Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma 2019

Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma 2019 Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

Ceza davalarında usul hükümleri ve masraflar- Modern avukatların araştırmanın en alakalı konu. Bu elemanlar, bir sistem görev işlemleri bir uygulama sağlayan kullanımı anlamına oluşturmaktadır. Daha fazla düşünelimCeza yargılamasında usul hükümleri kavramı.cezai prosedürde usul zaman sınırları

Genel bilgi

Ceza yargılamasında usul hükümleri- geçici olarak hukuk tarafından kurulmuşaralıkları. Sınırları dahilinde, davadaki katılımcılar uygundur veya bir karar vermeli, bir eylemde bulunmalı veya ondan kaçınmalıdır. Dönemlerin düzenlenmesi, davadaki çalışmanın tüm aşamalarına kadar uzanır.

Ceza davalarında usul hükümlerinin önemi

Belirlenen zaman aralıkları, yasal işlemlerde önemli bir rol oynamaktadır. çeşitliCeza yargılamasında usul şartlarıKarar verme, eylemlerin uygulanması, işlemlerin süresinin bir bütün olarak sınırlarını belirler. Bu dönemler standart olarak kabul edilir ve bağlayıcı bir doğası vardır.Ceza yargılamasında usul hükümleridoğrudan ya damevzuat veya yetkili kurum kararıyla belirlenir. İkinci durumda, üretim veya bireysel eylemlerde belirli katılımcılar için zorunlu olacaktır. Geçici kısıtlamalar, davaya katılan konuları disipline eder. Bazı durumlarda, başkalarına da haklar verirler - bir karar vermek, bir eylemde bulunmak veya bunu yapmaktan kaçınmak için zamanında görevler verirler. Örneğin kurban, üretim malzemelerini zamanında tanımak için fırsat bulur. Diğer bir katılımcı, özellikle de bir savcı veya araştırmacı, kişinin haklarını kullanması için gerekli koşulları sağlaması ve buna herhangi bir engel oluşturmaması yükümlülüğündedir. Zaman çerçevesinin ihlali, olumsuz sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla, bu veya diğer kararlar geçersiz sayılır, toplanan kanıtlar - yasal güce sahip değildir. Buna ek olarak, yasalar, yetkililerin zaman ihlallerini ihlal etmesini sağlar. Suç sürecindeki usul hükümlerine uygunluk, yargılamadaki katılımcıların haklarını ve çıkarlarını korumaları için kanunla kurulan garantilerin uygulanmasını sağlar. Ayrıca, düzenleyici gerekliliklerin uygulanması, davanın fiili koşullarına ilişkin eksiksiz, nesnel ve kapsamlı bir çalışma yapılmasına izin vermektedir.cezai takibatta usul hükümleri ve masraflar

Ceza davalarında usul hükümlerinin sınıflandırılması

Hukuk literatüründe farklı dönemler farklı şekillerde ayrılmıştır. Doğaya göre, aşağıdakiCeza yargılamasında usul şartları:

 1. Ofis çalışması. Malzemeden sorumlu organların çalışmasının iç organizasyonunu sağlarlar.
 2. Katılımcıların üretimde haklarını sağlayan süreler.

İkinci durumda, bir geçiş veya zaman sınırıYasal bir fırsatın anında ortaya çıkmasını belirler. Ofis çalışma süreleri yetkili çalışanların faaliyetlerini sınırlandırır. Birinci ve ikinci davalarda cezai süreçte usul hükümlerinin hesaplanması farklı şekillerde gerçekleştirilir. Bu dönemler için geçişin farklı etkileri sağlanır. Mevzuat, usul hükümlerinin uzatılmasını sağlar. Suç işleminde, sadece büro dönemlerine uzanır. Örneğin, bir araştırmacı soruşturmanın süresini arttırması gerektiğinde uygun bir dilekçe gönderebilir. Eğer geçerli bir nedenden ötürü özel şahıslar belirli bir hakkı uygulayabilecekleri süreyi kaçırırsa, o zaman normlar son başvuru tarihlerinin geri alınmasına izin verir. Bu gibi durumlarda ceza yargılamasında, hukuk davaları için kurulmuş olanlara benzer kurallar uygulanır. Son teslim tarihini özleyen bir kişi, nedenlerin saygılı olduğunu kanıtlamalıdır.Ceza yargılamasında usul zaman sınırlarının hesaplanması için prosedür

Belirleme yöntemleri

Bu kriterle,cezai prosedürde usul zaman sınırları, belirtiyle belirtilen:

 1. Zaman periyodu.
 2. Belirli bir olay.Örneğin, başlangıçtaki askıya almaSoruşturma, sanık geri alınana kadar gerçekleştirilir. Böyle bir süre önceden belirlenemez. Etkinlikten önce yetkili çalışan, soruşturma tedbirleri uygulamaktan kaçınmak zorundadır.
 3. Takvim tarihi.Örneğin, mahkeme toplantıyı bir sonraki duruşmanın tarihini ve ayını belirterek erteledi. Tarih ayrıca uzun bir gözaltı süresi oluşturur.

