Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri 58 25.01.2019, 16:38

Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri

Nem önemli bir özelliktirortamı. Ancak herkes, hava raporlarında verilen göstergelerin değerleriyle ne kastettiğini anlamıyor. Bağıl nem ve mutlak nem ilgili kavramlardır. Birini anlamadan birinin özünü anlamak mümkün değildir.Bağıl nem ve mutlak nem

Hava ve nem

Hava içerisindeki maddelerin bir karışımını içerirgaz halleri. Her şeyden önce, azot ve oksijen. Genellikle (% 100) oluşan, sırasıyla, ağırlık olarak yaklaşık% 75 ve% 23 oranında yer alır. Yaklaşık% 1.3, argon,% 0,05'ten - karbon dioksittir. (Toplam yaklaşık% 0.005 kütle fraksiyonu eksik), bakiye, ksenon, hidrojen, kripton, helyum, metan, ve neon orantılıdır.

Ayrıca havada her zaman biraz varnem miktarı. Atmosferde, su moleküllerinin okyanustan, nemlendirilmiş topraktan buharlaşmasından sonra girer. Kapalı bir alanda, içeriği dış ortamdan farklı olabilir ve ek gelir ve tüketim kaynaklarının kullanılabilirliğine bağlıdır.

Fiziği daha doğru belirlemek içinözellikleri ve nicel göstergeler, iki kavram kullanılır: bağıl nem ve mutlak nem. Günlük yaşamda, pişirme sırasında kıyafetleri kuruturken aşırı su buharı oluşur. İnsanlar ve hayvanlar solunumla saldırarak, gaz değişimi sonucu bitkiler. Üretimde, su buharı oranındaki bir değişiklik, bir sıcaklık düşüşünde yoğuşma ile ilişkilendirilebilir.Mutlak ve nispi hava nem oranı

Mutlak ve nispi hava nemi: terimin kullanım özellikleri

Tam miktar bilgisi ne kadar önemlidir?atmosferdeki su buharı? Bu parametrelere göre, hava tahminleri, yağış olasılığı ve hacimleri, cephelerin hareket şekilleri hesaplanır. Buna dayanarak, bölgeye ciddi bir tehdit oluşturabilecek siklon ve özellikle kasırga riskleri belirlenmektedir.

İki kavram arasındaki fark nedir? Ortak olan şey, hem bağıl nem hem de mutlak nemin havadaki su buharı içeriğini göstermesidir. Ancak ilk gösterge hesaplama ile belirlenir. İkincisi, g / m sonuçla fiziksel yöntemlerle ölçülebilir.3.

Ancak, ortam sıcaklığında bir değişiklik ileBu göstergeler değişir. Maksimum hava miktarında belli bir miktarda su buharı içerebileceği bilinmektedir - mutlak nem. Fakat + 1 ° C ve + 10 ° C modlarında bu değerler farklı olacaktır.

Suyun nicel içeriğinin bağımlılığıHavadaki buharın sıcaklığı nispi nemde görüntülenir. Formül ile hesaplanır. Sonuç yüzde olarak ifade edilir (mümkün olan maksimum değerden objektif gösterge).Mutlak ve bağıl nem nasıl değişecek?

Çevresel koşulların etkisi

Mutlak ve akraba nasıl olacakÖrneğin, + 15 ° C ile + 25 ° C arasındaki sıcaklık artışı ile nemi? Artmasıyla, su buharı basıncı yükselir. Yani, bir birim hacimde (1 metreküp.) Su moleküllerinin daha fazla uyacak. Sonuç olarak, mutlak nem de büyür. Bu durumda göreli olarak azalacaktır. Bunun nedeni, gerçek su buharı içeriğinin aynı seviyede kalması ve olası maksimum değerin artmasıdır. Formül ile (birini diğerine bölme ve sonucu% 100 ile çarpma) sonuç, göstergede bir azalmadır.

Mutlak ve akraba nasıl olacaksıcaklık düştüğünde nemi? + 15 ° C'den + 5 ° C'ye düştüğünde ne olur? Mutlak nem azalır. Buna göre 1 m cu. Su buharının mümkün olduğunca hava karışımı daha küçük bir miktar sığabilir. Formülün hesaplanması son göstergede bir artış gösterecektir - bağıl nem oranı artacaktır.Havadaki mutlak ve bağıl nem nasıl değişecek?

