25.06.2019

CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 38

CCP RF ve 145 CCP RF'nin 144. maddesi ne demektir?

Cezai takibatın başlatılmasına ilişkin kararın kabul edilmesiAlınan bilgilerin sadece objektif, eksiksiz ve kapsamlı bir analiz ve değerlendirmesi temelinde izin verilir. Bir suç veya teşebbüs hakkında bilgi kabul etme, resmi burada yer alan bilgileri doğrulamak zorundadır. göz sırası bilgi aldı ve test sonuçlarına özellikle karar bir makale (144, Code 145) yasa koyucu ön faaliyetlerin netlik ve kesinlik özel önem veriyor demektir, değil setleri, ve sonuçlar da şüpheli veya suçlunun takibat yapılacaktır .

RF 144 paket

Önemli konular

Bir suç raporu alındığında, resmi bilginin kalitesini değerlendirir. Bunu yaparken soruları cevaplamalıdır:

 1. Veri kaynağı, madde ve formda bir bildiri veya mesaj veriyor mu?
 2. Gerçekler ve olaylar gerçek ve bilgiler güvenilirdir.
 3. Bildirilen suçun bir suç belirtisi göstermesi, Ceza Kanununun herhangi bir maddesi için bunu hak etmesi mümkün mü?
 4. Kötüye kullanımı önlemek, kötü muameleyi bastırmak, izleri düzeltmek, mağdurlar hakkında bilgi edinmek, onlara yardımcı olmak için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.
 5. Suç belirtilerini belirten bilgilerin tespiti için kontrol eylemlerinin yürütülmesi gerekli olup olmadığı.
 6. Toplumdaki önemsizliğinden dolayı bir tehdit oluşturmayan bir eylem hakkında bilgi var mı?
 7. İletişimin çözümü, soruşturma organlarının yeterliliğine yönelik ifadeler (veya konu / toprak yargı yetkisi / yargı yetkisi konusunda iletilmelidir)?

Merkezi mesele olarak, Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanununun 144 nolu normuna ilişkin bir tebliğ incelendiğinde, ceza yargılamalarının başlatılmasının gerekçesini ortaya koymaktadır.

Rusya Federasyonu'nun 144. Maddesi

Değerlendirme faaliyetlerinin özelliği

Raporları dikkate almak için her zamanki prosedürSuçlamalar, soruşturma, soruşturma, savcı veya sorgulayıcı kuruluşun ardışık eylemlerinin kompleksinde ifade edilir. Ceza Muhakemesi Kanununun 144. Maddesi onu kurmaktadır, yani özel kovuşturma ile ilgili davalar biraz farklı bir şekilde incelenmektedir. Hakimin yetkinliği ile ilgilidir. Usul kararı alınmadan önce yapılan doğrulama faaliyetlerinin listesi, Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanununun 1. Bölümünde verilmiştir. Belirli denetimleri ve denetimleri gerçekleştirme olasılığından bahseder. Yönetmelikler, yalnızca cezai takibatın başlatılmasına ilişkin bir kararname olmaksızın yapılmasına izin verilen soruşturma tedbirlerini ortaya koymaktadır. Bunlar arasında özellikle olay yerinin incelenmesi, adli tıp uzmanlarının atanması, sınavlar bulunmaktadır.

Denetimin organizasyonu

Kural olarak, olayların materyallerine,Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanununun 144 normuna göre gerçekleştirilen çeşitli eylemler, sertifikalar ve diğer belgeleri içermektedir. Kanunla düzenlenen eylemlerin uygulanmasında, kolluk kuvvetlerinden görevlilerin yetkileri gerçekleştirilir. Daireleri ilgili sektörel mevzuatta belirlenir. Bu durumda yetkililer, yetkililerden ve vatandaşlardan gerekli açıklamaları almaya yetkilidir. Anında cevap gerektiren mesajlar ile ilgili olarak saatin etrafındaki kontrollerin düzenlenmesi, soruşturma organları, savcılık, ön soruşturmanın yapısında yer alan görev birimleri (emirler, vardiyalar) tarafından gerçekleştirilir.Rusya Federasyonu'nun 144. maddesi 145

Sorumlu kişiler

Onlar da sanat kurdular. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144. “Doğrulama organizasyonu için sorumlu kişi” ne demektir? Bu, ön tedbirlerin kanunun getirdiği gerekliliklere uygunluğunu kontrol etmeye yetkili bir çalışantır. Sorumlu kişiler, savcılığın başkanlarına, ön soruşturmaya veya soruşturmaya yönlendirilir. İletiyi şahsen, iddia edilen suçun bulunduğu yere doğrudan ulaşıp ulaşmadıklarını veya alınan acil durum önlemleri de dahil olmak üzere alınan bilgiler hakkında raporları inceleyerek fark etmez. İkincisi şunları içermelidir:

 • Suçların bastırılması ve önlenmesi.
 • Gözaltına alınmaları için şüphelilerin "sıcak takip" konusundaki tespit ve kovuşturması.
 • Tapu izlerini düzeltmek için belirli soruşturma tedbirlerinin uygulanması.
 • Şüphelileri tespit etmek ve gözaltına almak için özel planların uygulanması.

