Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 2019

Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 2019

Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 46 21.01.2019, 00:46

Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası

Modern dünyanın kökeni ve gelişimiekonomik sistem, sosyo-politik oluşumlardaki değişimle yakından ilişkili uzun, karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir. Para-sermaye birikimi organik olarak birleştirilir ve toplumun gelişmesiyle diyalektik birliğe dönüşür.

Sermaye birikiminin ekonomik yasasıbir pazar ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri. Birikimin temelleri bilgisi, finansal sermaye piyasasının oluşumuyla ilgili bilimsel araştırmanın yönünü belirlemeye yardımcı olacaktır. Ekonominin diğer ekonomik yasaları ve haberleri de bakılabilir .

K. Marx, Birikim Teorisinde, birikimin doğrudan artı-değer oranı ile değil, artı-değerin gelişmiş sermayenin tüm değerine oranı ile doğrudan doğruya belirlendiğini kaydetti. getiri oranı. Toplam kâr miktarı, gelişmiş sermayenin miktarına bağlıdır, buna göre birikim kara göre belirlendiğinden, buna bağlıdır.
Aslında geniş sermaye birikimi kavramı pek çok ekonomistin yazılarına yansır.
Sermayenin birikimi, temel sermaye birikimidir.Olumlu net yatırım pahasına sermaye. Yani, birikim, üretim ve kişisel tüketim üzerindeki üretim hacminin aşırı bir miktarı. Üretim araçlarının ve geçim araçlarının değerinin başlangıcına kıyasla dönemin sonuna kadar aşılması.
Birikim, nihai ürünün tüketilen payıdır ve yatırım, üretim sürecinde kullanılmasıdır.
Birikim akümülasyon olarak anlaşılmalıdır.kamu mülkiyetinin toplum üyelerinin yeteneklerinin yeniden üretimi üzerindeki genişlemesini ifade eden unsurlar, doğrudan üreticinin sürece olan nüfuzunun büyümesi.
Genellikle "sermaye birikimi" kavramında yatırım yapıyorlardaha geniş bir anlamı, kâr için herhangi bir sermaye yatırımı ile makroekonomik seviyedeki faaliyetler için mali kaynakların birikimi üzerine para, malzeme ve zihinsel kaynakları harcamak.
birikim altın kuralı - her nesil geçmiş nesillerden miras gelir aynı payının gelecek nesillere karşı kaydeder hangi dengeli bir büyüme yolu.
Birikimin nesnel bir karakteri vardır,İktisadi faaliyet ihtiyacına göre şarttır. Biriktirme ihtiyacı, uygun malzeme önkoşulları gerektiren genişletilmiş tüketim sürecinde ortaya çıkar. İkincisi, daha sonra tüketimi etkileyen ve genişleme olasılıklarını belirleyen birikim tarafından yaratılır. Birikim konusundaki görüşlerdeki değişim, maddi yeniden üretim koşullarının evrimine tanıklık eder. Çeşitli ilişkiler ve bağımlılıklar sermaye birikiminin baskın eğilimleri lehine eğilimleri, Kapsamlı bir çalışma, mali sermaye piyasası gelişiminin temel yasalarını ortaya koymaktadır.
Her bir yöntem için birikim sürecinin diyalektiğiÜretimin, üretim araçlarının mülkiyet ilişkilerinin doğası gereği, birikimin biçim, oran ve eğilimlerinin özelliklerini oluşturan kendi özellikleri vardır. Genel olarak, sermaye birikimine çeşitli ekonomik çıkarların uyumlaştırılması eşlik eder; sosyo-ekonomik oluşumların özelliklerini göz önünde bulundurarak niteliksel değişimler, formlar, bütün ve kısmi, genel ve özel deformasyonlar ve deformasyonlar: ilkel komünal, köle, feodal, kapitalist ve sosyalist.

Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 2019

Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 2019

Related news

 • Yakadan Başlamalı Bayan Yelek Modelleri
 • Yeniden inceleme
 • 13 Maddede Yakın Tarihimizin Kırılma Noktası: 6-7 Eylül Olayları

 • Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 58

  Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası


  Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 42

  Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 84

  Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 90

  Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 52

  Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 95

  Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 60

  Bir piyasa ekonomisinin gelişmesinin temel yasalarından biri olarak sermaye birikiminin ekonomik yasası 94