Bütçe cihazı ve özellikleri

Bütçe cihazı ve özellikleri

Bütçe düzenlemeleri, bütçe sisteminin işleyişinin, yapısal özelliklerinin ve formlar arasındaki ilişkinin ilkeleridir.

Temelleri ekonomik ilişkilerden veBütçe sürecine ilişkin merkezi ve yerel yönetimlerin temel yetkinliğini belirleyen yasal normlar ve tüm türleri arasındaki ilişki.

Bütçe sistemleri vedevlet sistemi doğrudan bağımlıdır. Üniter bir devlet düşünürsek, buradaki bütçe iki düzey olabilir - devlet ve yerel. Federal gelince, bütçe sistemi üç bölüme ayrılmıştır: federal bütçe, federasyon üyeleri ve yerel olan. Yerel formların türlerinin de farklı olabileceğine dikkat ediniz, ki bu da ülkenin idari-bölge bölünmesinden kaynaklanmaktadır. Bütçe - kamu yetkililerinin tüm işlevlerini sağlamak için tasarlanmış bir eğitim ve fon kullanımı. Doğru yapı, başarılı bir finansal devlet politikasının uygulanmasında yardımcı olur.

Bütçe aracı ve bütçe sistemiBirbirlerine doğrudan bağımlı olarak var olurlar. Herhangi bir bütçe aracının kalbinde, bu sistem yatıyor - ekonomik ilişkiler ve yasal normlar ilkesine dayanan idari-bölgesel bölünmenin bireysel unsurlarının bütünü. Bu sistemin bileşenlerine gelince, bunların birkaçı vardır: yapı, yapı ilkeleri ve işleyiş düzeni.

Genel olarak, bütçe sistemi çeşitli prensiplere dayanmaktadır:

1. Belirli bir durumda oluşturulan bütçelerin türleri bölünmelidir.

2. Ülke, sistemi inşa etmenin temel ilkelerini açıkça düzenlemelidir.

3. Bütçe sisteminin bağlantıları arasındaki farklılıklar açıkça ayırt edilmelidir.

4. Bu bölümler arasında, ilişkinin doğası tanımlanmalı ve formları tanımlanmalıdır.

Daha ayrıntılı düşünülürse, farklı düzeylerde olan bütçe türlerinin bölünmesine dayanmalıdır.

Rusya Federasyonu'nun bütçe sistemi üç ana bağlantıdan oluşmaktadır:

1. Federal bütçe.

2. Federal ve bölgesel bütçeler olarak adlandırılan ulusal devlet ve idari bölge birimleri tarafından geliştirilen bütçeler. Bunlar arasında cumhuriyetçi, bölgesel, bölgesel, özerk birimlerin bütçeleri ve ayrıca şehir (örneğin, Moskova veya St. Petersburg) bulunmaktadır.

3. Yerel.

Bu sistem bir olabilir, hangi olabilirTek bir sosyoekonomik politika ve bir dizi yasal normların uygulanmasının yanı sıra, birleşik sınıflandırmaların ve bütçe belgelerinin biçimlerinin kullanılması yoluyla gerçekleştirilir. Genel olarak, bütçe sistemi mevzuat tarafından düzenlenen faaliyettir.

Ne olduğunu anlamak içinBileşenlerinin ana özelliklerini dikkate almak gerekir. Dolayısıyla, bütçeler arasındaki ilişkilerin organizasyonu onların yönlerine, türlerine ve biçimlerine dayanmaktadır. İlk özelliğe gelince, ona göre dikey (farklı seviyelerdeki bütçeler arasında gerçekleştirilir) ve yatay (bir seviye) bir bölünme vardır.

İlişkinin özelliklerine gelinceMevzuat ve normatif belgeler tarafından düzenlenen sözleşmeye (yetkili makamlar arası anlaşma temelinde geliştirilmiş) bölünmüştür.

Formlarda tahsisat tahsisi (tahsisen düşük seviyelerden fonlar, karşılıklı yerleşimler, fonların geri çekilmesi ve bütçe kredileri (ihtiyaca bağlı olarak fonların geçici transferini temsil eder).Related news

 • Lipid düşürücü ilaç Simvastatin: kullanım talimatları
 • Rusyanın siyasi sistemi
 • Et benlere dikkat
 • Çilekli Bisküvi Pastası
 • Selenyum içeren bira mayası sağlığınızı korur

 • Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri


  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri

  Bütçe cihazı ve özellikleri