Kesinlik derecesi

Bu temelde, aşağıdakicezai prosedürde usul zaman sınırları:

 1. genişletilmiş. Bu dönemler katılımcılara bir eylemin uygulanması için bir veya daha fazla anı seçme özgürlüğü verir. Bu terimler saat, gün, yıl, ay olarak hesaplanmaktadır.
 2. kesitsel. Bu şartlar bunları veya diğerlerini yerine getirmekle yükümlüdürkarar veya prosedürden hemen sonra eylem. Örneğin ÇKP, bir araştırmacının, ücretlendirildikten hemen sonra bir vatandaşı sorgulaması gerektiğini öngörür. Yasa ayrıca, savcının, hakimin veya diğer yetkili yetkilinin, serbest bırakılan, özgürlüğünden mahrum bırakılmış, tıbbi bir kuruma yerleştirilen, yasadışı bir şekilde veya yerleşik normları aşan bir süre için derhal serbest bırakılması gerektiğini öngörür. İlgili kural, Ceza Muhakemesi Kanununun 10. Maddesinde (Kısım 2) bulunmaktadır. Bir vatandaşın hapsedilmesine ilişkin adli karar, tutukluluk süresinin uzatılmasından sonraki 2 gün içinde alınmazsa, kişi derhal serbest bırakılır. Konunun bulunduğu kurumun başkanı, soruşturmanın ilgili davanın bulunduğu soruşturmayı veya soruşturma organını bilgilendirir.

Uzun süreler

Onlar bölünmüş:

 1. özel. Bu, dönemin süresinin doğru olduğu anlamına gelirmevzuatta kurdu. Örneğin, gözaltında kişinin kalış süresi, suçlu ya da beraat geç üç gün ilanından sonra cümlenin bir kopyasını teslim etmesini öngördüğünden suç, soruşturma, inceleme, şikayetlerin araştırılması ve böyle devam eder. Madde 475 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun tarihten iddialarını kontrol ederken. çözünürlükte büyük miktarda olursa, söz konusu süre 10 gündür.
 2. Nispeten kesin.Onların süreleri "gelen" ve"Alıcı". Bu terimlerle, eylemin veya karar vermenin belirli anı oluşturulmamıştır. Aynı zamanda, bir katılımcı belirlenen süre içinde herhangi bir günde haklarını kullanabilir veya görev yapabilir. Örneğin, ilgilenen bir kişi, yargılamanın tamamlanmasından sonra yargılamanın başlamasından sonra hukuk davası açabilir. Karşılık gelen kural ÇKP'nin (Bölüm 2) 44. maddesini sağlar. Yargı denetimi, en geç 14 (en geç) ve dava veya başvurunun alındığı tarihten itibaren üç günden daha erken başlamamalıdır. Bu kural, Kod'un 321 maddesini (Bölüm 2) düzeltir. Ceza davalarında usul hükümlerinin önemi

Yasal çıkarımlar

Bu özelliğe göre şunlar vardır:

 1. Yasanın uygulanmasının zamanlaması.Feshi, yasal bir fırsatın sona ermesi anlamına gelir. Örneğin, temyiz ya da cassation için bir başvuruda bulunma süresi gözden kaçırılırsa, konu temyiz hakkını kaybedecektir.
 2. Görevlerin süresi.Bu dönemlerin sonu, muafiyet gerektirmez.Bir eylemin komisyonu. Görev her halükarda yerine getirilmelidir. Süre dolduysa, suçluya yaptırım uygulanabilir. Örneğin, geçerli bir sebep olmaksızın gündemde yer almama durumunda, vatandaş zorla tahrifata tabi olabilir.

Garanti garantisi

Bu açıdan, şartları şu şekilde bölebilirsiniz:

 1. Hızlı uygulama sağlamakyasal işlemler. Örneğin, yasa, bir davanın başlatılması veya reddedilmesi konusunu çözüme kavuşturmak, bir ön soruşturma veya soruşturma yürütmek için belirli süreler belirler.
 2. Çıkarların ve hakların uygulanmasının güvence altına alınmasıüretimde katılımcılar. Örneğin, yasa, gözaltı ve sorgulama, önleyici tedbir seçimi, suçlama, gözaltı vb. Için geçici kısıtlamalar getirmektedir.
 3. Savcının gözetim ve yargılanmasıkontrolü. Bu süreler, ceza yargılamasında yasalara uyumu doğrulamak için gereklidir. Normlar, ön soruşturmanın yeniden başlatılması veya askıya alınması hakkında savcıya bildirimde bulunmak için geçici kısıtlamalar getirmekte, hakimin soruşturma izni almadan soruşturma eyleminin yerine getirilmesi hakkında bildirimde bulunmasını istemektedir.

