Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileriBir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri
Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

Ekonomik sistem kavramı her şeyi kapsamaktadır.Belirli bir toplumun ekonomik ve ekonomik süreçlerini organize eden bir dizi yöntem: maddi zenginlik yaratma, ülkenin yararlı doğal kaynaklarının kullanımı, nihai ürünün dağıtımı ve tüketimi vb. En eskiPiyasa ekonomisinin karakteristik özellikleriİnsanlık tarihinde yönetim tipisözde geleneksel sistem. İlk sığır yetiştiriciliği ve tarım uygarlıkları ortaya çıktığı ve XV-XVI yüzyıllarından Avrupa'daki kapitalizmin ortaya çıkışı ve gelişmesine kadar hiçbir alternatifinin olmadığı Neolitik devrimden doğmuştur. Geleneksel ekonomik sistemin karakteristik özelliği, yüksek toplumsal tabular, geleneklere bağlılığıdır. Temel soruları belirleyen gelenek düşünceleridir: ne, ne üretecek ve daha sonra nasıl dağıtılacağı. Bu yönetim, arkaik teknolojiler, el emeğinin kullanımı, emtia-para ilişkilerinin zayıf gelişimi (ya da hiç yok) ile eşlik ediyor. Bugün, bu tür örnekler gezegenin azgelişmiş eyaletlerinde görülebilir.

Piyasa ekonomisinin özellikleri

Piyasa ekonomisinin karakteristik özelliğiDaha önce bahsedildiği gibi, bu tür yönetimAvrupa'nın modern çağlarında ortaya çıktı. Feodalizmin, büyük coğrafik keşiflerin, sözde sermaye birikiminin (Avrupa'da büyük miktarda gümüşün ve sömürgenin yağan altın olarak görülmesi) ve elbette bilimsel ve teknolojik devrimin evrimi sonucuydu. Aslında, bir piyasa ekonomisinin en önemli özellikleri, ademi merkeziyetinin bir sonucudur. Uzun bir süre boyunca, Batı'nın serbest piyasasına rakip bir alternatif komuta planlı bir ekonomiydi (daha sonra sosyalist ülkelerde faşist devletlerde uygulandı). Onun ayırt edici özelliği, tüm ekonomik meselelerin merkezi hükümet tarafından kararlaştırılmış olması ve devlet gereksinimlerine sıkı sıkıya bağlı kalmasıydı. Finansal sistemin ve üretimin tüm unsurları (bankalar, fabrikalar, fabrikalar) devletleştirmeye tabi tutuldu. Bu senaryonun aksine, bir piyasa ekonomisinin karakteristik özelliği, mülkiyet biçimlerinin (özel, kolektif, kamu ve tabii ki kamu sektörü de mevcut) çok-yapısıdır. Hükümet bu gibi koşullarda anayasal normların ve eşit fırsatların garantörü olarak hareket eder, ancak ülkenin ekonomik hayatına doğrudan müdahale etmez ve bir takım süreçler üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur.

Sistemin olumsuz anları

Olumsuz özellikler olduğuna dikkat edilmelidir.Geleneksel ekonomik sistemin karakteristik özelliğipiyasa ekonomisi. Bunlar, zayıf sosyal koruma, nüfusun kategorilerine göre pazar odaklı olmayan (bilim adamları, öğretmenler) yerinden edilebilen konumlarını içerir. toplumunun ekonomik ömrünü canlandırma ve yaşam kalitesini artırmak için ek olarak serbest rekabet sonucu zamanla bu yarışmanın kazananları ülkenin siyasi ve sosyal hayata müdahale için yeterince güçlü olduğu bir gerçektir. Batı dünyasının yirminci yüzyıldaki büyük çaplı krizleri ve çöküntüleri de bir piyasa ekonomisinin olumsuz özelliklerini tam olarak ortaya koymuştur. Bu nedenle tüm ilerici, modern devletler bugün ekonominin karma tip sözde hangi hükümet, her ne kadar serbest piyasa ömrünü teşvik, ama yine de ülkedeki sosyal garantiler bakımı yanı sıra ekonomiye önemli kaldıraç etkisi korur.

Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileriBir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

Related news

 • Kız Bebek Yelekleri
 • Toplumsal bir sistem olarak toplum
 • Biberli Ekmek
 • Yanlış yemişler: belirtiler ve tedavi
 • Bir çocukta ne zaman görünmez

 • Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri


  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri

  Bir piyasa ekonomisinin karakteristik özellikleri: artıları ve eksileri