Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

Kadastral ve arazi piyasa değerisite - bunlar satış esnasında gezinmek için bilmek gereken önemli iki kavramdır. Birinci tip arsa fiyatını arazinin konumuna ve kategorisine göre hesaplanan yönetmeliklere göre ifade eder. Arazi ilişkilerinin düzenleyicisi olarak kira sözleşmeleri imzalarken, alım satım işlemlerinde ve devlete ödenecek vergi miktarının hesaplanmasında kullanılır. Arazi kadastrosu ve piyasa değeri, en az beş yılda bir hesaplanmaktadır. Böyle bir değerlendirmeye dayanarak elde edilen veriler Federal Devlet Kayıt, Kartografya ve Kadastro Müdürlüğü tarafından tutulan gayrimenkul kadastro kadastrosuna girilir.

Arazilerin piyasa değeri

Kullanılan kavramların birbiriyle ilişkisi

Rus mevzuatı,sadece kadastro değeri, aynı zamanda düzenleyici ve pazar. Kadastro tanımının yapılamadığı durumlarda normatiftir. Arazinin rehin altında alıcı banka kredileri, belediye ve devlet topraklarının kurtuluş ve diğer durumlarda: Bu mevzuat tarafından belirlenen durumlarda, bir dizi hesaplanır. Bu durumda arazinin değerinin hesaplanması genellikle arazi alanının metrekaresi başına 200 kez arazi vergisi oranı olarak tanımlanır, hedef hedef temelinde hesaplanır, bu hesaba vergi faydaları alınmadığı hesap çarparak faktörleri dikkate alır.

Her yıl yerel yönetimler,arazi değeri, mevzuat tarafından kabul edilmiş ve% 25'lik bir oranda değişebilir. Arazinin piyasa değeri genellikle normatif değerden% 25 daha yüksektir. Belli bir arsa için normatif fiyatın teyidi olarak hizmet eden bir belge, arazi yönetimi ve arazi kaynakları konusundaki şehir veya bölge komitesinden edinilebilir.

Ortalama maliyet

Özellikler

Arazinin piyasa değeri genellikleşu an belirli bir bölgedeki piyasa talebi ve arsa arzı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Değer olarak, benzer bir bölgenin satın alma fiyatının en olası seviyesini aşmamalıdır. Piyasa koşullarındaki değişiklikler veya bir sitenin hedef yönelimi boyutu etkileyebilir. Arazinin piyasa değeri, özel tüccarların sahip olduğu arazinin satışının yeniden satıldığı ikincil piyasanın karakteristiğidir. Belediye ve devlet arazilerinin özel mülkiyette kurtarıldığı birincil pazar, standart maliyet uygulamasını önermektedir. Tüm bu türlerin bazı farklılıklar olabilir. Kadastro ve düzenleyici değerde, stok fiyatıyla ve piyasada geleneksel talep ve arz ile bir benzerlik var.

Değerlendirme süreci

Bir arazinin piyasa değerinin tahminiNesnenin gerçek değerini bilmek için yapılır. Tipik olarak, fiyat, alanın bölgesel konumu, piyasa koşulları, arz ve talep dinamikleri ve işlemin yapıldığı ülkedeki ekonomideki durum temelinde oluşturulmuştur. Bütün bu faktörlerin kapsamlı bir şekilde tanımlanması nedeniyle, arazi parselinin değerinin hesaplanması mümkündür, çünkü değerleme şirketi, objektif bir değerlendirme için yararlı olabilecek en uygun veriyi toplayacaktır.

Arazi türleri

Değerlendirme faaliyeti gerekliliği

Genellikle, aşağıdakiler arasında olmak üzere birçok durumda değerlendirme için uzmanlaşmış şirketlere başvurmak uygundur:

- bir kadastro değerlemesine duyulan ihtiyaç;

- eğer bölge devlet mülkünden geri satın alınması gerekiyorsa;

- Gerekirse, şirketin yetkili sermayesine kredi verilmesi;

- ipotek kaydı veya rehin durumunda;

- Gerekirse, bir arsa satma masrafını belirlemek;

- Bağışta ödenen vergilerin hesaplanması.

Mülkiyet bölümü

Bir arazinin piyasa değerinin tahminimülkün bölünmesi için gereklidir. Bireylere ve tüzel kişilere atıfta bulunmak alışageldir. Biz bireyler bahsediyorsak, değerlendirme süreci bir boşanma çalıştırılır ve çift dikkate sitede bulunan yapılar alarak hesaplanır. arazi değerlendirmesinin tüzel durumunda izole ve hukuki statüsü ile her hissedar veya şirketin ortak sahibi payını tahmin oluşur. Genellikle nedeniyle arazinin piyasa değeri tekrar tekrar tespit edilebilir ne, mahkemede mülkiyet dava bir bölümü tarafından eşlik etti.

Birkaç ardılı devralanın varsayımı üzerineAyrıca arazinin tam bir değerlemesi. Taraflardan birinin incelemenin sonuçlarını kabul etmemesi durumunda dava mahkemeye sevk edilir.

Arazi parselinin kadastro ve piyasa değeri

Kira maliyetinin belirlenmesi

Bu tür değerlendirme oldukça sık işe yarayabilir. Bu durumda, arazinin değerini pazarını gerçek değeri arasındaki farkın temelini hesaplanması ve ne zaman bu tip bölge için kira oranını katalize. kira haklarının maliyeti doğrudan yetki ve kira haklarının ücretleri, üçüncü taraflara değerli nesneye haklarının kiracı bağımlı, hem de hedef hedef ülkesidir.

Arazinin piyasa değerişu faktörlere doğrudan bağımlılık: bölgelerin konumu; araçlar için erişilebilirlik; iletişimlerin bulunup bulunmadığı, niceliksel ve nitel terkibi. Buna ek olarak, jeodezik ve mühendislik-jeolojik çalışmaların, özellikle sitenin inşasını planlarken önemi oldukça büyük olan verilerin dikkate alınması gerekmektedir.

Bir arazinin piyasa değerinin tahmini

Belirli bir tarihe ilişkin durum

Arazi piyasası,sabit fiyat değişikliği, değerlendirme belirli bir tarih itibariyle yapılmalıdır. Arazilerin piyasa değeri çeşitlidir ve menkul kıymetlerin amaçlarına bağlı olarak, yani izin verilen kullanım durumu. Amaçlanan amaç bölgenin en etkili veya muhtemel imha edilmesini gerektirir. Tüm bunlar aynı zamanda bir arazi alım maliyetini belirlemek için kullanılır. Bu durumda, değerlendirmeler, arazi kullanım biçiminde ve özelliklerinde farklı olan ayrı alanlara ayrılmıştır.

Değerlendirme yöntemi

Bu yüzden, arazinin değerini belirlemeden önce, bazı soruları cevaplamanız gerekir:

- Arazi arsalarının amaçlanan amacı nedir ve ayrıca izin verilen kullanım izni verildi;

- Sitelerin yakın çevresinde hakim olan arazi kullanım şekilleri ve türleri nelerdir?

- Arsa arsa pazarındaki değişiklikler nelerdir?

- Şu anda ne tür arazi kullanımı bekleniyor?

Arsa arsalarının piyasa değerinin tahminibelirli bilgiler temelinde yapılır. Genellikle bu gerektirir: değerlendirmenin amaçlarını belirlemek; belirli bir ödeme tarihini belirtmek; Müşterinin gereksinimlerini bilmek; sahibinin toprak hakkının bir onayı olarak hizmet veren belgelere sahip olması, bir kiracı veya sahibi olabilir.

Ayrıca bilmeniz gerekenler:

- değerlendirilen bölgenin amacı;

- Arazinin izin verilen kullanımı;

- Şu anda sitenin kullanım türü;

- Değerlendirilen nesnenin bölgesel plandaki konumu, yani ulaşım erişilebilirliği ve yakın çevresi;

- Yakın çevrede arazileri kullanmanın ana yolları.

Ayrıca, olmalıdır:

- Dünyanın bir yerin planı;

- toprak sınırlarının sabitlenmesi hakkında bilgi;

- bazı iyileştirmelerin, özellikle de sitede bulunan binaların, tesislerin, haberleşmelerin ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunabilirliği hakkındaki veriler;

- Sitede yer alan binalar, iletişim ve tesisler biçimindeki taklitlerin varlığı hakkındaki veriler ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler.

Arsa arsalarının piyasa değeribir miktar nüans dikkate alınarak hesaplanır. Deneyimli uzmanların rehberliği altında doğru bir değerlendirme yapılırken, zeminde herhangi bir finansal işlem yapmak güvenlidir.

Arazi maliyetinin hesaplanması

Değerlendirmeyi etkileyen faktörler

Farklı arazi türlerikonum, dış etkenlere, piyasa koşulları, amaç ve değişiklikleri, kullanımına olası kar olasılığı: Aynı faktörlerin etkisi ne zaman performansının değerlendirilmesi amacıyla geliyor. İkincisinin tahmini değeri önemlidir.

Arsa arsalarının piyasa değerinin tahminibelli bir tarihte yapılır. Zamanla bu gösterge değişebilir. Değerlendirme en etkili kullanım temelinde önerilmektedir. Yani, uzmanlar bu nesneyi kanuna uygun olarak kullanmanın makulluğunu, mali ve fiziksel gerçekleri araştırırlar. Değerlendirme sonucunun ortalama maliyet değil, maksimum olduğu ortaya çıkıyor. Bazen, bir nesnenin birtakım bölümler halinde şartlı ama haklı bir şekilde bölünmesi mümkündür, bunlar farklı tipler, formlar ve diğer özellikler ile karakterize edilir. Çoğu zaman, araştırmanın sonucu, mevcut kullanım türünün en etkili olanla uyuşmaması nedeniyle beklenenlerden farklıdır. Bu konsept ile anlaşılması gerekmektedir.

Arazi katılımının piyasa değerini belirleme

Maksimum verimli kullanım

Arazi arsalarının piyasa değerinin belirlenmesi durumunda, bu faktörleri dikkate almak gerekir:

- Belirli bir kullanım şekli için izinlerin yanı sıra amaçlanan amaç;

- Gerçeği sonra sitenin kullanımı;

- Mevcut bölgede tercih edilen arazi kullanımı türü;

- Benzer parseller için fiyat değişimlerine ilişkin tahminler.

bulgular

Tahmin süreci ortalama maliyeti dikkate alır.Çalışma alanındaki topraklar, ulaşım ağlarının erişilebilirliği, binaların eksikliği veya varlığı, arazi üzerindeki mühendislik ağları, çevre koşulları, altyapının uzaklığı ve diğerleri. Tarım arazisi için, fiili mahsul verimlerini, üretim maliyetlerini, bölgedeki ürünlerin satılma maliyetini ve bir takım eşit derecede önemli faktörleri tahmin etmek gerekir. Benzer şekilde, diğer arazi türleri değerlenir.Related news

 • Aret Vartanyan SГzleri
 • Alerji Testi Nedir Nerede Nasıl Yapılır
 • Terlikten sandalet nasıl yapılır
 • Resalyut hazırlığı: incelemeler ve analoglar
 • PAZILI DÜRÜM BOREGİ Tarifi

 • Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri


  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri

  Arazinin piyasa değeri. Kadastral ve piyasa değeri