Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri 2019

Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri 2019 Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

Bir vatandaş kararla iflas ilan edilirseTahkim Mahkemesi, mülkiyetinin tamamı satışa tabidir. Borçluların mülkünün satışı zorunlu bir prosedür olup, bunun amacı kreditörlerin hak taleplerini yeterli düzeyde karşılamaktır. Özellikleri ve uygulama prosedürü nedir?

Mülk satışı için gerekçeler

İflas yasasına göre mülk satışıBorçlular sadece borç yeniden yapılandırmasından sonra mümkündür. Yeniden yapılanma durumunda, geri ödeme planı geliştirilir ve onaylanır. Bu aşamadaki borçlu eylemlerinde sınırlı olabilir ve mülkü henüz tutuklanmadı. Yeniden yapılanma, alacaklılara karşı olan tüm yükümlülükleri yerine getirmediyse, borçluların mülklerinin satışı başlar.

Mülkün satışı iki durumda sadece mahkemede başlatılır:

 1. Borçluların inisiyatifinde (iflas ilanının tam olarak gerekçelendirilmesinden sonra karar onaylanır).
 2. Mali yöneticinin inisiyatifiyle (eğer belirlenmiş bir süre içinde alacaklılara borçların geri ödenmesi planında herhangi bir teklif alınmamışsa).

borçluların mülk satışı

Yargı karar süreci

Bir kişinin iflas etmesi ve mülkünün mahkemede satışı için başka bir prosedür olarak tanınması aşağıdaki durumlarda mümkündür:

 • Rekabetçi yöneticiler, borçlu veya yetkili kuruluşlar bir yeniden yapılandırma planı geliştiremedi ve onaylayamadı;
 • Yeniden yapılandırma planı alacaklıların toplantısı tarafından kabul edilmez;
 • Mahkeme, tek taraflı olarak yeniden yapılanma planının uygulanmasını iptal etti;
 • dostane çözüm noktaları;
 • Borç yeniden yapılandırma prosedürünün sona ermesinden sonra iflas davası yeniden başlatıldı.

Makbuz sonrası borçluların mülk satışıİflas durumu mali müdürün rehberliğinde yapılır. Mülkiyetin tutuklanması üst üste konmuyor. Bununla birlikte, vatandaş mülkiyeti elden çıkarma hakkına sınırlıdır. Tüm işlemler sadece mali yöneticinin gözetimi altında gerçekleştirilebilir.sberbank borçlularının mülkiyet satışı

Ne uygulanacak

Şu anda birey iflas ilan edildiTüm malları borcu ödemek için satışa tabidir. Gerçekleştirilemeyen mülkiyet listesi, Medeni Kanun'un 446 maddesinde tespit edilmiştir. Şunları içerir:

 • Borçlu konutu, eğer ikametgahı için uygunsa;
 • Arazi yaşamak için tek uygun yerdir;
 • mücevher ve lüks hariç bireysel kullanım öğeleri;
 • iş performansı için gerekli ekipman veya araçlar;
 • hayvanlar, onlar için kişisel kullanımda ise sığır, yem, pavyonlar;
 • ürünler;
 • yakıt;
 • ödüller ve ödüller.

Borçluların mülkiyet satışı 10 bin ruble daha az bir maliyetle imkansız. Bütün bunlar daha pahalı, açık artırmaya konur.

borçluların mülk satışı

Mali yöneticinin yetkileri

Mali müdür tamameniflasın mülkiyeti. Onun önderliğinde, açık artırmada borçluların mülkiyetinin satışı dahil olmak üzere tüm operasyonlar vardır. Şahsen iflas eden işlemler önemsiz kabul edilmektedir.