Dönemlerin akışı

Ceza yargılamasında usul zaman sınırlarının hesaplanması prosedürüeylemin niteliğine bağlı olanlarla sınırlıya da diğer zaman dilimleri. Genel Kurallar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesini oluşturmaktadır. Norma göre, şartlar saat, gün, ay olarak hesaplanır. Bazı durumlarda yıllar içinde bir hesabın tutulmasına izin verilir. Bu arada, bazı durumlarda yasa, eylemi derhal yerine getirmeyi öngörür. Yukarıda bazı örnekler daha önce belirtilmiştir. Kod'un 128. Maddesinin işaret ettiği gibi, aylık terimleri hesaplarken, döneme başlayan gün ve saat dikkate alınmaz.cezai prosedürde usul zaman sınırlarının hesaplanması

köken

Dönem hesaplanırsa:

 1. Saatler için başlangıç ​​saat ve dakikadır.Dönem boyunca bir olay meydana geldi. Gözaltı durumunda, zaman aralığı fiili nöbet anından sayılır - fiziksel özgürlüğün kısıtlanması.
 2. Gün, ardından etkinliği takip eden gündüz / gecenin bir kısmı dikkate alınır. Süre, yerel saate göre son günün 24 saatinde sona erer.
 3. Aylar, daha sonra geçerli saat ve gün, gerçekleştiği zamanolay dikkate alınmadı. Diğer bir deyişle, hesaplama bir sonraki gün 00.00'dan başlar ve son tarih ayın ilgili takvim gününde biter.

Kanun şöyle belirtirsedönem gün bunun için 22:00 yerel saatle sabah 6'dan zaman alır. (. 4 saat), örneğin, malzemenin 146 TBM başvuru sahibi aynı gün içinde bildirilmelidir koşuluyla, 172 Tamam - şarj olduğunda gün sunulan yükü veya zorla düşük edilmiştir.

Dönem sonu özellikleri

Dönemin sonu çalışmayan bir günde düşerse,Bir sonraki iş günü son olarak kabul edilecektir. İstisna, böyle bir sayının bir kişinin çıkarlarını ve haklarını ihlal ettiği veya sınırladığı durumlar. Bu durumlar şunları içerir:

 1. CPC maddesinde 397 öngörülen şartlarda yanı sıra tıbbi kurumlarda gözaltına vatandaşı hapis ve ev hapsinin gözaltı.
 2. Kararın icrasının askıya alınması.
 3. Bir sabıka kaydının kaldırılması için bir başvurunun değerlendirilmesi.

Bu terimler, çalışma dışı günleri içerir. Ceza yargılamasında usul hükümleri kavramı

Uygulamada zorluk

Normlar tarafından belirlenen son teslim tarihlerine uygunluk,Bir dilekçenin, çalışanların ve üretim yapan devlet yapılarının kararlarına ve eylemlerine hitap etme özgürlüğünü ilan etme olasılığının bir garantisi olarak hareket eder. Zaman çerçevesinin ihlali, olumsuz sonuçlar doğurur. Özellikle, ilgi ve işlemlerde katılımcıların haklarını ihlal önemli bilgiler, kayıp delil değerine sahip olduğu, zorlayıcı önlemler vb zamanında değildir ve. Yasa uygulama uygulamasında, belirlenen son tarihlerin ihlali için önkoşullar oluşturan çeşitli fenomenler vardır. Özellikle, bürokrasi, yasadışı karar verme sıkma ve benzeri sorusu. uzun ayarlanan zamandan daha gözaltında kişilerin tutukluluk gerçekler olarak algılanabilir Are, yersiz yağ üretimi, sebepsiz yargılamanın transferi, böylece büyük bir zaman dönemi boyunca toplantının amacı, vb. Bu ihlalleri ortadan kaldırmak için, son başvuru tarihlerini karşılamayı amaçlayan bir dizi eylem kabul edildi. Böylece, 69 sayılı Federal Hukuk, makul bir dönem oluşturmak için yeni bir ilke getirmiştir. Ceza kovuşturmasının başlamasından feshine veya mahkeme kararının verilmesine kadar geçen süreyi içerir. Başlangıç ​​noktası, vatandaşın sanığın veya şüphelinin durumunu aldığı an. Ceza yargılaması için makul bir süre belirlenirken, bir takım şartları hesaba katmak gerekir. Her şeyden önce, bu davanın gerçek karmaşıklığı. Büyük önem taşıyanlar da:

 1. Katılımcıların üretimde davranışları.
 2. Savcının, mahkemenin, müfettişlerin, araştırmacıların ve liderlerinin eylemlerinin etkinliği, yeterliliği.
 3. Toplam işlem süresi. Ceza davalarında usul hükümlerinin sınıflandırılması

Bu şartlara dikkat etmek önemlidirKolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi, dava ile ilgili davalar ve kovuşturmanın denetlenmesi ile ilgili olarak, makul sürenin artırılması için gerekçe olarak dikkate alınmaz. Bir kişi yargılamanın sebepsiz bir şekilde geciktirildiğine inanırsa, yetkili makama uygun başvuruda başvurabilir.

Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma 2019

Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma 2019

Related news

 • Sivasta bu camiye sular altından
 • Çeyizlik Kozalak Örnekli Şal Yapılışı Videolu Anlatımlı
 • Soğan Halkası Nasıl Yapılır
 • Endonezya Bayrağı: türler, anlam, tarih
 • Evgenia Guseva: biyografi, kariyer ve kişisel hayat

 • Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma


  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma

  Ceza yargılamasında usul kuralları: kavram, türler, uyum ve uzatma