Özellikleri Kontrol Etme

Savcı, araştırmacı veyaAraştırmacı. Ancak, bu çalışanların yetkileri, yasal hazırlık düzeyini de dikkate alarak, yetkili organın başı veya yardımcısı personelindeki diğer kişilere devredilebilir. Bu, ilgili organizasyonel ve idari düzenlemenin onaylanmasıyla yapılır. Denetim veya organizasyonunu gerçekleştiren görevliler, mesajda yer alan ve derhal cevap vermeleri gereken bilgiler doğrultusunda, yetkinlikleri kapsamında, aşağıdakileri yapmak için acil önlemleri almakla yükümlüdürler:

 1. Suç belirtilerinin belirlenmesi.
 2. Yasanın bastırılması.
 3. Tespit ve nöbet, konsolidasyon ve araştırma gerektiren izlerin ve kanıtların korunması.
 4. Suç işleyen veya zaten suç işlemiş olan "sıcak takip" veya kırmızı elli vatandaşların kurulması ve gözaltına alınması için arama ve operasyonel tedbirlerin alınması.

Hemen müdahale tedbirleri içinMesajda yer alan bilgilerin yanı sıra sonuçları da, daha fazla usul eylemlerinin düzenlenmesi için ilgili organın başına veya savcıya bildirilir. Bu prosedür kısa bir sürede (24 saat içinde) yapılmalıdır.

144 145 paket RF

Ceza Muhakemesi Kanununun 144. maddesi: nitelikleri

Bu kural en büyüklerden biri olarak kabul edilir.Kodun 19. Bölümü. Yukarıda belirtildiği üzere, Ceza Muhakemesi Kanununun 144. Maddesi, bir suç eylemi ile ilgili bir bildirimin (iletişim), bir şekilde yürütülmesi ve uygulanması için prosedürün ön onayını öngörmektedir. Aynı zamanda, normal olarak aşağıdaki normlar belirlenir: yargılamanın başlamasının bu aşamasının süresi, artırılması için sınırlar ve prosedürler, yasal gerekliliklere uyum ve diğer usul hükümleri. Ancak, tüm yazarlar, Sanatta mevcut olan hükümlerin özüne dikkat etmemektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144. Özellikle, çok az insan mesajı almaya yetkili konularla ilgili sorunu açıklamaktadır. Bunu daha detaylı düşünmek faydalı olacaktır.

Mesajın / uygulamanın kabulü

Mad. Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu'nun 144. maddesi, cezai usul hükümlerinin ilk kısmının bir şekilde koşullu olarak açıklanmıştır. İçinde, 2. ve 3. bölümlerde olduğu gibi, savcıya, soruşturmacıya ve soruşturma birimine atıfta bulunur. Bu bağlamda, birçok yorum yazarı yorumlar. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144, 145 sayılı kararı, ilgili eylemlerin yürütme organlarını yukarıda belirtilen konulara sınırlamaktadır. Bazıları, kolluk kuvvetlerinin üyesi olan tüm memurlar hakkında, uygulamayı / mesajı kabul etme sorumluluğunu alan çalışanlar olarak söylüyor. Bu arada, bu yetkiler, sadece Ceza Muhakemesi Kanununun 144, 145 no.lu normlarında belirtilen kişilerde değil, aynı zamanda tüm kolluk görevlilerinde bulunmaz. Başvurunun kabul edilmesi / iletişimi sadece cezai takibatın başlatılmasını içerdiği kişi için yetkili ve zorunludur.

Yetkili çalışanlar

Ceza Muhakemesi Kanununun 144 sayılı normunda listelenen kişilere ek olarak,Bazı durumlarda, bir ceza davası başlatmak için yetkili temsilci ve buna bağlı olarak, mesajı / başvuruyu kabul etmek, soruşturma takımının başkanı veya soruşturma bölümünün başkanı olabilir. Bu durumda şartlardan biri savcının rızasını almaktır. Grup lideri ceza davasını ayrı bir davaya ayırma hakkına sahiptir. Bu prosedür için prosedür Art. 153-155 Kodu. Bu da, yeni bir suçun ön araştırmasını yapmak için ve ayrıca yeni bir kişi ile ilgili olarak başlı başına bir dava açmak için başın da yetkili olduğunu göstermektedir. Buna ilişkin karar, Sanat'a göre. 154, bölüm 3, davanın eşzamanlı olarak başlatılmasından dolayı kabul edilemez. 144 145 paket RF demek

Soruşturma ekibinin çalışanı

Güçlerinin sorunu bugün tartışmalıdır. Hak cezasına, Ceza Muhakemesi Kanununun 144, 145 sayılı normlarının anlamı dahilinde izin verilir. Bu da, soruşturma ekibinin bir üyesinin ilgili bildiriler / mesajlarla ele alındığı her durumda, bilginin başa gelmesini sağlamak için gerekli önlemleri alması tavsiye edilir. Bu, bilgi alma ve ön denetim yürütme yetkisinin, çalışanlara devredilmesini veya şefin katılımıyla yürütülmesini sağlamak için gereklidir.