Yönetici şunları yapabilir:

 • zaman çizelgesinin parasını banka hesaplarına atmak;
 • bu hesaplarda işlem yapmak;
 • varsayılanın yasal haklarını yerine getirmek;
 • Davaya katılır ve davaya eşlik eder (ayrıca borçlunun mülkiyetinin ele geçirilmesi ve satışı da dahildir).

borçluların mülk satışı

Borçlunun mallarının satış emri

İflasın mülkünü satma süreci dört aşamadan ibarettir.

 1. Envanter ve mülk değerlemesi yapılır. Açık artırmada tutuklama ve satışa tabi olan tüm bunlar geri çekilir. Gerçekleştirilemeyen maddeler tespit edilir.
 2. Mali idarecinin rehberliği altında, onaylanmış satış ve değer şartlarına sahip malların satışı ile ilgili mahkemeye bir hüküm sunulur.
 3. Açık artırmada emlak kalemlerinin satışı. Kural olarak, süreç 6 ay sürer, ancak bu süre mahkeme kararı ile artırılabilir. Borçların geri ödenmesinde alacaklılara devredilen mülk de bu dönemde satılmalıdır. 100 binden fazla rubleye mal olan eşyaların eşyaları, açık artırmada satılmaktadır. Eğer maliye idaresi mülkün satılmasında başarısız olursa, devir işleminin hazırlanması ile borçluya iade edilir.
 4. Gayrimenkul satışından alınan fonlar alacaklılara aktarılır. Borcunu tamamen ödemek için yeterli olmazlarsa, ipotek artık iflas ilan edildiğinden artık bunları ödemekle yükümlü değildir.

borçlu mülkünün satışı için prosedür

Değerlendirme çalışmaları

Borçlunun mülkiyetinin değerlendirilmesi, en önemli aşamadır.icra takibi. Etkinliği sonucuna bağlıdır. İflas, mülk ve alacaklıların yüksek değerlemeleriyle ilgilidir - gerçekte.

Ödeme yapanın mülkünün değerlemesiİcra Usulü Hakkında Kanunun 85. maddesine göre, icra memurları mevcut piyasa fiyatlarına uygundur. Mahkeme, kural olarak, borçlu ve davacıların prosedürün sonuçları ile aynı fikirde olmadıkları için, bir kural olarak, bunu değerleme uzmanlarına çeker. İşlerin sonuçlarına itiraz eden taraf, değerleme uzmanının hizmetlerinin tam maliyetini öder.

Menkul kıymetlerin değeriİlgili piyasada işlem yapan organizatörlere icra memuru talep eder. Yatırım fonlarındaki birim fiyatları, yönetim organizasyonundaki değerin belirlenmesi ile belirlenir.

borçlu mülkiyetinin ele geçirilmesi ve satışı

Borçluların mülkünün satışı ve davranışlarının emri

Değerleme çalışmaları yapıldıktan sonra, borçlunun mülkiyet kalemlerinin açık ihalelerde satışı gerçekleştirilir ve bunlar ihaleler biçiminde düzenlenir.

Açık artırmanın her "adımı" ile maliyet artarçok. "Adımlar" boyutu, açık artırmanın düzenleyicileri tarafından belirlenir, kural olarak, öğenin orijinal değerinin% 10'undan fazla değildir. Her Rus vatandaşı ihaleye katılabilir. Büyük meblağı sunan kişi kazanır.

İhale sorumlusu mali yöneticilere veya üçüncü taraflara atanır. Açık artırma için organizasyonel çalışma, ödeyiciden ödenir.

Borçluların mülk ihalesi tanındıPotansiyel alıcı katılım için başvuruda bulunmadıysa başarısız oldu. Uygulama bir alıcı tarafından gönderilmişse ve lot değeri orijinal değerinden daha yüksekse, finans yöneticisi iflasın malını satmaktadır.

