Başarıya Ulaşmak İçin 2019

Başarıya Ulaşmak İçin 2019 Başarıya Ulaşmak İçin

Başarıya Ulaşmak İçin! Başarıya Ulaşmak İçin

Başarıya Ulaşmak İçin!

Başarıya Ulaşmak İçin!

Başarıya Ulaşmak İçin Kendinize İnanın ve Güvenin!

Gerçek varlığınıza, kendinize inanarak, güvenerek ulaşabilirsiniz. Onda, göremedikleriniz değerlerin varlıklarına düşünerek varabilirsiniz. Her insanın varlığında, aranabilecek bir çok şeyler, değerler vardır. Vardır; çünkü, insan, yaşamak arzusu ile var olur, dünyaya gelir. Bu arzu yaşamak olanağı temeline dayanır. Başka bir deyişle insan, varlığını devam ettirmeye elverişli değerlerle evrende yer alır.

 Hayata Karşı Faal Olun!

Sürekli faaliyet, hayatın temel özelliklerinden biridir. Gerçekten, bütün evrende olduğu gibi, hayatta da sürekli bir değişiklik kendini gösterir. İnsan, hayatını meydana getiren anlardan hiçbirinde daha önceki bir kendisi değildir. Gerek nicelik, gerekse nitelik bakımından bir başka varlık halinde ortaya çıkar her an.

İnsan denen varlık için, ölümden sonra da sürekli olarak değişiklikler olur.

Bütün bunlardan da kolayca anlaşılacağı gibi, sürekli faaliyeti bir yaşama zorunluluğu, temel var olma koşulu gibi düşününüz. Faaliyetiniz ölçüsünde doğa yasasına göreyaşamakolanağını bulabilirsiniz. Doğa yasasına göre yaşamak olanağı bulabilirsiniz. Doğa yasasının insanileştirilmiş sosyal kurallarına uyabilirsiniz. Doğanın ve sosyal hayatın isteklerine uygun bir yaşama şeklini benimseyebildiniz için rahat, huzur içinde günlerinizi geçirebilirsiniz. Kendinizden, hayattan, başkalarından, her şeyden memnun olabilirsiniz. İşlerinizi isteyerek yapabilirsiniz.

 Hata Yaptığınızda Ümitsizliğe Kapılmayın!

Önemsiz, hatta önemli başarılarınız karşısında kötümserliğe, ümitsizliğe kapılmayınız. Böyle sonuçlara ulaşmanız da yetersizliğinizin değil de elverişsiz koşulların rol oynadıklarını düşünün. Bu gibi hallerde kendinizi kınamayın. Kendinizden yakınmayın. Tersine olarak, başarılı olmanız için gerekli koşulları hazırlamaya çalışın. İlk girişiminizi, yaptığınız işin bir provası gibi sayın. Aynı işe, tekrar ve daha büyük bir istekle, kararla, azimle, kesin başarı inancı ile başlayın. Böyle hareket ettiğiniz hallerde gerçekten arzu ettiğiniz başarılara ulaştığınız görürsünüz. Tekrar edelim; her insan, normal bir kimsenin yapabileceği bütün işlerde başarılı olabilir. Çünkü, başarı olanakları ile dünyaya gelir. Yaptığınız işlerde karşılaştığınızbaşarısızlık endişenizi bu insan gerçekliği inancınızla yenmeye çalışın. Varlığınızdaki başarı olanaklarıyla donanmış kendinizi arayın. Böyle bir kendinizi, inanabildiğiniz ölçüde, bulabileceğinizden bir an bile kuşku duymayın.

Yaşadığınız sürece faaliyeti, karakterinizin, kişiliğinizin, yeryüzündeki en büyük amacınızın, varlığınızı devam ettirme amacınızın bir özelliği gibi benimseyiniz. İnsanın, verimli faaliyeti ölçüsünde dilediği bir kemsi haline gelebileceğini unutmayın. İnsan için, sürekli faaliyetin en doğal, normal bir şey olduğunu, faaliyetsizliğin ise bir anormallik belirtisi niteliğini taşıdığını hatırlayın.

