Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri 2019

Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri 2019 Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

Ayrımcılık nedir? Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

Ayrımcılık,Latince ayrımcılık, "ihlal" olarak yorumlanır. Belli bir sosyal gruba mensup olması nedeniyle, olumsuz bir tutum, ihlal ve hakların kısıtlanması, şiddet ve konuyla ilgili her türlü hoşnutsuzluk olarak tanımlanmaktadır. Tek türler yaygın olarak bilinir ve kendi terminolojisine sahiptir. Örneğin, ırkçılık - ırkçı ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığı - cinsiyet ayrımcılığı. Bunların ve bir toplumsal gruba mensup insan hakları ihlalinin diğer belirtilerinin örnekleri, aşağıdaki yazıda incelenecektir.ayrımcılık örnekleri

Cinsiyet ayrımı

Cinsiyet ayrımcılığı, hak ve özgürlüklerin cinsiyete dayalı kısıtlanmasıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, bu türün kendi adı vardır. Adı cinsiyetçilik.
Örnekleri sayısız olan cinsiyet ayrımcılığının neden öncelikli olmasının bir nedeni var - yaygınlığı.
Cinsiyetçiliğin tezahürü, insan hayatının en çeşitli alanlarında görülür ve küçük önyargılardan aktif nefrete kadar çeşitli biçim ve derece alır.

Ayrımcılık biçimleri

Aşağıdaki türleri vardır:

 • doğrudan ayrımcılık;
 • dolaylı ayrımcılık.

İlk dava için örnekler hakların ihlal edildiği açıktır. Bu, kiralama, eğitim, aşağılama ve hakaret reddetmesi olabilir.kadınlara yönelik ayrımcılık örnekleriİkinci vaka, gizli cinsiyetçiliği göstermektedir. Örnekler arasında cinsiyet ayrımı (mesleki alanda erkek ve kadının sayısının eşit olmayan dağılımı, kariyer büyümesinin caydırılması), toplumsal cinsiyet sorunlarının silinmesi yer almaktadır.
Yukarıdaki örneklerin hepsinincinsiyete dayalı ayrımcılık tanımında böyle bir çerçeve oluşturmamasına rağmen, erkeklere değil, kadınlara yönelik ayrımcılığı daha yaygın bir uygulama olarak görüyoruz. Cinsiyet ayrımcılığına karşı hareket - feminizm, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak.

Irk ayrımcılığı

Irkçılık maalesef de çok iyi biliniyorolgu. Irk temelli ayrımcılık olarak tanımlanır. Derin kökleri Bu tür: böylece orada beyaz ve siyah nüfus için halka açık yerlerde net bir bölünme oldu ve ne zaman ırk ayrımcılığının örnekleri vererek, transfer Güney Amerika'da 50-ler, sahte bir uzlaşma geçmişte çağdaş dislike uygulama ancak yasal ayrışma değil başlayabilir. Yani, Afrikalı Amerikalılar genellikle işlemedikleri suçlarla suçlanıyorlardı.

Böyle bir görevliyle söylemeye gerek yokAvrupa ırkının Negroid'e karşı halkın tutumunun daha iyi olmaması durumu. Fakat ABD'de, bu ırk sadece ayrımcılıkla yıkılmadı. Örnekler yine tarihçedir: Amerika'nın yerli nüfusu ile Hintliler arasındaki ırkçılık.okul örneklerinde ayrımcılık

Nazi Almanyası

Irk ayrımcılığının en güçlü örneği siyasettirÜçüncü Reich, bunun sadece bir parçası değil, tüm bir ideolojiye dönüştüğü. Birinin (bu durumda Aryan) ırkının diğerlerine karşı üstünlüğü ve özellikle de diğerlerinin baskısı gibi - Nazi Almanya'sındaki alışılmış pratikti. Ve insanlık tarihinde karanlık bir zamandı.

Modern zaman

Fakat maalesef ırkçılık sadece bir örnek değil.Bir insanın uzak geçmişten ayrılması, modern dünyada var olan budur. Bu fenomenin bir araya geldiği gerçeğine rağmen (son zamanlara kadar var olan Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı sona erdi, nihayet sona erdi), uygar ülkelerin hiçbiri tamamen yoksunluğuna sahip olamazdı.ırksal ayrımcılık örnekleri

dazlaklar

Dazlakların hareketi, tezahür biçimlerinden biridir.çağdaş ırkçılığın Başlangıçta bu kültürün ulusal önyargılara sahip olmamasına rağmen, İngiliz işçilerinin olağan gruplaşmasına dayanıyor olmasına rağmen, şimdi karakteristik özellikler kazanmıştır. Bunlar arasında aşırı milliyetçilik, erkek şovenizm ve sorunlara çözüm olarak şiddete eğilim vardır.
Birçok kafa kafaları yabancılara düşman. Özellikle de her zaman bir şekilde ya da başka bir şekilde zulüm görenlerle ilgilidir: Negroid yarışı, Yahudiler.
Fakat küresel ırkçılık sorunu sadecekafataslarında, ancak nüfusun büyük bir kısmı onları zımni olarak destekler. Irkçı şakalar şakalar olmaya devam ediyor, ama bildiğiniz gibi her şakanın bazı gerçekleri var.

