakteristiktir. Çökelleri alan dağların yamaçları herdem yeşil ormanlarla 1200 m yüksekliğe kadar kaplıdır.

Cordillera dağlarında yaşayan hayvanlar

anakara dağları cordillera

Cordillera dağlarının bulunduğu yerKuzey Amerika kıtasının büyük bir yırtıcı - boz ayı kahverengi ayı karşılamak. Uzun siyah bir kürkü olan baribal, bu sistemin güney batısında yaşıyor. Sığırları yok eder ve mahsulleri mahveder. Ayrıca birçok vaşak, tilki, kurt vardır. Dağların güney bölgelerinde eklembacaklılar, kertenkeleler, yılanlar yaygındır. Buna ek olarak, zehirli bir kuş yaşıyor - tek bacaksız zehirli kertenkele. İnsanların yaşadığı, yok ettiği veya çok nadir olduğu yerlerde büyük hayvanlar. Bizon ve alıç (nadir bir antilop) sadece Kuzey Amerika'daki ulusal programlar ile korunur. Sadece rezervlerde bugün zengin bir hayvan dünyasını gözlemleyebilirsiniz.

Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklamasıCordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

Related news

 • Çoban Kavurma Tarifi Videosu
 • Keçeden Küpe Yapımı
 • Bir Adam Nasıl Döneceğine Nasıl Dönüş Edilir
 • Basıncı yükseltin: Adım adım talimatlar
 • Kendi elleriyle bir kız için Winx kostüm nasıl yapılır

 • Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması


  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması

  Cordillera dağları nerede Cordillera Dağları: açıklaması