 Düşüncenizi Genişletin!

Düşünme planında da aynı yolu seçin. Varlığınızda yer alan ruhsal yeteneklerinizi sürekli olarak geliştirin. Sizin için yararlı olabilecek kitapları düşünerek okuyun. Bilgilerinizi arttırın. Düşünme gücünüz yararlı bilginiz ölçüsünde bu dünyada bir yeriniz olabileceğini, olumlu ir dünya görüşüne ulaşabileceğinizi, tamlık bilinciyle gerçekleştirebileceğinizi, değerlendirebileceğinizi, kendinizle övünebileceğinizi, başkaları tarafından sayılabileceğinizi, kısacası, dilediğiniz, beklediğiniz, birçok şeylere kavuşabileceğinizi düşünün.

Bugünkü olumlu faaliyetleriniz, çalışmalarınız ile daha güzel, mutlu bir yarın görüşüne ulaşacağınızdan kuşku duymayın. Gerçekten insanın, bugününe göre bir yarı, gelecek görüşüne ulaştığını unutmayınız. Yarından bir şeyler beklemeyenlerin bugünlerini boş yere geçirenler olduklarını hatırlayın.

 Yaratıcı Olun!

Aynı şekilde insanın, verimli, yaratıcı yapıcı faaliyetleri ölçüsünde mutlu olabileceğini, iyi şeyler düşünebileceğini, kendisi için olduğu kadar başkaları için de yararlı bir varlık haline gelebileceğini bilin. En üzüntülü, sıkıntılı anlarından faaliyetleri sayesinde kurtulabileceğini, birçok huzursuzlukların, bilinçaltında yer alan, geçmişte oldukları gibi yaşanamayan isteklerin, arzuların, eğilimlerin, tatmin edici çalışma şekillerinin yokluklarından meydana geldiklerini, işsizlikten, tembellikten var olduklarını unutmayın. Faaliyetin, özellikle, sevilerek yapılan faaliyetin ruh sağlığı üzerinde çok olumlu etkiler yaptığını daima hatırlayın.

Hayatınız boyunca, özellikle çalışma zamanlarınızdan boş kalmayın. İşinizle uğraşın. Boş zamanlarınızı da sizi yormayacak, eğilimlerinizi gerçekleştirebilecek şekilde değerlendirin. Yaşlılığınızda, emekliliğinizde bile bu yolu seçin. Yaşlılığınızda, emekliliğinizi her şeyin sonu gibi düşünmeyin. Hayatın doğal bir evresi gibi sayın. İnsan, bu hayat evresinde de bir şeyler yapabileceğine inanın. Zamanınızı kafe köşelerinde geçirmeyin. Böyle hareket ettiğiniz, zamanlarınızı kahve köşelerinde geçirdiğiniz takdirde kendinizi önemsiz, değersiz bir kimse gibi görebilirsiniz. Hiçliğinize inanabilirsiniz. Hayattan, kendinizden soğuyabilirsiniz. Sürekli bir huzursuzluk içinde yaşayabilirsiniz. Kendinizi, yakınlarınıza yük olan biri halinde algılayabilirsiniz. Bunun da sonucu olarak, yakınlarınızla düzenli ilişkiler kurmakta zorluk çekebilirsiniz. Varlığınızla ilgili düşüncelerinizi, duygularınızı onlara mal edebilirsiniz. Onların da sizin için kendinizinkine benzeyen görüşlere sahip olduklarını sanabilirsiniz. Sizi önemsiz, değersiz, artık bir işe yaramayan, yakınlarına yük olan biri gibi gördüklerine inanabilirsiniz. Dolayısıyla, kendinizden olduğu kadar onlardan da soğuyabilirsiniz. Aşırı derecede alıngan, sinirli olabilirsiniz. Yakınlarınızdan fazla ilgi bekleyebilirsiniz. Beklediğiniz ilgileri bulamayınca sevilmediğiniz, istenmediğinizi düşünebilirsiniz.