Kolluk kuvvetleri

Bir takım yazarlar,bu yapıların devlet dahil çalışanın suç hakkında mesaj / ifadeyi kabul etmek zorundadırlar kişilerin kategorisinde eşanlamlı olarak kullanmak için çok geniş olması. Kolluk çağrı kurulması (ve bazı durumlarda, çalışan - Hakim, araştırmacı veya doğal kişiler, vatandaşlara hukuki yardım için) yasa ile ilgi, hak ve bireyler ve kuruluşlar, Devlet kuruluşlar, belediyeler özgürlükleri koruma hakkı ve yükümlülüğü, kanun ve düzeni korumak ve yasallığı.

Önemli nokta

İletinin / ifadenin ön doğrulaması hakkındaSuç usul usulleri kullanılarak gerçekleştirilir. Onlarla birlikte, sürece dahil olan işlem dışı fonların sonuçları uygulanır. Bazı sürümlerde personelin çoğu durumda başlama aşamasında delillerin kabulüne tanımasından bu yana üretimin başlaması için bir neden doğrulama, 87 Codex standartlarında öngörülen kurallara göre yürütülür düşündürmektedir.

Suç bildirme

Bu kavram, birden fazla makale tarafından kullanılmaktadır (144, 145 CCP RF). "Suç raporu" ne anlama geliyor? Bu terim normlarda üç anlamla kullanılır.

 1. ÇKP RF'nin 144 sayılı kuralının 1. ve 5. bölümlerinde, bir suçun raporu sadece üretime başlamak için bir mazeret değil, aynı zamanda başka herhangi bir şey olarak kabul edilir. İkincisi, özellikle bir itiraf ve bir beyan ile bir katılımı içerir.
 2. 144. maddenin 2. kısmı sadeceÇeşitli kaynaklardan elde edilen, hazırlanmakta olan veya zaten işlenmiş bir suç hakkında belirli bir mesaj türü. Norm 143'e uygun olarak, bir suçun işaretlerinin tespitine dair bir rapor hazırlanmıştır.
 3. Sanatın Dördüncü Bölümü. 144, suç hakkında bir beyanda bulunur - Bildiride belirtilen durumdaki yargılamanın başlangıcı. 140 ve 141.

RF Kodunun 144. Maddesi

ilaveten

Ceza prosedürü kullanarak doğrulamaCeza yargılamasının başlatılması için herhangi bir sebepten dolayı araçlar yapılabilir. Bu prosedürün süresi, soruşturma birimine hazırlanmakta olan, işlenen veya işlenen suç hakkında, soruşturma birimine veya soruşturmanın başına kadar savcı ve yukarıda belirtilen diğer yetkili kişiler hakkında, ilgili bilgilerin ilk alındığı andan itibaren hesaplanacaktır. Aynı zamanda, iletişim, prosedür değerine sahip suçun nesnel bir kısmının işaretleri içermelidir.

Yetkinlik sınırları

Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144. maddesi (145) başka ne diyor? Burada yetkili organların mesajı kabul ettikleri, doğruladıkları ve prosedürel bir karar verdikleri belirtilmektedir. Yetkinlik sınırları, sadece bir davayı başlatma hakkını değil, aynı zamanda bir ön kontrol yürütme ihtimalini de kısıtlar. Dolayısıyla, Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanununun 144 (145) Maddesi, bu tedbirlerin cezai takibat başlatmaya yetkili olmayan kişiler tarafından yürütülmesine izin vermemektedir.

çözeltiler

Sanatta verilen faaliyetler. Ceza Muhakemesi Kanununun 144, 145'i belli bir düzende gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla, ön incelemenin sonuçlarına göre, soruşturma organının başkanı, sorgulayıcı veya diğer yetkili kişi aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirir:

 1. İşlemleri başlatmayı reddeder.
 2. Sanat kapsamındaki yargı hakkında bir iletişim sunar. Kodun 151'i ve özel kovuşturmanın ifadelerine göre - mahkemeye.
 3. Üretimi heyecanlandırır.

144 144 paket RF, yani

Alınacak kararda yetkilikişi başvuranı bilgilendirir. Aynı zamanda, ikincisine temyiz hakkı ve zorlama prosedürü açıklanmalıdır. Ceza Muhakemesi Kanununun 144, 145 no.lu normları anlamında, soruşturma veya mahkemeye materyal aktarımı için bir karar verilirse, yetkili kişiler suçun izlerinin korunmasını sağlamalıdır.Related news

 • Efsane Beşli: Karakterler
 • Maltadan gazeteci Galizianın katilini bulana 1 milyon euro
 • Tablet için klavye
 • Ahmet Baykan
 • Gelin Saçı Yaptırmadan Önce Nelere dikkat etmeli

 • CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 60

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir


  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 57

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 79

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 37

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 10

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 73

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 87

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 94

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 34

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 23

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 17

  CCP RF ve 145 CCP RFnin 144. maddesi ne demektir 32