Bir kavram olarak etnik kimlik 2019

Bir kavram olarak etnik kimlik 2019 Bir kavram olarak etnik kimlik

Bir kavram olarak etnik kimlik

Etnik kimlik bir kavramdırBir kişi tarafından, belirli bir sosyal grupta kendi katılımını gerçekleştirdiği zaman, yani, sosyalleşme sürecinde. Bu durumda konuşma, bir ulusal etnik topluluğa ait olmakla ilgilidir. Bu tür bir farkındalık, elbette kendi başına gerçekleşmez, ancak çevreleyen gerçekliğe bağlanabilir. Bu nedenle, bir kişinin etnik olarak karışık bir ortamda büyümesi ve sosyalleşmesi durumunda, bir kimlik bulmak çoğu zaman zor veya farklıdır, yani, tek bir milliyet veya kültürle açık bir bağı yoktur.

Etnik kimlik için son derece önemlidirsosyal bir topluluk kazanıyor. Temel olarak, belirli bir sosyal grubun üyelerinin kendilerini diğerlerinden ayırt etmelerine, korunmaya ihtiyaç duyulmasına ve gerekirse etnik gerekçelerle harekete geçmelerine olanak veren kimlik oluşturulur.

Bir başka temel kavram etnikkimliğidir. Bu, etnik kimliklerin izlediği temel kavramdır. Bu iki kategoriyi ayırmak oldukça zordur. Etnik, bir veya daha fazla etno-kültürel alana ait olmasıyla karakterize edilen bir toplumsal bilinç türüdür. "Etno" kavramı, günlük yaşamda ulusal ve kültürel geleneklerin, ritüellerin, görgü kurallarının, yaşam tarzının ve özel folklorun bütünlüğünü ifade eder.

Etnik kimliğin oluşumu büyüktür.Etkisi, devlet ideolojisinin yanı sıra, etnoların eliti tarafından oluşturulan sosyal ve politik fikirler tarafından da uygulanmaktadır. Bunun bir örneği, 1980'lerde ve 1990'larda ulusal hareket liderlerinin etkisi altında SSCB halklarının çoğunluğunun temsillerindeki değişimdir. Bu fenomeni inceleyen bilim adamları “etnik köken” terimini bile tanıttılar.

Etnik kimlik, görüşüne göreEtno-psikologlar, yedi farklı türe göre ayırt edilebilir. Normal bir kimlik türü, halkının imajına, kültürüne ve değerlerine yönelik olumlu bir tavrı karakterize eder. Etnosentrik - kapanış unsurlarına, etnisitenin abartılı değerine ve ona karşı eleştirel olmayan tutumlara sahiptir. Etnomonitoring tipi, bir ulusun üstünlüğü ve diğer ulusların ayrımcılığına dair fikirlerle karakterize edilir. Etnik fanatizm, etnik çıkarların tam ve mutlak hakimiyeti, onların uğruna fedakarlık etme isteğidir.

Diğer türler etnoaktiftir.(Kayıtsız değerler ve etnik sorunlardan dolayı) ethnonihilism (bu değerlerin tam reddi) ve kararsız. Sonuncusu, genellikle karışık bir ortamda meydana gelen, zayıf biçimde ifade edilen bir kimliğe (bazen çift) sahiptir.

Öz-farkındalığın eşit derecede önemli bir kısmı sivildir.Bir başka deyişle, belirli bir devletin iletişimindeki kişinin katılımı konusunda farkındalık. Sivil kimlik, sosyo-yasal statünün insan zihninde oluşumu ve beyan edilen statünün gerçek olanla korelasyonu için gereklidir. Bunu yaratmak ve sürdürmek için, iyi düşünülmüş bir devlet yapıları politikasına ihtiyaç vardır. Bu oluşum çok uluslu bir devletin koşullarında özellikle zordur. Bu konudaki her devletin kendine özgü bir deneyimi vardır.

ömrünün kültürlü yolu ile Rusya'da iseRusların etnik kimliği devletinkinden oldukça farklıdır. Bunun nedenleri çoktur - emperyal geçmişten Sovyet döneminin sayısız tarihi ayaklanmasına kadar. Etnikler ve millet gibi kavramlar, uzun zamandır halkımızın kamusal bilincinde, devletlik kavramlarına ve Sovyet sisteminin toplumsal değerlerine doğru daha aşağılıktır.

Birçok araştırmacı buna katılıyorRus ulusal fikri emperyal birimleri ve dar ulusal çıkarlarından arınmış olmalı ve ekonomik krizi ve dış tehditleri aşmak için Rus devletinin sayısız etnik grupların birlikte yaşama yeni yollar arama olmalıdır.

Bir kavram olarak etnik kimlik 2019

Bir kavram olarak etnik kimlik 2019

Related news

 • Yeni Sezon Hamile Elbise Modelleri
 • Doğal ortamda insanın cebri özerkliği: pratik öneriler
 • Progesteron nasıl artırılır ve neden gerekli
 • Murat Boz İlk Anda Şarkı Sözü, Şarkı Sözleri, Lyrics
 • Kompresörü Maincrafter da nasıl yapacağınıza ilişkin ayrıntılar

 • Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik


  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik

  Bir kavram olarak etnik kimlik