Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

Ile basit bir vergi sistemi kuruldu.küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini yürütmelerinde yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Mevzuata göre, bir teşebbüsü tüzel kişilik olarak organize ederken belirli bir vergi sistemi seçme ve vergileri hesaplama hakkına sahiptir. Devlet organları basitleştirilmiş veya standart bir mekanizma sunmaktadır.

Vergilendirmenin basitleştirilmiş bir sistemi ima ederVerilen en yaygın vergilerin birinin, tek olarak kabul edilen türlerin hepsinin hesaba katılmasıyla değiştirilmesi. Nesne, faaliyetlerini yerine getirirken bir tüzel kişinin aldığı gelirdir.

Bu tip vergi sistemi genellikleüç ana grup. İlki,% 6 oranında vergilendirilen gelirleri içerir. İkinci grup, yapılan harcamalar düşüldükten sonra gelir tutarını, iskonto oranı ise% 15 olarak verilir. Bireysel girişimcilere basitleştirilmiş bir vergilendirme sistemi, bir dizi patent vergisi tek bir ödemeyle ilgili vergilerin değiştirilmesini gerektirir.

Ancak kolay bir seçenek seçmek için,bazı kriterleri karşılamak gerekir. Örneğin, basitleştirilmiş bir vergilendirme sistemine geçiş koşulları, bu fırsatı bankalar, yatırım ve emeklilik fonları, rehinceler ve diğer özel olmayan kredi kuruluşları tarafından kullanılmasına izin vermemektedir. Minerallerin ekstraksiyonu veya satışı ile uğraşan işletmeler ve oyunculuk işinde bulunan kuruluşlar, devretme hakkına sahip tüzel kişiliklerin listesine dahil değildir. Buna ek olarak, finansal sektördeki girişim veya kuruluşun mevcut durumunu yansıtan veriler değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, ürün satışından veya ana faaliyetin 9 ay boyunca uygulanmasından sonraki gelir, 45 milyon ruble'yi aşmamalı ve azami çalışan sayısı 100 kişidir. En yaygın göstergelerden biri, raporlama dönemi için NMA'nın (maddi olmayan duran varlıkların) amortisman varlıklarının değerlendirilmesidir; bunun azami miktarı 100 milyon ruble'ye ulaşmaktadır. Dahası, önemli bir nokta şube ağı ve temsilciliklerin bulunmamasıdır.

Böylece, basitleştirilmiş bir sisteme geçiş durumunda tek bir verginin yerini alan vergilerin listesini açalım:

- KDV (katma değer vergisi). Bir istisna olarak, Rusya sınırında taşınan bir grup mala uygulanan KDV kabul edilmektedir;

- Gelir vergisi;

- emlak vergisi.

Ayrı bir şekilde, fonlar,emeklilik ve sigorta fonları. Basitleştirilmiş vergi sistemi, yerleşme ve nakit hizmetlerini yürüten derlemek ve mali tabloların sunumunda, hem de hesaplanması ve vergi diğer türleri ödenmesi için standart bir mekanizma varsayar.

Daha az karmaşık bir sisteme geçmek içinVergi hizmetine başvuruda bulunurken vergileriniz gerekli ise niyetinizi belirtiniz. Vergi miktarının daha fazla ödenmesi için, ödemenin vergi tabanını açıkça tanımlaması gerekir. Ayrıca, Hazine'ye ödenen para miktarı, tüzel kişi tarafından bağımsız olarak hesaplanmaktadır. Ödeme, en geç 30 Nisan’a kadar, yani sonraki raporlama döneminde yapılır. Bu fonlar, birikmiş sermayenin tüm bütçelere ve bütçe dışı fonlara dağıtıldığı federal hazinenin hesabına aktarılır.

Vergi sonrası kar kalırİşletmenin bertarafı ve ihtiyaçlara göre iç fonlara tahsis edilir. Bir tüzel kişilik, önceki ücret vergisi sistemine geri dönme hakkına sahiptir. Sadece bundan önce, vergi makamına yazılı olarak bir dilek ifade etmelidir. Başvuru, bir sonraki yılın başında kabul edilir. Ancak asıl önemli olan bu son tarihin 15 Ocak'tan sonra olmaması.Related news

 • Tavuklu Rüzgar Gülü Nasıl Yapılır
 • Aktüerya Nasıl Hesaplanır
 • Ekşili Sulu Köfte Tarifi Videosu
 • Bakla Türlüsü
 • Feng shui önerileri ile Etiketlenen Konular

 • Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi


  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi

  Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi