Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza 2019

Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza 2019 Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

Devlet çıkar ve haklarının korunmasıOrganizasyonlar ve vatandaşlar çeşitli yollarla sağlanır. Bunlardan en yaygın olanı mahkeme kararıdır. Yürürlüğe giren vakanın kararı, konular için belirli görevler gerektirir. Daha fazla düşünelim, mevzuatta mahkeme kararının yerine getirilmemesinin sorumluluğu ne kadardır?

mahkeme kararının tüzel kişilik tarafından icra edilmemesi

Genel bilgi

Mahkeme kararı, karar türlerinden biridir. Giriş yürürlüğe girdiğinde:

 1. Tüm kuruluşlar ve vatandaşlar, yerel ve eyalet yetkilileri, kamu kurumları için zorunludur.
 2. Ülke genelinde koşulsuz satışa tabidir.

Bir tüzel kişilik tarafından mahkeme kararına uyulmaması, yükümlülüğün mevzuata uygunluğu aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

 1. Kararda yer alan hükümlerin doğrudan uygulanmasına yönelik eylemlerin uygulanamaması. Örneğin, kurbanı telafi etmek için gereklilikleri göz ardı ediyor olabilir.
 2. Bir mahkeme kararının uygulanmasına engel oluşturan eylemlerin uygulanması. Örneğin, İK departmanının başında yasadışı olarak işten çıkarılmış bir çalışanı geri almak bir yasak olabilir.

Bir mahkeme kararının tüzel kişilik tarafından uygulanması

Kararların uygulanış sırası

Kararın yürütülmesi aşağıdaki gibi yapılmalıdır:

 1. Yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra.
 2. Karar verildikten sonra.

Son reçete, kararın ilgili olduğu durumlarda geçerlidir:

 1. İşyerinde restorasyon.
 2. 3 ay içinde bir çalışanın maaş ödemeleri.
 3. Bir vatandaşın referandum katılımcıları veya seçmenler listesine dahil edilmesi.

Zorunlu konuların gerçekleştirdiği varsayılmaktadır.mahkeme kararı gönüllü olarak. Bu gerçekleşmezse, zorunlu önlemler uygulanır. Oldukça yaygın bir yaptırım, borçluların hesaplarındaki finansal işlemlerin bloke edilmesidir. Donuk fonlar alacaklılarla uzlaşma için gönderilir.

Bir tüzel kişilik tarafından mahkeme kararının yürütülmesi: İdari Kodun sorumluluğu

İdari davalar ile ilgili kararlaryürürlüğe girdikten sonra uygulanır. İstisna, yürütmenin kaldırılmasından hemen sonra yapılması gereken eylemlerdir. İdari konularda kararların uygulanması CAS RF tarafından düzenlenir. Bir tüzel kişilik tarafından mahkeme kararının uygulanmaması için, sorumluluk genellikle para cezasına çarptırılır. Böyle bir yaptırım şu şekilde sağlanır:

 1. Polis memurunun şartlarını görmezden gelirseniz.
 2. Mülkiyet hakları hakkında bilgi verilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi, alınan gelir.

mahkeme kararına uyulmaması sorumluluğu nedir

ceza

Bir tüzel kişilik tarafından mahkeme kararının uygulanmaması içinSorumluluk, ihlalin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle, yer hakkında bilgi verilmezse, kuruluşlar 35-100 bin ruble para cezası alır. Bu ceza Sanatı kurar. 17.14, İdari İhlal Kuralları'nın 1. paragrafı. Davada borçlular olarak hareket etmeyen kuruluşlar için ayrıca cezalar da verilir:

 1. İdarenin talimatlarını görmezden gelirseniz.
 2. El konulan malzeme değerlerini almayı reddet.
 3. Yönetici belgelerinin kaybedilmesi veya bunların geç teslim edilmesi.
 4. Borçludan mal varlığı hakkında güvenilmez bilgi sağlanması.

