Amerikan burjuva devrimi 2019

Amerikan burjuva devrimi 2019 Amerikan burjuva devrimi

Amerikan burjuva devrimi

Burjuva devrimi radikal bir devrimdirfeodal sistemi yok ederek bir burjuva devlet kurmayı hedefleyen toplum hayatında. Kolonilerde sömürgeleştiren ülkeden bağımsızlık kurmak yer alır. Birincisi, XVII yüzyılda İngiliz burjuva devrimiydi; bu nedenle, İngiltere'nin devletten mutlak monarşisi ile kapitalizmin başlangıcı olan ilk ülke haline geldi ve gelecekte ve tamamen kapitalist iktidar oldu. Genel olarak, burjuva devrimin, özünde ilerleyici olduğu için, insanlığa kötülükten daha fazla fayda sağlama olasılığı daha yüksektir.

Feodalizm kademeli olarak eski bir form haline geliyorhükümet, bu bağlamda, mümkün olan her şekilde toplumdaki yeni ve ilerici her şeyin gelişmesini engellemektedir. İngiltere'de burjuva devrimi gerçekleştikten ve ülke parlamento tarafından idare edildikten sonra, daha önce feodal bağlar tarafından geride bırakılan sanayi ve tarımı hızla gelişmeye başladı. Büyük bir sıçrayış vardı, meyveleri beklemek uzun sürmedi.

Olarak başlayan İngiliz burjuva devrimidini savaş, 1660'da monarşinin restorasyonu ile sona eren cumhuriyetin ilan edilmesine yol açtı. Büyük harfle işleme süreci tam anlamıyla iniyordu ve İngiliz kral burjuvaziyi devletin idaresine dahil olan bir sınıf olarak resmen tanımaya zorlandı. Sonraki yüzyıllarda, hemen hemen tüm ülkeler ve kıtalar, farklı hedefler izlemelerine rağmen bu kadar karışıklığı sarsmaktadır.

18. yüzyılın sonundaki burjuva devrimiFransa ve Rusya'da 1905 küresel devrimi, toprak sahibi olmaktan hoşnut olmamaya başladı (tarım sorunu). XIX yüzyılın ortasında, İtalya ve Almanya (her biri bağımsız olarak) aynı zamanda heyecanlar insan arkaya ile karakterize olan, birleştirmeyi amaçlayan.

18. yüzyılın Amerikan burjuva devrimi, bağımsızlık arzusundan kaynaklanıyordu; bu, kritik durumun tek çıkış yolu idi.

Yirminci yüzyıl Asya, Afrika ülkeleri için devrimci olduLatin Amerika bu dönemde, onlar emperyalist güçlerin boyunduruğu kendilerini kurtardı. esnaf ve köylüler katıldı burjuva ayaklanmalardaki ilk aşamada ve çalışma proletaryanın zamanın geçişi ile kurşun ve diğer sosyal tabakalar olabilecek şekilde, oluşturulmuştur. İşçi kitlelerinin büyük çoğunluğu katıldı burjuva devrim, müthiş bir güç haline geldi ve küresel tarihin vektör değiştirebilir. Çoğu zaman, toplumda bu çalkantılar ayrıca iç savaşı neden oldu.

Amerikan burjuva devrimionun özü burjuva-demokratik, o zamandan beri ABD'ye ekonomik ve kültürel gelişimde büyük bir sıçrama yapma fırsatını vermişti. Devrimci olayların gerçekleştiği çoğu ülkenin aksine ABD'nin feodal bir ülke olmadığını söylemeliyim. Birleşik Devletler'deki burjuva devrimi, daha sonra İngiliz sömürgecileri ile bir savaşa dönüşen ve iç savaşla sonuçlanan bir ulusal kurtuluş hareketi olarak başladı. Yine de, dünyada kendi anayasaya sahip tamamen yeni bir devlet ortaya çıktı. Bağımsızlık Deklarasyonu, "özgür ve bağımsız devletler" haline gelen 13 devletin temsilcileri tarafından imzalanan 4 Temmuz 1776'da hazırlandı ve kabul edildi.

İlk kez tüm insanlar eşit olarak kabul edildi, sadeceinsanlar beyaz adamlardı ve köleler, Hintliler ve kadınlar böyle düşünmemişti. ABD'deki burjuva devrimi, o zamanlar Amerikalıların anladığı gibi, demokrasiye doğru ilk ve tek adımı attı. Daha sonra bu olaydan tamamen etkilenmeyen kölelerin kurtuluşu için çok daha fazla kan dökülmüştür. Onlar köle gibiydiler ve 80 yıl daha kaldılar, tarihin akışı bir kez daha değişene kadar.

Amerikan burjuva devrimi 2019

Amerikan burjuva devrimi 2019

Related news

 • Frank İmparatorluğu kaç sene hayat verdi - yeni Batı Roma İmparatorluğunun tarihi
 • Patrick Wilson - biyografi, ilginç gerçekler
 • Aloe vera nasıl kullanılır
 • Huş katran uygulanması: tıpta ve sadece
 • Aret Vartanyan SГzleri

 • Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi


  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi

  Amerikan burjuva devrimi