Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 2019

Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 2019
23.08.2019

Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 24

Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme

Mad. Ceza Muhakemesi Kanununun 148. maddesi, bir suç başvurularını değerlendirmek için kullanılan prosedüre ayrılmıştır. Bu, ceza adalet görevlilerinin eylemleri için prosedürü açıklamakta ve başvuranın olası eylemlerini tanımlamaktadır. Biri, Yasanın diğer hükümleri ile olan ilişkisini unutmamalıdır.ч 2 ст 148 упк рф

Genel kavram

Mad. Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Usul Kanunu'nun 148. maddesi, kovuşturmaya karar verildiğinde ceza sürecindeki katılımcıların eylemlerini açıklar.

Reddetme, başvuranın belgelerinin kabulünden başlayarak, olumsuz veya olumlu bir kararın kabulü ile sonuçlanan, ceza sürecinin tüm aşamalarının tamamlanmasıdır.

Kolluk kuvvetlerinin bu aşamadaki eylemleri ceza davası çerçevesinde yürütülmekte ve müfettişlerin yetkileri yeterince işaretlenmemektedir.

Mad. 148 Ceza Muhakemesi Kanunu, bir suç başvurusunun doğrulanmasının sonucunun kaydını düzenlemektedir.

Arızanın anlamı

Açılmayı reddeden normların gruplarıCeza davaları, tam teşekküllü bir üretimin başlatılması için herhangi bir sebep ve sebep içermeyen materyalleri taramayı amaçlamaktadır. Mantıksız bir soruşturma, araştırmacıların ve operatörlerin gerçekten dikkat etmesi gereken davalardan gelen güçlerin dağılmasına neden olur.

Ceza Muhakemesi Kanunun 144 148. Maddesi

Reddetme kararı ciddi önem taşıyorGelecek için. Bu materyal üzerindeki herhangi bir işlem artık mümkün değildir ve başvuru sahibi aynı eylem için aynı kişiyi tekrar başvuramaz. Tek yol, kararname'nin kendisini iptal etmektir.

Arızanın Nedenleri

Mad. Ceza Muhakemesi Kanununun 148. maddesi, özellikle yasanın diğer hükümlerine atıfta bulunmaktadır; 24 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, davanın açılmasına ilişkin gerekçelerin olup olmadığını araştırmaya karar verdiler.

Ceza davasının açılmasının reddedilmesinin nedeni ne düşünülüyor?

 • kompozisyon eksikliği;
 • bir suç olayının olmaması;
 • bunu yapma hakkına sahip olmayan bir kişi tarafından yöneltilen bir beyan ile;
 • potansiyel bir sanığın ölümü;
 • Başvuran adalet için getirilen sınırlama süresini kaçırmıştır;
 • Ceza Kanunu'ndaki ilgili maddeyi kaldırarak sorumluluk iptali.

Üretim başlatılmışsa, listelenen koşullara rağmen, bilinir bilinmez sonlandırılır.

Kompozisyon yok

Bir kompozisyonun yokluğu, hiçbir şeyin olmadığı anlamına gelir.Bir vatandaşın adalete teslim edilmesi için bir suç eyleminin unsurları. Örneğin, gerekli asgari yaşına ulaşmadı veya zihinsel durumu, onun kötü davranışının tehlikesini fark etmesine izin vermedi.

ÇKP RF Madde 145 148

Sanatın 1. Bölümü. Ceza Muhakemesi Kanununun 148. maddesi, söz konusu başvuruyu belirli bir kişi ile ilgili olarak değerlendirirken, bu hükmün uygulanmasına izin verir. Bir başvuru belirli bir kişiyi belirtmeden gönderilirse, bağlantı kabul edilemez.

Olay yeri yok

Bu, sosyal olarak tehlikeli bir eylem veya eylemsizlik olmadığı anlamına gelir. Başvurunun gönderildiği kişinin eylemleri için resmi sebep bulunmamaktadır.

Yetkisiz bir kişinin temyizi

Nihayetinde Ceza Yasası'nın tüm maddeleri için üretim, bir şekilde bir suçun şahidi olan veya işlenen bir suçu işleyen bir kişinin uygulanmasıyla başlar.

Özel ya da kamu-özel suçlamalarından bahsediyorsak, bunlar sadece mağdurun başvurusu üzerine kurulmaktadır.

Kanun aynı zamanda bölüm başkanı verirsavcının rızasıyla yapılan soruşturmanın istisnai durumlarda açılması, mağdurun sağlık durumunun kötü olması, yaşının, şüpheliye bağımlılığının kendisini savunamamasıdır.

Nasıl başlıyor

Mad. 144-148 Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu, müfettiş ve araştırmacıların eylemlerinin kompleksini tanımlar. Yetkinlik kapsamında başvurular kabul edilmekte ve bunlara denetim yapılmaktadır. Burada neler var?

 • örneklerin toplanması;
 • malzemeler için talep;
 • sınavın atanması;
 • Uzmanın sonucunun incelenmesi.

Operasyonel birimlerin çalışanları aktif olarak yer almaktadır.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144 144 148

Kanun, ceza davalarının kategorilerini farklı kurumların soruşturma hizmetleri arasında dağıtır: İçişleri Bakanlığı, Ceza Kanunu ve FSB.

Uygulama malzemeler Ceza Kanununun ilgili maddesine göre dava araştırmak değil vücuda girerse, önlemler Yetkili otorite yapısına tüm malzemeleri aktarmak için atılıyor.

Tabii ki, polis ve diğer kolluk kuvvetleri“diğer” makaleler için başvuruları kabul etmeyi reddeder, ancak bunu yapmalı ve suçun yerini ve izlerini korumak için önlemler almalıdırlar. Bu, Sanatın ortak değerlendirmesinden görülebilir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 145 ve 148.

Birilerinin çalışmalarına katılma konusundaki isteksizlik, vatandaşlar toprak yetersizliğiyle karıştırıldığında bile ortaya çıkar. Örneğin, bir ifade komşu bir departman veya ofise atfedilmelidir.

SAR sonuçlarının uygulanması

Operasyonel arama faaliyeti - suçların tanımlanması veya ifşa edilmesine yönelik operasyonel hizmetlerin kamu ve özel faaliyetleri.

h 1 st 148 TBM RF

Operasyonel hizmetler tarafından yürütülen çalışma varözgüllüğü. Aynı zamanda, kendilerinden elde ettikleri kanıtlar, usuli güvencelere tabi olmak üzere cezai takibatta da uygulanabilir. Mesela konutta sızma bir mahkeme kararı ile gerçekleştirilmiş, mahkeme izni ile telefon görüşmelerinin kontrolü ve kaydı da yapılmıştır.

Bu "Operasyonel-Araştırmaya Yönelik Faaliyetler" yasasında doğrudan referans verilmiştir.

İhlaller olsaydı, kanıtların yasadışı yollarla alındığına inanılır, ayrıca çalışanlar ceza davalarına başlayabilir.

SÇP'nin malzemeleri, ilgili hizmetin çalışanlarının raporuna dayanarak denetim materyallerine eklenir.

Araştırmacı veya araştırmacı materyalleri RDD'ye kararıyla bağlar ve başvuru sahibinin ve temsilcisinin ve davanın diğer katılımcılarına ÇKP'nin normlarına uygun olarak erişilir.

Ceza yargılamasında doğrulama rolü

Aynı zamanda yetkililerin eylemleriyetersiz düzenlenir ve yasalara değil, tüzüklere dayanır. Doğrulama aşamasında, resmi olarak bu durum böyle olmasa da, bir soruşturma devam etmektedir. Bütün bunlar savcılığa veya mahkemeye şikayette bulunur. Ve denetleyici makamlar genellikle bu tür şikâyetlerle hemfikir.

ч 4 ст 148 УПК Rusya Federasyonu

Bu nedenle, mali belgelerin doğrulanması, denetim yapılması prosedürü, doğrudan kolluk kuvvetiyle ilgili olmayan yönetmeliklerle düzenlenir.

Denetim sırasında elde edilen materyaller savunma hakkına uyulmasına bağlı olarak davaya eklenir. İhlal edilirse, sorgulama sonuçları kabul edilemez.

Davanın başlatılması aşamasında bir inceleme yapıldıysa, savunma tarafının yeni bir muayene talep etme hakkı vardır ve araştırmacı veya araştırmacı bunu reddetme hakkına sahip değildir.

Yasal nüanslar

Savcılığın haklarından biri, cezai takibat başlatmaya karar vermesi için belgeler göndermektir. Bunun için bir gerekçe yoksa, soruşturma bölümünün başkanının onayı gerekir.

