Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 2019

Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 2019

Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 76 16.01.2019, 15:35

Belarus Ortodoks Kilisesi'nin Gomel Piskoposu

Gomel şehri en eski merkezlerden biridirRusya ve modern Belarus'ta yerleşimler. Kökleri tarihin derinliklerinde kaybolur, ancak dokuzuncu yüzyılda modern Gomel bölgesinin topraklarının Kiev prensine tabi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, Rusya'nın vaftizinden sonra, Hıristiyanlık burada hızla yayılmaya başladı. Sonuç olarak, bu, bölgenin topraklarında bağımsız bir Gomel piskoposluğunun oluşmasına yol açmıştı;

Homiel Piskoposluğu

Piskoposluğun Antik Tarihi

İlk arkeolojik olarak doğrulanmış bilgiGomel bölgesi topraklarında Hıristiyan toplulukların varlığı onbirinci yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ancak, kilisenin ilk taraftarları bu bölgede tam olarak göründüğünde, söylemek zor. 988 yılından önce bile, Rusya tarafından Hıristiyanlığın kabulü için resmi tarih, müminlerin misyonları ve toplulukları bölgenin yerleşim yerlerinde çalışmış olabilir.

1054'te Chernigov'daykenprenslik, Gomel, en önemli şehir kalelerinden biri olarak girdi. Ve kilise ilişkilerinde, onun cemaat ve manastırları Chernigov Piskoposu tarafından yönetildi. Ayrıca, bugün Homel piskoposluklarını da besleyen bir dizi bölge, Turov ve Smolensk bölümlerine tabi tutuldu.

Civanların Gomel piskoposluğu

XIV. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıla kadar olan kısım.

Bu dönemin kilise hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. On dördüncü yüzyılın 30'unda Gomel Litvanya prensliğine katıldı.

Farklı yüzyıllardan gelen belgelerŞehrin çeşitli ortodoks kiliseleri. Bu on sekizinci yüzyılın sonlarına ait Nikolaevsky katedrali, sonra da on altıncı yüzyılın başındaki Prechistensk tapınağı ve Trinity kilisesidir.

On sekizinci yüzyıldamanevi bir okul inşa etmek ve birkaç ay sonra, 1772'de, Polonya'nın bölünmesiyle bağlantılı olarak, Gomel Rus Taçının kontrolü altına girer. Bu durumda, Ortodoks Kilisesi'nin kendi toprakları üzerindeki işleri, Minsk piskoposluğunun yetki alanına dahil edilir.

XIX yüzyılda başkan

Öyleyse Gomel ondokuzuncu ortasına kadar var.yüzyılda, Mogilev eyaletinde bir uyezd merkezi haline geldiğinde. Aynı zamanda, Birinci Havvalar Peter ve Paul ve Kutsal Üçleme'nin onuruna topraklarında yeni tapınaklar inşa edildi. Toplamda, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Gomel'de beş Ortodoks kilisesi ve bir manastır görev yaptı. Manevi eğitim ihtiyacı manevi okul tarafından karşılandı.

Öz yönetim Gomel dioceseO hala yoktu, onun Mogilev Piskoposu bütün işlerini yönetti. Bu pozisyon yirminci yüzyıla kadar uzun sürdü. Ortodoks nüfus sayısının bağımsız bir bölüm kurulması için çok büyük olmadığı gerçeğinden kaynaklanıyordu.

Belarus Ortodoks Kilisesi Homel Piskoposluğu

20. yüzyılda Gomel diocese (1990 öncesi)

Durum yirminci yüzyılın başında değişti. Nüfusun artması ve bir dizi yeni tapınağın inşası nedeniyle Gomel diocese biraz kilo aldı. Sonuç olarak, 1907'de Gomel Vicariate Mogilev piskoposluğunun içinde kurulmuştur. Bölgenin bu durumu 1917 devriminden sonra devam etti. Sadece 1924'te Mogilev piskoposunun bakımıyla vekil sandalyesi ortaya çıktı ve bağımsız bir statü kazandı. İlk iktidar piskoposu Nikon (Degtyarenko) oldu.

Fakat bağımsızlık ile birlikte Gomel dioceseyetkililerden muhalefetle karşı karşıya kaldı. 1925'te ikinci iktidar piskoposu Tikhon (Sharapov), kürsüye atanmasından birkaç ay sonra tutuklandı. Ve yasal olarak 1934'e kadar kafasına devam etmesine rağmen, cemaatlerin gerçek yönetimi diğer piskoposlar tarafından gerçekleştirildi. Bir süre sonra, 1935'te İlk Havariler Peter ve Paul'un katedralinin kapanmasıyla, dioklar hiç yok oldu.

