Bütçe Kanunu

Bütçe Kanunu

Rusya'da mali hukuk ayrı,bağımsız bir endüstri. Bu yaklaşım, özel bir konunun ve düzenleme yönteminin, özel kategorilerin ve kaynakların varlığı ile ilgilidir. Mali hukuk konusu, devletin ilgili faaliyetlerinin sonucu olarak oluşan ilişkidir. Fonların oluşumu, dağıtımı ve kullanımını içerir.

Bu sektörün ana kısmıbütçe kanunu. Bu disiplinde özel disiplinler bulunmaktadır. Onların yardımlarıyla, RF bütçesi kanunu devletteki ilgili sistemin yapısını oluşturur. Giderler ve gelir, bütçeler farklı türleri arasındaki dağılımında için prosedürün bir liste oluşturulmuş. Disiplin bir bütün, hem de onun özneler olarak devletin bütçe yetkilerini tanımlayan, sürecin idari-bölgesel nitelikteki birimleri kurallarını sağlar ve devletin sosyal ve ekonomik kalkınma ve diğer kamu ihtiyaçları mali destek için oluşumu ve bütçe fonlarının kullanım prosedürü kurar.

Bu endüstri çerçevesindeki konular arasında devlet bütünü, belediye ve devlet oluşumları, bölgeler, bölgeler, özerkler ve bölgeler, şehirler, köyler, yerleşim yerleri ve diğerleri yer almaktadır.

Bütçe kanunu ilişkileri düzenlemek için tasarlanmıştırSöz konusu kuruluşlar ile idari-bölgesel ve devletin genel değer birimlerinin oluşturulmasına, dağıtılmasına ve uygulanmasına dayanan yönetim ve temsil organları arasında.

Bu disiplinin normları usule ve maddeye bölünmüştür.

Maddi normlarda bütçe kanunu düzeltmeleriÜlkede karşılık gelen sistemin yapısı, vb gider ve gelirlerin dağılımı ve bir liste. Usul hükümleri gelirleri ve kamu ve yerel hem de harcamaların şemasının göz hazırlanması, onaylanması ve uygulanması için prosedür yanı sıra oluşum sırasını ve makaleler uygulanmasına ilişkin raporların onaylanması düzenler.

Düzenlenen halkla ilişkilerBelirtilen normlar, özel bir durum kazanır. Bütçe kanunu onlara tüm ilgili özellikleri verir. Bununla birlikte, bu ilişkilerin de kendine has özellikleri vardır. Onlar sadece finans alanına özgüdür. Mevzuat, ilgili yasal ilişkilerin bir listesini içermektedir. Aşağıdakileri içerir:

1. Belediye ve devlet borçlanmalarının uygulanması için bütçe ve bütçe dışı fonlar, gelir üretilmesinde belediye ve kamu borcunun düzenlenmesi ve harcamaların sistemdeki her düzeydeki maddelerle uygulanması.

2. Her düzeydeki gelir ve gider kalemleri projelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi, onay ve uygulama ve aynı zamanda makalelerin uygulanması üzerinde kontrolün gerçekleştirilmesi.

3. Sürece dahil olan tarafların hukuki statüsünü belirlerken, ilgili mevzuat maddelerinin ihlalleri için sorumluluk getirme usulü ve koşulları için düzenleyici çerçeve.

Bütçe içi ilişkiler,ülkenin devlet organları, konular ve idari bölge birimleri arasında ortaya çıkar. Belirli ilkeler, uygun seviyelerde etkileşimlerin ortaya çıkması için temel olarak kullanılır. Özellikle, bütçeler arası ilişkiler, bütçe sisteminin belirli maddelerine uygun olarak maliyetleri sabitleme ve tahsis etme prensibi üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda, düzenli olarak, düzenleyici gelirlerin geçici düzenlemelerine uygun olarak bir ayrım yapılır.Related news

 • Mantar Lif Modeli
 • Şöhret Ayna ve Maymun: eser analizi
 • St Petersburg inşaat şirketleri: isimler ve yorumlar
 • Negrolu Sürpriz Kurabiye Tarifi
 • Demet Akalın ile Alişan barıştı

 • Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu


  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu

  Bütçe Kanunu