Dini ayrımcılık

Dini ayrımcılık daha sık denirdiğer inançların hoşgörüsüzlüğü. Bu tanım, diğer insanların bu terim olarak adlandırılan dini inançlarını tolere etmeyi reddetmesidir. Herhangi bir inanç temsilcisi, sistemlerinin doğru olduğunu iddia ederse, bu dini ayrımcılık olarak kabul edilmez.ayrımcılık örneği

Özellikler

dini ayrımcılık ana özelliği zamanlarda bunun tamamen dini bir arka plan, ancak gizli, toplumsal ve siyasi amaçları bir değil sahiptir gerçektir.

Mevcut yasal hükümler

Birçok ülkenin mevzuatında, dini hoşgörüsüzlük eylemlerinin tezahürüne katılmanın resmi bir yasağı vardır.

Doğrudan bulunmayan diğer ülkelerin anayasasıdin hakkındaki talimatlar, dini gerekçelerle ilgili ayrımcılığı yasaklayan hükümlere sahiptir. Bununla birlikte, bazı devletlerin yasaları, bir diğerine olan inancın tercihlerini öne sürmektedir.

Dini Hoşgörü

Dini hoşgörüyü açıkça destekleyen ülkeler var. Tolerans sınırları konusunda tartışmalar yaparlar.
Bu limitleri belirleme problemidini ayrımcılığı yasaklayan bazı yasalar ifade özgürlüğüne aykırıdır. Bu yüzden, bu yasaların metinleri genellikle yalnızca cezalandırılan davranışları değil, aynı zamanda onun sonuçlarını da içerir.
Örneğin, Avustralya'da düşmanlığı kışkırtan, saygısızlık gösterme eylemleri, başkalarının dini inançlarını alaya almanın bir aracıdır.

Okulda ayrımcılık

Okul ayrımcılığının örnekleri yukarıda bahsedilen türlerin belirli tezahürlerine indirgenir.cinsiyet ayrımcılığı örnekleriBurada cinsiyetçilik doğrudan veya dolaylı da olabilir: kızlar görevde bırakılınca ve çocuklar eve gönderildiklerinde, bu ilk defa. Bununla birlikte, yerde ve yerde ayrımcılık tersine olur. Örnekler, çocukların haklarının kısıtlanması ve kızların tercihli muamelesidir.
Bir öğretmen belirli bir bölümün tahminlerini alt edersesınıf (cinsiyete bağlı olarak) dolaylı cinsiyetçiliğin bir olgusudur. Böyle bir sorunla uğraşmak daha zordur, çünkü bu tür ayrımcılıkla ilgili sorunların bastırılmasıyla yakından bağlantılıdır.
Öğretmen ve zemindeki çocuk arasındaki çatışmalarDevlete olan resmi inançtan dolayı dini inançlar ortaya çıkabilir. Daha sonra, okul aktivitelerinin büyük bir kısmının ve dolayısıyla öğrencilerin büyük bir kısmının dini için tasarlanması muhtemeldir.

Rusya'da ayrımcılık

Bunu kabul etmek üzücü, ama Rusya'daki hoşgörü ve hoşgörü düzeyi ideal olmaktan uzak.
Rusya'da ırkçılığın özellikle fark edilir. Rusya'da ayrımcılık örnekleri: Her yerde görülen sorun - Kafkasya'dan gelen insanlar, belgeleri Ruslardan çok daha sık kontrol etmek için gözaltına alındı. Buna ek olarak, polis memurları bu kişilere karşı acımasız ve aşağılayıcı bir tutum sergilemekten çekinmemektedir.Rusya'da ayrımcılık örnekleri
Rusya Federasyonu'nda üst düzey bir cinsiyet temelinde ayrımcılık ile elde edilir. örnekler:

 • kadınların iş bulması her zaman daha zordur;
 • Erkekler ve kadınlar için aynı pozisyonlar için ücretler önemli farklılıklar göstermektedir.

Rusya'da kadınların korunması ağırlıklı olarak"dolap karakteri". Anayasa'da her iki cinsiyette ve toplumda eşit haklara sahip olması gerektiğini göstermiştir dikkat çekicidir. Fakat yurttaşların basmakalıp düşüncesi onun yaşamın gerçeklerine inşa edilmesini engelliyor. Erkek işçiler her zaman daha değerli olan ve onunla bir kadın sonucu gebelik olasılığı ve, işverenin bir kararname ekstra baş ağrısı olarak görülüyor.
Bütün bunlar, yerleşik yanlış inançların izleridir. Herhangi bir ayrımcılık kafada doğar: bir fikir olarak, bir ilke olarak ve ancak o zaman bir eylem olarak.

Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri 2019

Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri 2019

Related news

 • Etiket: saç tokası
 • Düğün tiaraları: genel bakış, görünümler, ilginç resimler ve öneriler
 • Kırmızı Nişan Abiyeleri 2019
 • Kıymalı Ekmek
 • Shatrovaya çatı: yapının özellikleri

 • Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri


  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri

  Ayrımcılık nedir Irk, cinsiyet ve dini ayrımcılık örnekleri