Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 2019

Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 2019
21.09.2019

Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 7

Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IP'nin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı

Herhangi bir iş biçimifaaliyet nakit dolaşımı anlamına gelir. İş geliştirme ilk aşamasında az miktarda iş yapan bireysel girişimciler nakit şeklinde mal ve hizmet için ödeme yapabilirler. Ama er ya da geç, bir uzlaşma hesabı açmanın gerekli olduğu bir zaman gelir. Bu, bankaya hemen başvurup belgeleri dosyalamanız gerektiği anlamına gelmez. İlk olarak, bir hesabı açma, koruma ve kapatma ile ilgili genel prosedürü belirlemelisiniz. O zaman farklı bankaların koşullarını analiz etmeniz ve kendiniz için en iyi seçeneği seçmeniz gerekir.

Neden Sberbank'ın tasarruf hesabına ihtiyacınız var?

Mevzuat açısından bakıldığında,hesap girişimci tarafından bağımsız olarak açılır. Nakit yönetim planı Rusya Federasyonu kanunlarına aykırı olmazsa, IP ve LLC bu konuda bankaya hiçbir şekilde başvuramaz. Bir diğer şey, LLC'nin bir uzlaştırma hesabı olmadan tam işleyişinin mümkün olmamasıdır. Örneğin, bir işletme toplam 100.000 ruble tutarında bir sözleşme yaparsa, o zaman böyle bir ödeme mutlaka banka aracılığıyla yapılmalıdır. İstatistiklere göre bu miktar, LLC sözleşmelerinin değerinin alt sınırıdır. Buna ek olarak, vergiler ve diğer zorunlu ödemeler yalnızca banka havalesi ile ödenmektedir. Örgütün uzlaşma hesabının basit olması gerektiği anlaşılıyor.

hesap bu

Veri topluyoruz

Bir uzlaştırma hesabı, müşterinin adına nakit saklama ve nakit dışı ödemeler için bir kredi kuruluşunda kayıtlı olan bir hesaptır.

Bir banka hesabının varlığı hakkında olumlu bir karar aldıktan sonra, bu prosedürün temel nüanslarını, yani şu hususlara dikkat etmeniz gereklidir:

- bir hesap açmak için hangi belgelere ihtiyaç duyulur;

- reddedilmenin olası nedenleri;

- banka ile müşteri arasındaki ilişkinin nüansları;

- Hesabı kapatma prosedürü;

- Hesabın açılması veya kapatılmasıyla ilgili düzenleyici otoritelere veri gönderilmesi için son tarih.

tasarruf bankasının cari hesabı

Birinci Adım

Bir bankayla bir uzlaşma hesabının açılması belirli belgeler temelinde gerçekleşir. Her bankanın kendi özellikleri olsa da, bir tüzel kişilik için genel liste aşağıdaki gibidir:

- kayıt belgesi;

- tek bir kayda girme belgesi;

- Ana sözleşmenin fotokopileri;

- kişilerin otoritesini teyit eden bir belge,hesaba erişimi olan (kurucuların direktörlük görevine atanmasına ilişkin toplantı tutanakları, bir muhasebeci atama emri ve benzeri);

- hesaba erişimi olan kişilerin imzasını taşıyan kartlar; mühür baskıları;

- Teşebbüsün vergi, emekli sandığı, bütçe dışı fonlara kayıt için kabul sertifikası;

- İstatistik kurumlarında bir tescil belgesi;

- Finansal faaliyetleri yürütmek için bir lisans.

şirket hesabı

Açılış ve sözleşme için başvuru formuMüşteri hizmetleri bir banka çalışanı tarafından sağlanmaktadır. Banka ek belgeler talep edebilir: bir müşteri anketi; karşı tarafların hesaplarında sözleşme vb.

Tüzel kişiliklerin hesapları - yerleşik olmayanlar

Gerekli tüm belgeleri almadan önceYabancı bir devletin Rusya Federasyonu elçiliğine kayıt olun. Ayrıca, tüm belgelere noter onaylı Rusça (yazı, damga, mühürler, apostil vb.) Noter tasdikli bir tercüme eşlik etmelidir. Ana belge listesi aynı kalır.

