Bir dairenin çevresi nasıl bulunurBir dairenin çevresi nasıl bulunur
Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

Bir dairenin çevresi nasıl bulunur?

Düzlemi iki parçaya bölen kapalı çizgisonlu (kendi içinde - bir daire) ve sonsuz (satırın dışında), belirli özelliklere sahip olması koşuluyla bir çember denir. Örneğin, bu çizgide yer alan tüm noktaların eşitliğini çemberin merkezi olan bir noktadan gözlemlemek gerekir. Bir daire tarafından sınırlanmış bir düzlem için, birkaç niceliksel özellik vardır. Bunlar şunları içerir:

 • yarıçap (ortasına uzanan herhangi bir noktadan mesafe, ṟ);
 • çap (çemberi iki eşit parçaya bölen çizgi, çemberin iki noktasından ve çemberin ortasından geçen, ḏ);
 • dairenin büyüklüğünü sayısal olarak gösteren bir alan, S;
 • bir daireyi açıklayan kapalı bir çizginin uzunluğu (Ḻ harfi ile gösterilir).

Bu nedenle, circle sadece dairenin nicel bir özelliği değil, aynı zamanda kapalı bir çizgidir, bu nedenle soruya cevap - bir dairenin çevresinin nasıl belirleneceği, hem geometrik kavramlara uygulanabilir.

Dış taraftaki mesafe kapalıDairesel şeklin düz bir nesnenin eğrisi, onu çevreleyen çizginin uzunluğuna eşittir. Dairenin bu nicel değerlendirmesi, fiziksel nesnelerin ölçülmesinde ve soyut geometrik formların değerlendirilmesinde kullanılır. Terim, geometrik ve trigonometrik bilgi için özellikle önemlidir. Bu, çevre gibi bir kavramın özel bir durumu olan fiziksel bir miktarı ifade eder. Yunanca, kelime "περίμετρον" ("çevresi") veya "περιμετρέο" ("etrafında ölçmek") geliyor. Çevre (herhangi bir şeklin düz bir şekli için) ve daire (dairesel şeklin düzlemsel bir şekli için) şeklin sınırının toplam uzunluğuna eşittir. Belirli bir durum (bir dairenin sınırı), mesafe veya yol ile aynı boyuta sahiptir. "Bir dairenin çevresi nasıl hesaplanır" konusunu incelemek için, ölçü birimlerini ve çevirilerini hatırlamanız gerekir.

Uluslararası SI sistemine göre, herhangimesafe veya yol metre cinsinden ölçülür. Bu temel birimdir, ancak türevleri de vardır. Bu nedenle, "çevrenin nasıl bulunacağı" konusundaki kuramsal ve pratik problemleri çözenlerin oranlarını getirmek için uygun olanıdır:

 • 1 kilometre = 1000 metre = 10000 desimetre = 100,000 santimetre = 1,000,000 milimetre;
 • 1 mil = 1.609.344 kilometre = 1609.344 metre = 16093.44 desimetre = 160934.4 santimetre = 1609344 milimetre;
 • 1 ayak = 30.48 santimetre = 304.8 milimetre = 3,048 desimetre = 0.3048 metre = 0.0003048 kilometre.

Diğer birçok ölçü birimi vardır: İngiliz (ya da Amerikan), Eski Rus, Antik Yunan, Japon ve diğerleri. Onlarla hesaplamaları gerçekleştirmek için referans bilgilerinin kullanılması tavsiye edilir.

Tüm daireler için ortak bir tane var.Antik çağlardan bilim adamları tarafından kurulan özellik. Uzunluğun dairenin çapına oranı daima sabit kalır. Bilim adamları uzun zamandır çeşitli yöntemler kullanarak (ve günümüzde özel yazılım ürünleri ve bilgisayar teknolojileri) bu sayının tam anlamını oluşturmaya çalışıyorlar. Genellikle Yunanca "π" harfi ile gösterilir (pi olarak telaffuz edilir). Yaklaşık değer farklı zamanlarda değişti, ama her zaman üçten biraz daha fazla vardı. Number numaralı bir boyut yoktur. Bugün, bilim adamları ondalık noktadan sonra on trilyon işaret oluşturmayı başardılar. Bu doğruluk karmaşık matematiksel hesaplamalar için gereklidir. Ancak, geometrik problemleri çözerken, sorunun nasıl çözüleceği - çevrenin nasıl bulunacağı, daha sık olarak bu sayıyı beş veya iki karakter arasında kullanın: π ≈ 3,14159 ≈ 3,14.

Ḻ / ḏ = π = 3,14 veya Ḻ / 2 ṟ = π = olduğu bilinmektedir.3.14. Bu nedenle, bir soruya kolayca cevap verebiliriz - bir dairenin çevresini, 1 metre veya 2 desimetre veya yarıçapı 5 santimetreye eşit olan bir yarıçapı nasıl bulabiliriz. Çift yarıçapı veya çapı number ile çarpmak yeterlidir. aşağıdaki hesaplamalar elde edilen sonuçlar R, Formül Ḻ = π • D = 3,14 • D veya Ḻ = 2 • π • R = 2 • 3,14 • Tüm üç örnekte:

 1. 3, = 3,14 • 2 • 1 = 6,28 m;
 2. 3, = 3,14 • 2 • 2 = 12,56 dm;
 3. 3. = 3.14 5 5 = 15.7 cm.

Soruyu içeren problem, uzunluğun nasıl bulunacağıdır.daire ise bilinmeyen, yarıçapı veya çapı, ama biraz karmaşık dairesel bir alanda, tanınır, ama aynı zamanda çözülebilir. Uzun bir süre için, bilinmektedir ki π ürünü ve yarıçapı veya bir kare dörtte biri çapının karesine eşit olan bir dairesel alan: S = π • r² ya da S = π • D ² / 4.

Öncelikle, us = √ (S / π) veya çap ḏ = √ ​​(4 S / π) yarıçapını hesaplayın ve sonra çevreyi hesaplayın. Çember alanının 12.56 m² ve ​​78.5 cm² olduğu iki durum örneğini inceleyebiliriz:

 1. R = √ (12,56 / 3,14) = 2 m, Ḻ = 3.14 2 • 2 ise = 12.56 M veya D = √ (4 • 12.56 / 3.14) = 4 m, daha sonra Ḻ = 3,14 • 4 = 12,56 m.
 2. 78 = √ (78.5 / 3.14) = 5 cm, sonra Ḻ = 3.14 • 2 • 5 = 31.4 cm veya ḏ = √ ​​(4 • 78,5 / 3,14) = 10 cm, daha sonra Ḻ = 3.14 x 10 = 31.4 cm.
Bir dairenin çevresi nasıl bulunurBir dairenin çevresi nasıl bulunur

Related news

 • Her tür mülkiyet için organizasyonlarda yangın güvenliği ile ilgili normatif belgeler
 • Kaşarlı Kırpık Börek Tarifi
 • Rekreasyon merkezi Adler Moskova Belediye Binası: genel bilgi
 • European bölgesindeki patinaj pisti: reviews, photos
 • E-postada spam nedir ve nasıl ele alınacağı

 • Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur


  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur

  Bir dairenin çevresi nasıl bulunur