Bu ihlaller için, kuruluşlar 50-100 bin ruble para cezasına çarptırıldı.

ilaveten

Sanatın 2. paragrafında. 17.Kodun 14'ü, kredi kurumları için öngörülen cezaları ayrı olarak değerlendirmiştir. Menkul kıymet ihracıyla ilgili davalarda ve mali piyasalardaki profesyonel katılımcıların eylemlerinde de (paragraf 2.1, aynı madde) para cezaları verilmektedir. Bir mahkeme kararına uyulmaması, sanatta cezalandırılabilir. 17.15. Ceza, IL'de yer alan reçeteleri görmezden gelmek için sağlanır. İyileşme miktarı, icra takibatının özel aşamasına bağlı olarak belirlenir.

mahkeme kararına uyulmaması sorumluluğu

Yaptırımların uygulama sırası

Şu an mevzuat yokturKararlarda mevcut olan hükümlerin gönüllü uygulanmasını düzenleyen mekanizma. Genellikle bir tüzel kişilik tarafından mahkeme kararına uyulmaması nedeniyle, ilgili gerçeğin keşfinden sonra sorumluluk oluşur. Aşağıdaki şekilde kurulmuştur. İcra müdürü mahkemeden veya kurtarıcıdan idari belgeleri alır. Bu menkul kıymetler temelinde işlem başlatılır. Bu durumda, icra memuru, düzenlemelerin gönüllü uygulanması için bir zaman sınırı oluşturan bir karar çıkarır.

Uygunsuzluk için idari sorumlulukMahkeme kararı hemen gelmeyebilir. İcra memurunun uygulanması için icra memuru başka bir görev verme hakkına sahiptir. Aynı zamanda, icra mekanizmasının dahil edilmesi nedeniyle borçlunun performans ücretinin iadesi konusunda bir karar verir. Borçlunun gereklilikleri görmezden gelmesi ve yeni dönemde uygun önlemleri alamadığı durumlarda, idari ihlale ilişkin bir protokol hazırlanmıştır. Eğer konu, gerekliliklere uyulma nedenlerinin geçerliliğini kanıtlayabilirse para cezalarından kaçınılabilir.

uygulama dışı madde

Ceza Kanunu'nun Cezalandırılması

Onların uygulanmasında yetkili kurumlarFonksiyonlar her zaman yasa tarafından yönlendirilir. Bu bağlamda, mahkeme kararı zorunlu konular tarafından yerine getirilmediği takdirde ne yapılacağını bilirler. Sanat ile uyumlu olarak. Ceza Kanunu'nun 315'i şunları sağlar:

 1. Ticari ve diğer işletmeler çalışanları için.
 2. Devlet çalışanları ve devlet kurumlarının çalışanları.
 3. Güç yapılarının temsilcileri.
 4. Belediye kurumlarının çalışanları.

Her biri değil not edilmelidirKararın yerine getirilmemesi suç sayılabilir. Eylemlerin niteliğinde, kilit etkenlerden biri ihlalin kötü niyetli doğasıdır. Sanat'a göre Ceza Kanunu'nun 315'i aşağıdaki ceza türlerini sağlamaktadır:

 1. Parasal tahsilat. Maksimum büyüklüğü 200 bin ruble. veya 18 aylık gelir tutarına eşittir.
 2. Belirli pozisyonlarda kalma yasağı ve 5 yıl boyunca belirli faaliyetlerde bulunma.
 3. 2 yıla kadar zorunlu çalışma.
 4. Altı ay kadar tutuklayın.
 5. 2 yıla kadar hapis cezası.
 6. 480 saate kadar zorunlu çalışma.