Belgeler: bireysel girişimcilerin cari hesabı

- devlet kaydı belgesi;

- Bankanın talebi üzerine tek bir sicile, OKPO, OKATO, OKVED sertifikası giriş sertifikası verilir;

- Birleştirilmiş Devlet IP'sinin bir özeti;

- hesaba erişimi olan kişilerin imzasını taşıyan kartlar; mühür baskıları (varsa);

- Başvuru (bir banka şeklinde);

- Hizmet sözleşmesi (banka şeklinde);

- pasaport;

- Bireylere yapılan ödemelerin alınmasına yönelik faaliyetlerin uygulanması konusunda anlaşma.

cari hesap açılışı

Hesap numarasını çözüyoruz

Kurucu belgelerin noter onaylı kopyalarıKimlik doğrulama ve hesap açılışı için banka çalışanlarına belgeler verilir. Sberbank'ın cari hesabı 20 haneden oluşmaktadır. İlk beş ana faaliyeti ve müşterinin mülkünün şeklini belirler:

 • 40701 - sivil toplum kuruluşları;
 • 40702 - sivil toplum kuruluşları;
 • 40703 - sivil toplum dışı ticari kuruluşlar;
 • 40802 - bireyler - IP;
 • 40807 - yerleşik olmayanlar - tüzel kişiler;
 • 40818 - yerleşik olmayanların ruble hesapları;
 • 40819 - yerleşik olmayanların yabancı para hesapları;
 • 40821 - bireyler - yerleşik olmayanlar.

Aşağıdaki üç basamak, hesabın para birimini belirler:

 • 810 - ruble;
 • 840 - dolar;
 • 978 - euro.

Sonraki 11 rakam, birim numarasını, müşterinin seri numarasını veya sözleşmesini temsil eder.

Bir hesabı açmayı reddetme

Banka aşağıdaki durumlarda bir müşteri açmayı reddedebilir:

- Verginin, daha önce açılmış hesapların hizmetini askıya alma kararı vardır;

- Bir hesap açma prosedürü sırasında IP veya temsilcisi kişisel olarak mevcut değildir;

- Müşteri doğru olmayan veriler sağladı;

- müşteri belgeleri sağlamıyordu;

- Müşterinin terörist faaliyetlere katılımı hakkında veri vardır.

Bir hesap açmayı reddetme durumunda banka çalışanıBaşvuruyu, reddinin ve belirtinin bir notu ile müşteriye geri gönderir veya karşılık gelen bir mektup gönderir. Başvuru ve müşterinin tüm belgeleri, alındıktan sonra temsilcisine iade edilir.

Hizmet hesaplarının özellikleri

IP'nin yerleşim hesabı, Rusya Federasyonu'nun herhangi bir bankasında açılabilir. Ancak soru, bazı kurumların bu tür hesaplara hizmet vermek için yüksek tarifelere sahip olmalarıdır. Bankalar genellikle, hesaptaki işlem sayısının ayda en fazla yirmi parça olması koşuluyla, sınırlı sayıda sorumlu şirkete ve bireysel girişimcilere aylık son iki yüz ruble ödeme yapmak için tarifeleri paylaşmaktadır. Hiçbir işlem yapılmadığı takdirde komisyon alınmayacaktır. Bireysel girişimciler genellikle uzaktan çalıştıklarından, hızlı banka kontrolü ve ödemelerin gönderilmesi için ücretsiz İnternet bankacılığının kullanılabilirliği, bir bankayı hizmet için seçerken büyük avantaj sağlayacaktır.

cari hesaptaki nakit

Bir sözleşmeyi imzalamadan önce, aşağıdaki hizmetlerin maliyetine dikkat etmelisiniz:

- Bir hesabı açmak, kapatmak, kapatmak;

- İnternet bankacılığının bağlantısı ve bakımı;

- Mevcut ve diğer bankalarda hesaplara para transferi komisyonu.

IP hesaplarından fonların çekilmesi özellikleri

LLC ve IP'lerin açılış prosedürü nispeten iseAynı şey, daha sonra bireysel bir girişimci tarafından ücretlerin kaldırılmasıyla, sorular ortaya çıkabilir. Cari hesaptaki tüm fonlar girişimciye aittir. Rusya Federasyonu kanunu uyarınca, girişimcilik faaliyeti sonucunda alınan tüm girişimci gelir, girişimci tarafından bağımsız olarak yönetilmektedir. Teorik olarak, kişisel amaçlarla paranızı istediğiniz zaman hesabınızdan çekebilir ve çekebilirsiniz. Pratikte, dışarıdaki amaçlar için girişimcilik faaliyeti için bir hesap kullanmamak daha iyidir.

cari hesap belgeleri

Ancak, mutabakat hesabı işlemler için bir hesapsaGirişimcilik faaliyetinden, bir IP'nin kazanılmış fonlarının nasıl kaldırılacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. En iyi seçenek, parayı uzlaşmadan bir bireyin cari hesabına transfer etmektir. Bu gibi durumlarda ödemeye yapılan yorumlarda “Kendi para transferinin, KDV'nin vergilendirilmediğini” belirtmek gerekir.

LLC'nin yasalar gereği kişisel amaçlara yönelik olarak tüzel kişiliğin uzlaşma hesabına para atma hakkı yoktur.

Hizmetin Sonlandırılması

Uzlaşma hesabının kapatılması - banka hizmet sözleşmesinin iptali. Kanun uyarınca, sözleşme feshedilebilir:

- tarafların anlaşmasıyla;

- tek taraflı olarak;

- bir mahkeme kararına dayanarak;

- Mevzuatta öngörülen diğer sebepler için.

yerleşim hesabı

Tek taraflı olarak, bankanın inisiyatifiyle,hesap kapalı. Bu, sözleşmenin 365 gün içinde işlem olmaması nedeniyle mahkeme tarafından feshedilebileceği anlamına gelir. İki yıl boyunca hesapta işlem yapılmadığı takdirde, banka, ilgili bildirimi müşteriye gönderdiği tarihten iki ay sonra hizmeti reddedebilir ve sözleşmeyi feshedebilir.

Ayrıca inisiyatif üzerine tek taraflıMüşteri hesabı kapatılabilir. Bu, müşterinin herhangi bir zamanda hizmetin feshi için bir talepte bulunabileceği anlamına gelir. Ödenmemiş belgelerin varlığı, hesabı kapatmayı reddetmek için bir neden değildir.

Mahkeme kararı ile hesap bakımı şu durumlarda durdurulabilir:

1. Paranın yokluğunda sözleşme feshedilir. Yeni bir hesap müşteri tarafından ancak karar yetkili makam tarafından iptal edildikten sonra açılabilir.

2. Hesapta paranın varlığında, iki seçenek mümkündür:

- sözleşmenin feshedilmemesi ve hizmetin askıya alınması kararı iptal edilinceye kadar hesap kapatılmaması;

- Sözleşme feshedilir, hizmet durdurma kararı iptal edilene kadar hesap kapatılmaz.

Özel durumlar

Hizmetin feshi bir günde gerçekleşirBaşvurunun kendisi daha sonraki bir tarih belirtmezse, müşteriden yazılı bir başvurunun bankası tarafından alındı. Bu süre zarfında hesapta nakit bulunması durumunda, bakiye, bankanın nakit ofisinden müşteriye verilir veya yedi takvim günü içinde müşterinin belirttiği hesaba havale edilir. Müşteriden transfer veya devralanlar için gerekli şartların yokluğunda, kısıtlama süresinin sona ermesinden önce fonlar özel bir bilanço dışı hesapta depolanabilir. Bundan sonra banka gelirlerinde yazılacaklar. Sözleşmenin kapatılmasından sonra banka tarafından alınan herhangi bir fon ve ödeme belgesi, uygun bir notla göndericiye iade edilir. Örneğin, müşterinin alıcısına para ve belge gönderme imkanı bulunmadığı takdirde, banka kapatıldı, banka ve bankalar hukuk departmanında tutuldu. Tüm müşteri belgeleri envantere tabidir.

Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 2019

Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 2019

Related news

 • Barış maçında Maradona ile Vernon arasında kavga çıktı
 • Giresun Gezi Rehberi 2019
 • Asya Oyunlarında başörtüsü engeli
 • Kanz’da Etiketin Yarısı’ İndirimi Başladı
 • Çalışan ebeveyn olmak

 • Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 15

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı


  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 30

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 97

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 70

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 96

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 43

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 86

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 22

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 80

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 53

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 92

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 81

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 77

  Bir uzlaşma hesabı ... Bir uzlaştırma hesabı açma. IPnin Uzlaşma hesabı. Cari hesap kapanışı 44