Özellikle istenerek, arzu edilerek sürdürülen faaliyet, bütün yaşlardaki, çağlardaki insanların ruh sağlıkları bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

 Çalışkan Olun!

Gerçekten, bir şeyler yapan, isteyerek çalışan, yapıcı bir faaliyeti sürdüren insan yeterliliğine inanır.Kadın, erkek fark etmeden kendisine güvenir. Kendisini, hayatın doğal iteklerini yerine getirebilen biri gibi algılar. Varlığında yeterli, yaratıcı bir yaşam gücünü bulur. Bilinçaltında yer alan doymamış eğilimlerine, isteklerine, gerçekleşmek olanağını sağlar. Bununda sonucu olarak, ruhsal çatışmalarını öner. Hiç değilse, Zararsız bir hale getirir. Dolayısıyla düzenli bir ruh sağlığına ulaşır. Rahat yaşar. İnsanın çalışırken her şeyi, üzüntülerini, sıkıntılarını unutmasının en önemli nedenlerinden biri de budur. Nedenlerini çoğu zaman bulamadığı üzüntülerine, sıkıntılarını yol açan bilinçaltındaki eğilimlerine, arzularını faaliyet yolu ile gerçekleşmek olanağını sağlamasıdır.

Bütün bunlardan da kolayca anlaşılacağı gibi, faaliyet, özellikle istenerek yapılan faaliyet, bir yandan, insana, bütün başarıların ana kaynaklarından biri olan güvenlik duygusunu yaratır. Öte yandan da, ona geçmişinde yerine getiremediği ve huzursuzluğa yol açan eğilimlerini, isteklerini, arzularını yararlı güçler haline getirmek olanağını veri. İnsanın daha rahat yaşamasında, başarılı olmasında, kendisini ve başkaları tarafından beğenilmesinde, daha büyük bir mutluluğa ulaşmasında rol oynar.

 Çabanızın Sonundaki Mutluluğu Düşünün!

Sürekli ve yapıcı bir faaliyeti benimseyebilmeniz için daima bütün bunları düşününüz. Çalışmanın insana sağladığı güzel, iyi şeyleri düşünün. Çalışmanın insana sağladığı güzel, iyi şeyleri düşün. Tembellikten nefret edin. Tembelliği insanın en büyük bir düşmanı gibi sayın. Tembelliğin insanı sürüklediği acı akıbetleri hatırlayın. Yeryüzünde bir tek kimsenin bile tembel insanı sevmediğini bilin. Tembelliğin, insanı türünün özelliklerinden uzaklaştırdığını, yoksun bıraktığın unutmayın. Tembellerin çevrelerinde hor görüldüklerini, başkalarının sırtlarından yaşamaya çalışan kimseler gibi tanındıklarını aklınızdan çıkarmayın. Kendinizi çalışkan, sürekli olarak faaliyette bulunan ve tam tersine, tembellik yolun seçen, başkalarının yardımlarıyla, daha doğrusu, sadakalarıyla yaşan biri gibi tasarlayınız. Kendiniz ve başkaları tarafından beğenilen, sayılan, sevilen başarılı birinci kendinizi gerçekleştirmek arzusunu duyacaksınız. İkinci kendinizden kaçacaksınız. Daha doğrusu, onu kendinize tamamıyla yabancı bulacaksınız. Kendiniz olarak kabul edemeyeceksiniz. Hatta, ondan nefret edeceksiniz. Birinci kendinizin özlemini daha çok duyacaksınız.


Başarıya Ulaşmak İçin 2019

Başarıya Ulaşmak İçin 2019

Related news

 • Elma Sirkesi Ne Zaman Süzülür
 • Saç kremi ne işe yarar nasıl seçilir
 • Enginar Salatası (patatesli)
 • Kaneloni Krep Tarifi
 • Bir kadının asla evlenmemesi gereken 15 erkek

 • Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin


  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin

  Başarıya Ulaşmak İçin