Erkek için anlamı

Aşırı miktarda su buharı varsabir eksikliği ile boğucu hisseder - kuru cilt ve susuzluk hisseder. Açıkçası, ham havanın nemi daha yüksektir. Aşırı miktarda, fazla su, gaz halinde kalmaz ve sıvı veya katı bir ortama geçer. Atmosferde aşağı doğru atar, bu yağışla (siste, dona) tezahür eder. Odada, çiğ sabahları çim yüzeyinde, iç nesneler üzerinde bir yoğuşma tabakası oluşur.

Kuru ortamda taşımanın daha kolay olmasıoda. Bununla birlikte, aynı rejim, ancak% 90'ın üzerinde bağıl nem oranı ile vücudun hızlı bir şekilde aşırı ısınmasına neden olur. Organizma bu fenomeni eşit şekilde savaşır - ter ile ısının salıverilmesi söz konusudur. Ancak kuru havada, vücudun yüzeyinden hızla buharlaşır (kurur). Nemli bir ortamda, bu pratik olarak gerçekleşmez. Bir kişi için en uygun (rahat) mod% 40-60'dır.

Bağıl ve mutlak nem ölçümü

Ne için? Islak havalarda dökme materyallerde, birim hacimdeki kuru madde içeriği azalır. Bu fark o kadar da önemli değil, ama büyük hacimlerde gerçek bir miktarın içine "dökülebilir".

Ürünler (tahıl, un, çimento) kabul edilebilirKalite kaybı veya teknolojik özellikleri olmadan depolanabileceği nem eşiği. Bu nedenle, izleme göstergeleri ve bunların optimum seviyede muhafaza edilmesi, depolama tesisleri için zorunludur. Havadaki nemin azaltılması, üretimde azaltılarak sağlanır.Bağıl ve mutlak nem ölçümü

cihazlar

Pratikte gerçek nem ölçülürhygrometers. Daha önce iki yaklaşım vardı. Biri saçın (insan veya hayvan) uzayabilirliğindeki değişime dayanır. Diğeri ise kuru ve ıslak bir ortamda (psikrometrik) termometre okumalarındaki farktır.

Saç higrometresinde, mekanizmanın oku ile ilişkilidirçerçeve saç üzerinde gerilmiş. Ortam havasının nemine bağlı olarak fiziksel özellikleri değişir. Ok referans değerinden sapmaktadır. Hareketleri bir ölçekte izlenir.

Bağıl nem ve mutlak nemBilindiği gibi, hava, ortamın sıcaklığına bağlıdır. Bu özellik psikrometrede kullanılır. Belirlenmede, iki bitişik termometrenin okumaları alınır. Birinin (kuru) şişesi normal şartlardadır. Diğer tarafta (ıslak) bir su deposu ile bağlı olan bir fitil içinde örtülür.

Bu koşullar altında, termometre, ortamıBuharlaşan nemi hesaba katar. Ve bu gösterge havada su buharı miktarına bağlıdır. Okumalardaki fark belirlenir. Bağıl nem değeri özel tablolarla belirlenir.

Son zamanlarda, daha fazlaBazı malzemelerin elektriksel özelliklerinde değişiklik yapan sensörler. Sonuçları onaylamak ve cihazları bağdaştırmak için referans yüklemeleri vardır.

Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özelliklerifotograflar resim galeriler Goruntuler

Related news

 • David Ricardonun karşılaştırmalı avantajları teorisi
 • Dudak Genişletme Ameliyatı: Dudak Büyütme Operasyonu
 • Evde Doğal Yöntemlerle Siyah Nokta Temizleme İpuçları
 • Tim için hesaplaşma vakti

 • Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri 34

  Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri


  Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri 37

  Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri 22

  Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri 7

  Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri 15

  Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri 67

  Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri 16

  Bağıl Nem ve Mutlak Nem: Ölçüm ve Belirleme Özellikleri 25