Mahkeme kararı yerine getirilmezse ne yapmalı

Ceza Kanunu uyarınca ceza öngörülür.vatandaşlar için. Bu konu örgüt adına suç fiilleri işleyen varsa, o zaman bir bütün olarak şirket dahil olmak yükümlü olduğu değil, anlamına gelir. Bu hileli kaçırma ince, zorunlu / zorla çalıştırma, hapis veya tutuklama cezası edilebilirken gerekli olan gerçek kişi veya şirketin başkanı, alacaklıya ödemek için. Bu tür sorumluluklar sanat kurar. Ceza Kanunu'nun 177.

malignite

Mevcut mevzuatta netlik yokbu fenomenin tanımı. Bununla birlikte, kötülük belirtileri, oldukça kapsamlı bir yargı uygulamasından türetilmiştir. Aşağıdaki faktörler varsa yükleyebilirsiniz:

 1. Konu kasıtlı olarak hiç bir şey almadıMahkeme kararının tüm süresi boyunca diğer kişiler tarafından uygulanmasına yönelik eylemler veya yaratılmış engeller. Bu yorum, 15 Şubat 2012'de Magadan Bölge Mahkemesi'nin mahkumiyet kararında mevcuttur.
 2. Görevin gerçekleştiği sıradaGerekli koşullar vardı ve şartların uygulanmasında herhangi bir görünür engel yoktu. Böyle bir formülasyon 23 Eylül 2015 tarihli Rostov Bölge Mahkemesinin temyiz kararında yer almaktadır.
 3. Konu defalarca yazılıydıSipariş hükümlerini görmezden gelmek için olası cezai veya idari sorumluluğu bildirilmiştir. Bu yorum, KhMAO-Ugra mahkemesinin temyizinde mevcuttur.

mahkeme kararına uyulmaması eylemi

Önemli nokta

Oldukça kapsamlı yargıya rağmenHer bir durumda, yetkili makam, malzemeleri bağımsız olarak analiz eder ve kötülük belirtileri ortaya çıkarır. Aynı zamanda, kararın verilmesi ve yürürlüğe girdiği tarihte var olan tüm koşullar dikkate alınır. Buna göre, yukarıdaki özellikler listesinin oldukça genelleştirilmiş bir karakteri vardır. Tahkim mahkemesi kararının tüzel kişilik tarafından yerine getirilmemesinden doğan yükümlülükler, bazı olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Ancak bunların kapsamı, eylemlerin / eylemlerin niteliğine, içlerinde niyet ve kötülüğün varlığına / yokluğuna bağlı olacaktır. Kararının lehine karar verilen taraf, mahkeme kararına uyulmaması nedeniyle hak talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Sonuç

Kararın uygulanmasıkefalet hizmetinin yeterliliği. FSSP'nin faaliyeti ilgili şube kanunu ile düzenlenir. Bu normatif düzenlemenin 105. Maddesi, borçlunun icra belgesinde belirlenen şartları, uygun eylemlerin gönüllü komisyonu için belirlenen bir süre içinde yerine getirmemesi durumunda, icra memurunun ücret toplama ve yeni bir dönem belirlemesine ilişkin bir karar çıkardığını belirtir. Benzer şekilde, FSSP'nin çalışanı, yükümlü konunun, ihbarnameden sonra derhal uygulamaya konu olan, kanunun reçetelerini göz ardı etmesi durumunda da gelir. Bu durumda, borçlu, icra memurunun birinci emrinin alındığı tarihten itibaren 24 saat içinde şartlara uymazsa, yeni bir verinin toplanması ve atanması yapılır. Talimatlar tekrar uygulanmazsa ve bunun için geçerli bir neden bulunmuyorsa, FSSP çalışanı idari ihlal hakkında bir protokol hazırlar. Aynı zamanda, gerekliliklerin yerine getirilmesi için yeni bir son tarih belirlendi. Zorunlu bir konunun katılımının gereklilikleri yerine getirmesi gerekmiyorsa, icra memuru kendisine verilen yetkilere göre üretimi organize edecektir.

Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza 2019

Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza 2019

Related news

 • 2019 Kalem Elbise Modelleri
 • April Fools şakalar ve fıkralar
 • Sebzeli Omlet Nasıl Yapılır
 • Oturma odasında aristokrat ve zarif bej renk
 • Çocuklar için ateş düşürücü mumlar kullanıyoruz

 • Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza


  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza

  Bir tüzel kişilik tarafından bir mahkeme kararının icrası: yükümlülük, madde ve ceza