Bir ceza davası açma reddi ile birlikteve Kısım 2'ye göre yanlış ihbar sorusu. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 148. Kural olarak, yanlış ihbarlarla ilgili davalar neredeyse açılmaz. Bu madde, belirli insanlar için uygulamaları etkiler.

Sonuçları başvuru sahibine iletmek

Sanatın 4. Kısmının biliniyor. Ceza Muhakemesi Kanununun 148 nci maddesi, kararı en geç bir günden sonra başvurucuya iletme kararı veren araştırmacı veya soruşturmayı zorunlu kılar, aslında bildirim bir ay içinde sağlanır. Her şey belirli bir kişinin iş yükünün derecesine bağlıdır.

Karar neye benziyor?

 • Araştırmacı veya araştırmacının tarihi, şehri veya yeri;
 • anlatı;
 • motivasyon bölümü;
 • operatif kısım;
 • Görevlinin adı, yeri ve unvanı.
 • Araştırmacının veya araştırmacının imzası konur.

Tanımlayıcı kısım, kimin hangi şartlara ve argümanlara başvurduğunu belirler.

Akıl yürütme kısmı, yazarın yazarının, başvuranın iddiaları ile aynı fikirde olmadıklarını gösterir.

Reddetmenin yasadışı olması durumunda, metinde çoğunlukla "corpus delicti eksikliği" ifadesi vardır.

Çözünürlük stereotipik tarafından ve onlara hatta devirmek için biçimsel gerekçelerle yapmak için yeterli olduğunu sürekli yapılan hatalar, taslak olarak hazırlanmış.

Operatif bölümde, Sanatın 5. Bölümü'ne atıfta bulunulmalıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 148. maddesi: red kararı savcı, soruşturma bölümünün başkanı veya mahkemede temyiz edilebilir.

Çoğunlukla, çalışanlar bu noktayı kasıtlı olarak özlüyor ve itiraz prosedürünü zorlaştırmaya çalışıyorlar.

İtiraz mekanizması

Yasa, bir kontrol mekanizması içerir: Ekli materyallerle alınan bütün kararlar, doğrulama için savcılığa gönderilir. Başvuran ayrıca savcılığa şikayette bulunma hakkına sahiptir.

ст 148 упк рфSoruşturmanın veya soruşturmanın tüm kararlarıyla hemen hemen savcılık, olumlu bir karar verir. Aynı şikayeti alan savcı, fikrini değiştirebilir.

Kararı reddederek, iptal nedenlerini açıklamalı ve soruşturmayı yürüten kişinin hangi eylemleri gerçekleştirmesi gerektiğini belirtmelidir.

Benzer şekilde, ceza davalarının başlatılmasının departman kontrolü.

Üst düzey süpervizör ayrıca, iptal kararını da motive eder ve eksikliklerin giderilmesi için talimatlar verir.

Mahkeme sadece malzemeyi dikkate alır.şikayetçinin inisiyatifi. Mahkemenin kararı, soruşturma birimlerinin başkanları ile soruşturma ve savcılığın kararına göre önceliklidir. Yargı kararı sadece daha yüksek bir mahkeme tarafından iptal edilir, başka bir organın bunu yapma hakkı yoktur.

Yasalar, vatandaşların reddine itiraz etme konusunda kısıtlama getirmez, ancak gecikme, yasadışı bir kararın iptal edilmesinde anlam kaybına yol açabilir.

Cezai takibatın başlangıcında reddetme konusu göz önüne alındığında, Sanat'ın yakın ilişkilerini dikkate almak gerekir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144, 145, 148.

Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 2019

Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 2019

Related news

 • Tüm Haberler
 • Trafik kontrolünde ölü olduğunu öğrendi: Umarım yaşadığım kanıtlanır
 • Aldehitlerin kimyasal özellikleri: Gümüş ayna reaksiyonu
 • Platanus ağacı - güney devi
 • TÜREB Türkiye’de Rüzgar Resim Yarışması Sonuçları 2016

 • Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 78

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme


  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 83

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 15

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 86

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 76

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 33

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 81

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 77

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 93

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 55

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 28

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 97

  Ceza Muhakemesi Kanununun 148. Maddesi. Cezai işlemleri başlatmayı reddetme 63