Alt klozların tiplerini inceliyoruz 2019

Alt klozların tiplerini inceliyoruz 2019

Alt klozların tiplerini inceliyoruz 65 13.02.2019, 10:14

Alt klozların tiplerini inceliyoruz

Rus geleneksel olarak en zorlu meselelerden biri olarak kabul edilir. Yabancılar, ustalaşmaya çalışırken, çok sayıda metin oluşumundan ve kurallarından çok şaşkına döner.

Rusça'da, cümleler birkaç çeşit olabilir. Bunların arasında ayırt edebileceğimiz şeyler şunlardır:

1. Basit cümleler. Onlardan yalnızca bir aktör temsil edilir; bir sözcük ve yükleyici çifti arasında bir sözdizimsel ilişki kurulmuştur. İki parçalı (bir özne ve bir önbellek vardır) ve bir bölümlü (cümledeki yalnızca bir ana üye) olabilirler.

astların türleri2. Karışık cümleler. Bileşenlerin bağlantılarına bağlı olarak, bileşik, karmaşık ve birleşim olmayan bölüme ayrılırlar. Genel olarak, bunlar basit, birleşmiş birlikler ve mantıksal bağlantılar ile bir araya getirilen tekliflerdir.

En zor olanlarkarmaşık cümleler. Teklifin mantıksal uyumluluğuna bağlı olarak, alt öğelerin farklı türleri bulunur. Genellikle noktalama işaretleriyle birbirlerinden ayrılırlar ve cümlenin herhangi bir yerine konabilirler.

Alt parçaların türleri

Cümlelerin inşasında birçok farklı varyasyon vardır. Her türlü teknik ve yöntem kullanılır. Ana türler arasında, aşağıdaki cümle maddeleri türlerini ayırmak mümkündür.

astıma boyun eğme türleri

Kesin kısım

O "ne" sorusuna cevap verir. "Bu", "hangi", "kim", "ne zaman", "kim" ve "ne" kelimelerini birbirine bağlar. örnek:

Oğlum akıllı ve yakışıklı bir adam (ne?), Kim çatıda yürümekten hoşlanıyor.

Açıklayıcı bölüm

Vaka tabanlı sorular kullanılır. Alt maddenin bağımlılığı, "ne", "nasıl", "sanki", "to" gibi yardımcı kelimelerin yardımıyla gerçekleştirilir. örnek:

Hızlı temposu ve agresifliğine rağmen, ailesi bu davranış için onu affedebileceğini bekliyordu.

Zarf Zamanı

Sorular "Ne zaman?", "Ne kadar?", "Ne kadar?" Ve diğerleri. "O zaman", "en kısa sürede", "o zamandan" sözcükleriyle oluşur. örnek:

Tüm talihsizliklerim, üniversiteden mezun olur olmaz ve garip ve gizemli Bay Wolfer Von Dyubershire'dan bir daveti kabul eder etmez başladı.

Bitişik Yer

İkincil iletişim, "nerede", "nerede", "nerede" ve ilgili soruların yardımıyla oluşturulmuştur. örnek:

Hiç kimsenin parlaklıktan mükemmel parlama ayakkabılarına suçlanmayacağı köy evine geri dönmek istersiniz.

Katkı nedenleri Ana kelimeler: "çünkü", "çünkü", "çünkü" ve diğerleri. “Neden?” Ve “Neden?” Sorularını yanıtlıyor.

Kardeşim artık bu kadar endişeli ve sinirli görünmüyordu çünkü sorunları mavi tulumlarda güzel bir kadının görünümünü çözdü.

paranazal göndermeTürlerin itaat alt bağımlı maddeleri

Çoğu zaman, alt maddelerin türleri teklif içindeki ilişkilerine bağlı olarak düşünülür. Yani, tahsis etmek mümkündür:

- tutarlı teslimiyet: astı müdüre bağlıdır ve hemen arkasında bulunur ve müteakip bir önceki itaate itaat eder;

- Paralel teslim: tüm alt birimler ana cümleye tabi, ancak farklı kelimelerle;

- heterojen bağımlılık: bir kelime ile ilişkilidir, fakat farklı türden astları vardır, yani farklı sorulara cevap vermek;

- homojen itaat: altta kalanlar ana cümlede aynı kelimeye tabidir;

- Kombine teslim: birkaç türden oluşan bir koleksiyon.

Gördüğümüz gibi, Rus dili çok büyük.cümle türlerinin sayısı ve aralarındaki bağlar, hangi zorluğun sadece cümlenin doğru formülasyonunda değil, aynı zamanda anlayışında da ortaya çıkabileceğinden dolayı. Bu, yabancıların Rusça konuşmanın tüm yönlerine öğretilmesinin karmaşıklığını açıklar.

Alt klozların tiplerini inceliyoruz 2019

Alt klozların tiplerini inceliyoruz 2019

Related news

 • Vaftiz Kutsallığı: Rite Kuralları ve Özellikleri
 • AYAKKABILARI ŞİFON TÜLLE ABİYE ŞIK AYAKKABILARA DÖNÜŞTÜRME
 • Penis kalıcı tedavi ile Etiketlenen Konular
 • Çanakkale Örgü Anne Yeleği Modeli

 • Alt klozların tiplerini inceliyoruz 66

  Alt klozların tiplerini inceliyoruz


  Alt klozların tiplerini inceliyoruz 64

  Alt klozların tiplerini inceliyoruz 51

  Alt klozların tiplerini inceliyoruz 10

  Alt klozların tiplerini inceliyoruz 34

  Alt klozların tiplerini inceliyoruz 33

  Alt klozların tiplerini inceliyoruz 80

  Alt klozların tiplerini inceliyoruz 93