Erime boyunca kısa sürede çözülme gerçekleştidünya savaşı. O zaman, Belarus Ortodoks Kilisesi'nin Gomel piskoposu, otonom bir yapının statüsünü korudu. Savaştan sonra var olmaktan çıktı.

Kudüs'e Homiel Piskopos Gezisi

1990 sonrası Homel piskoposluğu

Tam kanlı kilise yaşamının canlanmasıbölge sadece 90-lerde meydana geldi. yirminci yüzyılın Resmi olarak, Gomel Piskoposluğu, 1990 yılında kanonik bölge bölgesinin sınırları ile çakışan bağımsız bir birim statüsünde restore edildi. Yeni açılan piskoposun yönetilmesi için çağrılan ilk piskopos, “Gomel ve Mozyr” ünvanı ile En Reverend Aristarchus (Stankevich) idi.

İki yıl sonra Mozyr bölümü, diokezden bağımsız bir yapıya alındı. Sonuç olarak, Zhlobin, diokenin ikinci merkezi oldu.

2007 yılında Gomel departmanında, Rechitsa cümbüşü, ancak 2012 yılına kadar sürmeyecek olan Kutsal Sinodun kararıyla oluşturuldu.

Başepiskopos Aristarchus'un ölümünden sonra başkan Piskopos Stefan (Neshcheret) tarafından yönetildi.

Gomel diocese hac

Gomel Piskoposluk: parishes ve deaneries

Bugüne kadar bölüm kaplarönemli bir alan ve çok sayıda inananlar vardır, bu sayede şehir merkezindeki yerdeki kilise yapılarının doğrudan yönetimi zordur. Bu nedenle, bölgedeki birçok semtte dağınık olan Gomel piskoposluğu, yönetimi bütün dar görüşlü faaliyetleri denetleyen ve yöneten piskoposun yönetimi ile toplulukların iletişimini yürüten on ilçe-dekanlığa bölünmüştür.

Şu an bölümdeki toplam140 tapınak var. Ayrıca, üçü (Tihvin, Uspensky ve Kormyansky) kadın ve bir (Nikolsky) erkeksi olan dört manastır vardır.

Homiel diocese fotoğrafı

Gomel'de kilisenin ve toplumun etkileşimi

Farklı sivil toplum katmanları arasında veKilise yapıları teması, dionsan idaresinin binasında bulunan on özel bölüm aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak, çeşitli komisyonlar, piskoposun yaşamı ile ilgili çeşitli konularda çalışıyor.

Kilise eğitimi için olduğu gibi,toprakların alt bölümü iki gençlik kardeşliği vardır - dionsan ve St. Nicholas manastırı. Aynı manastırda, manevi, yerel tarih ve diğer ilgili konularla ilgili eğitsel dersler düzenli olarak okunuyor, bir çocuk İncil stüdyosu ve gençler ve yetişkinler için bir grup gospel çalışması var.

Genel-paraşüt düzeyindeÖrneğin, uluslararası bir statüye sahip olan ya da Ortodoks Kitabının Gününe adanmış bir dizi olaya sahip olan “Tabor” entelektüel oyunların Şubat turnuvası gibi çeşitli etkinlikler.

Gençlik kardeşlik çalışmalarıyetimhanelerin öğrencileri ile. Diokese davranışının bir dizi rahibi, özgürlükten yoksun bırakılan yerlerde çalışır. Ayrıca zaman zaman bölgedeki yardım organizasyonları ve diğer etkinlikler düzenlenmektedir.

Hac gezileri

Gomel bölümünün yaşamında önemli bir yer kaplıyorhac etkinliği. Kilise liderliğinin bir parçası olarak, hac bölümü tarafından denetlenir. Gomel Piskoposunun sunduğu programlar çerçevesinde, hac, Belarus, Rusya ve Ukrayna'daki Ortodoks yerler için kutsal ve unutulmaz yerlere seyahat ediyor. Ayrıca, gruplar düzenli olarak yurtdışına, örneğin İtalya'ya gönderilir. Her yıl genç inananlar Fransa'ya inter-interferansı yapan Tezet manastırına giderler. Ancak Gomel piskoposunun sağladığı en popüler program Kudüs'e Kutsal Sepulchre Kilisesi'ne yapılan bir yolculuktur. Ancak, programında modern İsrail topraklarında bulunan diğer Hristiyan mabedlerine ziyaretler öngörülüyor.

Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 2019

Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 2019

Related news

 • Çilek Jöleli Tatlı
 • Master class, lotus origami nasıl yapılır
 • Zeytin Ezmeli Açma
 • 15-16 yaş ergenler için vitaminler. Bir genç için ne tür vitaminler

 • Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 61

  Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu


  Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 33

  Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 8

  Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 7

  Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 63

  Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 72

  Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 75

  Belarus Ortodoks Kilisesinin Gomel Piskoposu 9