Çarpan etkisi: kavram, tipler 2019

Çarpan etkisi: kavram, tipler 2019 Çarpan etkisi: kavram, tipler

Çarpan etkisi: kavram, tipler

Hepimiz okuldan 2 + 2 = 4 biliyoruz. Ama bu her zaman öyle mi? Ve burada çoğaltıcı etki gibi bir düşünce karşımıza çıkıyor. Bu, içsel değişkenlerin özelliklerin kaymalarına tepki olarak nasıl değiştiğini gösteren ekonomik bir terimdir. Konsept, X'in% 1 oranında artmasının, örneğin% 2 oranında Y'nin arttığına işaret ediyor.

çarpan etkisi

Kavramı

Çarpıcı etki,çoğunlukla ekonomiye yatırım yapmanın (örneğin, hükümet alımlarının arttırılması) istihdam ve mal ve hizmet üretiminde beklenenden çok daha büyük bir artışa neden olduğu ile ilgilidir. Bunun nasıl çalıştığını düşünün:

 1. Ulusal ekonomide bir yatırım var. Örneğin, devlet satın alma hacmini artırmaya karar verir.
 2. Yatırım, malların ve hizmetlerin toplam talebinde bir artışa neden olur.
 3. Bu, firmaların daha fazla üretim tesisatı yüklemesine ve daha fazla işçi çalıştırmasına olanak tanır.
 4. Ülkedeki güçlü göçmen nüfusun istihdamı artıyor, insanların daha fazla para var.
 5. Mallar ve hizmetler için toplam talep artıyor.

Firmalar, üretim tesislerini indirerek daha fazla işçi kiralayabilir.

yıllık ortalama büyüme oranı

hesaplama

Birkaç çarpım türü vardır. En ünlüsü malitir. Ayrıca, para politikasında ve Keynesgil modellerdeki çarpan etkisi ayrı olarak seçilmiştir. Bazı göstergelerdeki bir artışın başkalarının daha fazla büyümesine yol açtığı söylenir. Çarpıcı etkinin hesaplanması daima bu değişimlerin korelasyonunun bulunmasıyla bağlantılıdır. Örneğin, devlet alımları 1 milyar avro artırdı. Başlangıçta, dediğimiz gibi toplu talep de bu miktarda artacaktır. Bununla birlikte sonuçta sonuç 2 milyar avro olacak. Bu durumda, çarpan 2 olacaktır.

Aşağıdaki gösterimi sunuyoruz:

 • Y - bir önceki raporlama dönemine kıyasla reel GSYİH'da değişim.
 • J - ekonomiye ek finansal enjeksiyon miktarı.
 • M çarpanıdır.

İlk göstergeleri hem parasal olarak hem de yüzde cinsinden alabiliriz. Böylece M = Y: J.

Çarpıcı olanı göz önüne alaraketkileri, bu göstergenin mali, parasal ve Keynesyen modellerde farklı olduğunu belirttik. Formüller de aynıdır, ancak özler aynı kalmaktadır. Birimi, bölme marjinal yeteneği ile bölme katsayısına eşittir. Formül, para arzındaki artışın ekonomiyi nasıl etkileyeceğini anlamanızı sağlar.

örnek

Vergi indirimlerinin ekonomiyi nasıl etkilediğini düşünün:

 1. Ekonomi gelişiyor, yıllık ortalama büyüme oranıOlumlu, ve sonra devlet% 15 düzeyinde KDV katmaya karar verir (daha önce daha fazla olduğunu dikkate alarak). Ekonomiye ek enjeksiyon yapılmamaktadır.
 2. Tüketicilerin harcanabilir gelirleri artıyor.
 3. İnsanlar pahalı olanlar da dahil olmak üzere daha fazla mal satın alma fırsatına sahip oluyor.
 4. Firmalar, yeni çalışanları işe aldıkları toplam talebin büyümesi nedeniyle üretimi artırmaktadır.
 5. Sonuç olarak, istihdamda bir artış var, bu da insanların daha fazla mal ve hizmet satın alabilecekleri anlamına geliyor.