Kamu ihaleleri yapılmadıysatekrar tutulur. Aynı zamanda, lotların fiyatı orijinal maliyetin yaklaşık% 10'u kadar azalacaktır. İkinci girişim başarısız olursa, ihale kütlesi kamu teklifinin pahasına satılır. Kamu teklifindeki maliyet ve uygulama şartları, mülkün satış zamanı ile orantılı olarak azaltılır.

borçluların mülkiyet ihaleleri

Ticaret platformları

Elektronik ticaret platformlarında borçluların mülkiyetinin gerçekleşmesi söz konusudur. "Sberbank AST" aralarında en popüler olanıdır. Başka çevrimiçi siteler de var:

 • "Fabrikant" (site, işlemlerin şeffaflığını garanti eder, 30'dan fazla satın alma ve satış prosedürü sunar).
 • "Gerçekleşme Merkezi" (yükseltme veya indirme ihaleleri düzenler).
 • "Lot-Online" (ürün, mal ve hizmetlerin satıldığı evrensel platform).
 • "UTender" (10 yıl esnaf verileri depolayan tam otomatik platform).

"Sberbank AST": özellikler

Daha önce belirtildiği gibi, en büyüklerinden biriMülkiyet borçlarının satışının yapıldığı Rusya'daki elektronik ticaret platformları - Sberbank AST. ACT kısaltması "otomatik işlem sistemi" anlamına gelir.

2009 yılının Haziran ayındaRusya hükümeti, elektronik ticaret için bir işletmeci olarak faaliyet alanı, ülkenin ihtiyaçları için mal ve hizmet tedariki için devlet sözleşmeleri imzalamayı içermektedir.

İşinin kuralları tamamen 94 sayılı Federal Kanun'da tanımlanmıştır.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın emriyle2009 yılında "Sberbank AST", elektronik platformlar arasındaki rekabetin sonucu olarak seçildi. Aynı yıl, kuruluş beş yıllık bir süre için devlet akreditasyonu aldı.

"Sberbank AST" elektronik olarak devreye giriyorÇeşitli ticari kuruluşların talebi üzerine teklif vermek ve büyük kurumsal müşteriler için siteler sağlar. Ayrıca burada, Sberbank Rusya'nın kendisi için alımlar yapılmaktadır.

Ne tür borçlar iptal edilemez?

Mülkün satışı, alacaklıların taleplerini karşılamada etkili bir yöntem olmasına rağmen, iflas bazı borç türlerini iptal edemez:

 • alimony;
 • hayat ve sağlığa zarar verme ile bağlantılı olarak maddi ve manevi zararların tazmini için alacaklılara yapılan ödemeler;
 • emeğin ücretine ilişkin yükümlülükler;
 • kıdem tazminatı yükümlülükleri;
 • yan kuruluş sorumluluğu;
 • eski katılımcısı iflas etmiş olan tüzel kişilere zararların geri ödenmesi;
 • maddi hasar için tazminat;
 • void işlemlerin sonuçlarından borçluluk.

İflas mülkiyetinin gerçekleşmesi - çok aşamalıBirçok uzmanlaşmış kuruluşun katılımını gerektiren bir süreç. Sadece kredilerin alacaklılara aktarılmasından sonra tamamlanır. Fakat bu program gerçek hayatta ideal olmaktan uzaktır. Adli Uygulamada, genellikle kullanılan ve tüm sürecin ilerlemesini izlemek için nitelikli avukatların katılımı da dahil olmak üzere iflas masasının erken satılık ek önlemler.

Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri 2019

Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri 2019

Related news

 • Taipei City (Tayvan): şehrin tanımı, tarihi ve ilginç gerçekleri
 • Balık Mech Üzerine: Phraseologizmin Önemi ve Görünüş Tarihi
 • Dizel SUVlar ve geçitler: en iyi modeller. Dizel SUV seçimi
 • Restaurant Usadba (Dzerzhinsk): kuruluş hakkında kısa bir bakış
 • Hayıt Tohumu Çayının Faydaları ve Zararları

 • Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri


  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri

  Borçluların mülk satışı. Borçlunun mallarının satış emri