B – Öğrenciyi Tanıma 2019

B – Öğrenciyi Tanıma 2019


B – Öğrenciyi Tanıma 35 22.01.2019, 00:58

B – Öğrenciyi Tanıma

Öğretmen, öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, geldiği ailenin ve çevrenin sosyo – kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.

1- Gelişim Özelliklerini Tanıma

Öğretmen öğrencinin fiziksel, sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel gelişimine ait düzeyini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmelidir.

Performans Göstergeleri

* Gelişim ilkeleri ile gelişim alanlarının özelliklerini bilir ve uygulamalarına yansıtır.
* Öğrencinin gelişim düzeylerini ve bireysel farklılıklarını gözlem, görüşme, bireysel ve grup projeleri, ölçekler vb teknikler kullanarak belirler.
* Öğrencinin gelişim düzeyi, öğrenme biçimi, ilgi ve gereksinimlerine uygun ödev ve sorumluluklar verir.
* Öğrenciye ait bilgileri sınıf içi ve dışı çalışmaları çeşitlendirmekte kullanır.
* Öğrenciye ait bilgileri öğrenme ve öğretme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirmede kullanır.
* Öğrenciye ait kişisel gelişim dosyalarını inceler.
* Öğrencinin kişisel gelişim dosyasına gerekli bilgileri ekler.

2- İlgi ve İhtiyaçları Dikkate Alma

Öğretmen, öğrenmeyi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile farklı öğrenme biçimlerini göz önünde bulundurabilmelidir.

Performans Göstergeleri

* Öğretme-öğrenme sürecini bireysel farklılıklara göre planlar.
* Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda değişiklikler yapar.
* Bilgi ve iletişim teknolojilerini de kullanarak, farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip öğrencilere uygun öğrenme ortamları hazırlar.
* Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirme yöntemlerini çeşitlendirir.

3- Öğrenciye Değer Verme

Öğretmen, öğrenciyi birey olarak kabul etmeli ve geçmiş yaşantılarına, gelişim özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına, öğrenme biçimlerine saygı gösterebilmelidir.

Performans Göstergeleri

* Öğrenciye ismiyle hitap eder.
* Öğrencilerle ilgili kayıtlarda gizlilik ilkesine uyar.
* Öğrencilere uygun tartışma ortamı yaratır.
* Öğrencinin kendini ifade edebileceği fırsatlar sunar.
* Öğrencinin fikirlerine ve ürettiklerine değer verir.
* Öğrencilere, diğerlerinin fikirlerine ve ürettiklerine değer vermeleri için model olur.
* Öğrencilerin sahip olduğu değerlere saygı gösterir.
* Öğrencilerin sahip olduğu kültürel değerleri dikkate alır.

B – Öğrenciyi Tanıma 2019

B – Öğrenciyi Tanıma 2019

Related news

 • Bernardo’dan yaz esintili günlük takımlar
 • Tehlikeli bir onkolojik hastalık kolon kanseridir
 • Uzun Süreli ve Mutlu İlişkinin Sırları
 • Peynir peşinde koşulan festival

 • B – Öğrenciyi Tanıma 83

  B – Öğrenciyi Tanıma


  B – Öğrenciyi Tanıma 90

  B – Öğrenciyi Tanıma 98

  B – Öğrenciyi Tanıma 52

  B – Öğrenciyi Tanıma 65

  B – Öğrenciyi Tanıma 36

  B – Öğrenciyi Tanıma 25