brüt ürün

Parasal çarpan etkisi

Parasal makroekonomi etkisini incelergenel konjonktür için para arzı. arzındaki artışa $ 1 iletkenleri ile para tabanının artışı 10 anlamına geliyorsa, çarpan 10. monetaristler Eğer toplam talebi genişletmek gerekir kamu alımları pahasına büyüme yıllık ortalama oranını etkilemez inanıyoruz olduğunu. Onların görüşüne göre, vatandaşların harcanabilir gelirindeki artış kredilere olan ilginin artmasına yol açmaktadır. Ve bu, sözde çarpan etkisini azaltan iş sektörünün yatırımında bir azalma anlamına gelir.

Monetaristler ihtiyaç konusunda ısrar ediyordolaşımda para artışı. ABD Merkez Bankası, bunu ticari bankalar için rezerv oranını değiştirerek yapıyor. % 20 olduğunu varsayalım. Bu, her 100 dolardan 20 rezervde kalması gerektiği anlamına gelir. Kalan para başka bir bankaya kredi olarak verilebilir. İkincisi ayrıca, daha önce tutarının% 20'sini rezerv hesabına yatırmış olarak borçlandırabilir. Bu, monetaristlere göre ekonomiyi tetikleyen birkaç kez gerçekleşir.

çarpan etkisinin hesaplanması

Maliye politikasında

Bu, en yaygın çarpan tipidir. Anlaması en kolay olanı. Toplam talebi artırmayı amaçlayan devletin eylemleriyle bağlantılıdır. Örneğin, hükümet vergileri azaltmaya karar verebilir. Bu, daha önce de belirttiğimiz gibi, firmaların üretim kapasitesini daha fazla yükleyebilmelerini sağlayacak ürünlere olan talebin artmasına yol açacaktır. Mali politikanın bir başka aracı hükümet alımlarıdır.

çarpma etkileri nelerdir

Keynes ve Hansen-Samuelson modellerinde

Brüt ürün, verimliliğin bir göstergesidirekonomi. Keynesyen yönün temsilcileri, para politikacıları pahasına artan toplam talebin verimsizliğine ilişkin olarak monetaristlere katılmamaktadır. Bir durgunluk sırasında iş sektöründe önemli bir basit sermaye olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle, faiz oranlarındaki artışın ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Keynesyen modeller genellikle “Yatırım tasarrufları” eğrisinin toplam talepteki değişimin etkisi altında ne kadar değiştiğine bakar. Hansen-Samuelson modeli daha da ileri gider. Brüt ürün hala mal ve hizmet üretiminin bir göstergesidir. Bununla birlikte, Hansen ve Samuelson, sadece yatırımın değil aynı zamanda ekonomik döngülerin de üzerindeki etkiyi düşünüyorlar. Ayrıca bir hızlandırıcı kavramını da tanıtıyorlar. Bilim adamları, bir çoğaltıcıya yatırım artışıyla ilgili çıktı artışının fazlalığı diyorlar. Hızlandırıcı ayrıca, üretimin genişletilmesiyle ilişkili yatırım artışını da karakterize etmektedir. Ve ekonominin döngüsel doğasını aktarmak mümkündür. Hansen-Samuelson modeli dinamiktir ve bir süredir piyasa ve kamu politikasının etkisi altında ulusal ekonominin gelişimini yansıtır.

Çarpan etkisi: kavram, tipler 2019

Çarpan etkisi: kavram, tipler 2019

Related news

 • Gerekirse pasaportumu nasıl değiştirebilirim
 • Güzel kağıt el sanatları: çiçekler ve çiçek dekorasyonları
 • Karpuz Diyeti Nasıl Yapılır Ahmet Maranki-Karpuz Diyeti Listesi Nedir
 • İlkbahar Yaz 2019 Saç Trendleri
 • Tebrikler, kadının 55. yıldönümü

 • Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler


  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler

  Çarpan etkisi: kavram, tipler